Diarré hos häst - ett tydligt tecken på obalans i mag-tarmsystemet.

Diarré hos häst - ett tydligt tecken på obalans i mag-tarmsystemet.


Orsak till diarré hos häst?

En häst med diarré är tyvärr ett ganska vanligt problem som kan ha många orsaker men går att förebygga till stor del. När en häst får diarré är det viktigt att man snabbt kommer underfund med vad som orsakat det och sätter in de åtgärder som behövs. Hästen tappar snabbt i näringsupptag och vätskebalansen kan rubbas.

Kan ett snabbt foderbyte vara en av orsakerna till tillfällig diarré hos häst? 

Absolut, det finns många orsaker till diarré och snabba foderbyten är ett av dessa. De flesta hästägare är idag medvetna om att grovfoder ska täcka det största näringsbehovet, och många gör också en analys för att se näringsvärdet. Vad man inte ser på analysen är de olika gräsarter som finns i. Byter man foderleverantör kan man få en annan uppsättning gräsarter, vilket innebär att hästens mikrobiom (kallades tidigare mikroflora) måste anpassa sig till det nya fodret. Gör man övergången för snabbt kan hästen få diarré. Detta gäller även om man byter andra fodersorter, s.k kraftfoder, men idag verkar de flesta ha förstått att ett anpassat grovfoder ofta täcker det mesta av hästens näringsbehov och att spannmål inte hör hemma i en hästs diet (Läs gärna "Ger vi hästarna rätt foder") Även grovfodrets hygien är en viktig aspekt. Mer om det i senare blogginlägg.


Invänjning är också viktigt att tänka på i dessa tider när hästen får tillgång till gräs i hagen, de går gärna och pillar i sig grässtrån och rötter och får därigenom i sig även andra partiklar som lera och grus vilket orsakar obalans i mag-tarmsystemet. Mikrobiomet behöver få 2-3 veckor på sig att anpassa sig. Ju bättre rustat mikrobiomet är, dvs ju fler arter och antal goda bakterier det finns, desto bättre klarar hästens system av påfrestningar.

Vårda det friska:
Hur kan du förebygga diarré hos häst vid foderbyte? 

  • Välj om möjligt ett grovfoder anpassat till häst, med en rik artblandning, så immunförsvar byggs upp.
  • Välj ett hygieniskt foder framför näringsinnehåll. Får ej damma, se eller lukta mögel.
  • Blanda nuvarande och nytt grovfodret under två-tre veckor om det kommer från ett annat ställe, speciellt om du har en häst med känslig mage.  
  • Ha tillgång till grovfoder i hagen om det inte finns gräs för att möta hästens behov av att födosöka. Sprid givorna. Placera det gärna lågt pga ätställning men se till att det inte ligger direkt på grus/lera då det kan fastna på fodret. 
  • Ta alltid med ditt eget nuvarande foder vid stallbyte, tävlingar, kurser mm
  • Om du har möjlighet, växla hage. Att inte låta hästen gå i samma hage sparar marken och gör att gräset får en chans att växa. Ta jordprov för att undersöka pH och välj gräsfrön anpassat för häst om du vill så in nytt. 

OBS! Om hästen har kraftig diarré och feber ska veterinär tillkallas!

Det finns som sagt många orsaker till diarré hos häst, och du kan läsa om fler tecken i HÄR

Finns det hjälpande tillskott vid tillfällig diarré hos häst?

Vill du hjälpa hästen ytterligare är en kur med Horse Zeomin att rekommendera. Det är en mineral som stabiliserar mag- tarmkanalen vid foderbyten och hjälper hästen att ta upp näringen bättre. Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK