Öka hästens livskvalité

Öka hästens livskvalité

Praktiska tips på hur du ökar
Hästens Levnadsglädje och Livskvalite


HUR KAN DIN HÄST BLI ÄNNU MER HARMONISK, FRISK OCH STARK?

Den största utmaning dagens moderna hästar möter är vi människor. Vi har under tusentals år använt hästen som ett redskap och nöje för egen vinning. Hästen har till viss del kunnat anpassat sig till vår livsstil, men skulle hästen må ännu bättre om vi med enkla åtgärder kunde anpassa oss ännu mer till hästens? Allt handlar om att öppna upp sitt medvetande och få en insikt i att de omoderna sätten att hålla och utfodra hästar kan förändras med enkla medel vilket bidrar till ett större välbefinnande hos den art vi älskar så mycket.

De senaste decennierna har vi ökat utmaningarna för hästen att kunna leva efter sin livsstil och tillgodose sina grundläggande behov. Vi besprutar jordar fattiga på näring, ger artfattigt grovfoder odlat för mjölk- och köttmarknaden, ger spannmålsfoder som hästen inte alls är biologiskt anpassad för att äta, begränsar möjligheten för födosök, begränsar möjligheten för rörelse, begränsar möjligheten att umgås med sin art på ett naturligt sätt. 

Om vi inte möter hästens instinkter och behov leder det fram till psykisk och fysisk stress hos hästen som både uttrycker sig i ett förändrat beteende och ger sjukdomar och kroniska skador på inre organ. Konsekvenserna blir till exempel magsår, korsförlamning, fettdepåer, cravings, aggressivitet, sömnsvårigheter, näringsbrister, EMS med risk för bl a fång, eksem och andra hudproblem, låggradiga inflammationer,  mycket av detta sammanfattat i försämrat immunförsvar. Graden stress beror på individen, dess bakgrund och erfarenhet av människan samt hur mycket vi kan tillgodose dess behov samt plocka bort det som belastar hästen.


Till exempel den skenande ”epidemin” av metaboliska sjukdomar som vi ser idag är ett direkt svar på ovanstående faktorer. Vi har dessutom förlorat vår perceptionsförmåga då många överviktiga hästar ser normalviktiga ut i mångas ögon. Jag har sett hästar som vi normalt inte klassar som högrisk stå dagar från fång - och ägaren ser bara en häst med mycket ”muskelmassa”. Att kunna identifiera tidiga tecken på överhull är en av de viktigaste saker vi kan göra för att förhindra kroniska sjukdomar och mycket lidande.

Läs mer här om hur du kan öka hästens levnadsglädje och livskvalité.


Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK