Analyser för häst


Här har vi samlat olika analyser du kan göra på din häst. Analyserna syftar till att du ska få en djupare förståelse för hästens näringsmässiga nuläge och få råd hur du kan balansera upp din häst med tex nutrition/näringstillskott och/eller med olika åtgärder i hästens miljö och användning. Vi kommer att utöka med grovfoderanalyser inkl alla mineraler, jord- och vattenanalyser för att få ett bredare underlag för att upptäcka obalanser hos din häst. Läs mer information om våra analyser i undermenyerna.


Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK