Horse Zeomin


Mineralen Zeolite är en kraftfull källa till kisel. Mineralet passerar genom fodersmältningssystemet och stöder den naturliga utrensning av skadliga ämnen som tex. mögelsvamp. Zeolite är en mineral som binder toxin och innehåller antioxidanter som också bidrar med att bibehålla den så viktiga pH balansen i kroppen. Zeolite avger också näringsämnen som mineraler, bl a kisel och underlättar för proteinets (aminosyrorornas) upptag.


HORSE ZEOMIN, innehållande Zeolite Klinoptilolit har storlek, 0-1mm som går att blanda i vatten om man så önskar. 

Köp Horse Zeomin direkt eller läs mer om det nedan. 


VAD ÄR ZEOLITE?

Zeolite är en mineral som bildats av vulkanisk aska i kombination med havsvatten. Det finns ett 60-tal olika varianter och den vi använder oss av heter Klinoptilolit zeolit, som är den renaste av formen zeolite med den högsta reningsgraden på 98%. 
Den är KRAV-godkänd och OMRI-listad, som innebär att den är godkänd för ekologisk odling i hela EU. Till utseendet ser den ut som en sten, men är i själva verket uppbyggd lite som en bikupa full av mikroskopiska hålrum och kanaler. Denna struktur gör att mineralen kan kapsla in främmande partiklar såsom tungmetaller och samtidigt genom en joniserande förmåga lämna de näringsämnen som den bär på. Zeoliten är redan av naturen fylld med näringsämnen och består bland annat av runt 60% kisel som vi brukar kalla ”nyckeln till cellerna”.


Zeolite har i studier på hästar och andra djur visat ha följande egenskaper och effekter:

 • Kraftfull toxinbindare. Avlägsnar mykotoxiner, tex. mögelsvamp, aflatoxiner, urea, ammoniak, ämnen som är förstadie till virus och tungmetaller.
 • Avgiftar och underlättar för njurarnas och leverns arbete.
 • Binder gramnegativa bakterier vilket ger ett balanserat mikrobiota 
 • Håller kroppens pH i balans
 • Ökar näringsupptaget och minskar risken för obalans vid foderbyten
 • Förbättrar benmineraliseringen och tillväxt, minskar risken för osteoporosis
 • Snabbare återhämtning efter prestation
 • Minskar klåda och eksem
 • Stöder immunsystemet och förbättrar den övergripande hälsan, vitaliteten och fertiliteten.

ZEOLITE – DEN MÅNGSIDIGA MINERALEN

Zeolite har på grund av dess förmåga en stor mängd användningsområden. Det är storleken på mineralen som avgör dess användningsområden. Zeolite - balanserar brister och belastningar i hästens kropp:

Mykotoxiner: Mykotoxiner är en mångskiftande familj av toxiner som produceras av vissa svampar. Sporerna av dessa finns i vår miljö och framför allt det foder hästarna äter. Grovfoder som inte hanteras rätt löper stor risk att utveckla bl a mögeltoxiner, och spannmål är en annan väldigt utsatt grupp. Mykotoxiner är kapabla att orsaka flera hälsoproblem som njur- och leverproblem samt försämrat immunförsvar. Symtomen på förekomst av mykotoxiner kan t ex vara viktnedgång, försämrad rörlighet och prestation, trötthet, andningssjukdomar. Zeolite är en toxinbindare som verkar förebyggande genom att binda toxiner och föra med dem ut.

Virus: Många hästar har idag en försurad inre miljö pga miljö (stress) och fel foder. En sur miljö är den bästa miljön för virus att frodas i. Virus kan orsaka lokala infektioner i tarmsystemet som bland annat kan ge diarré. Zeolite fångar in ämnen som är förstadiet till ett virus så att replikeringen stannar och förebygger virusets förmåga att orsaka sjukdom. Zeolite är en kraftfull antioxidant.

pH balans: Zeolite balanserar pH värdet och minskar risken för försurning i de delar av fodersmältningsystemet som ska ha ett neutralt pH. Till exempel så har spannmål en allmänt pH sänkande effekt på grovtarmen. En del av bakterierna föredrar den mer lättsmälta stärkelsen i spannmål framför cellulosan från fibrer(grovfoder) och kan växa i antal. Effekten av det är mycket ogynnsamt för hästen då pH sänks i grovtarm och de ”goda”bakterierna minskar i antal och dör samt endotoxiner (gifter) frigörs från döda bakterier och de dåliga bakteriernas avföring. Detta har man sett att det i förlängningen kan leda till bland annat fång. Mineralen Zeolite etablerar pH-nivåer på 7,35 till 7,45 – vilket är det optimala pH-värdet för hästens kropp och om den bibehålls har det positiva effekter både på vårt immunförsvar och hjärnans funktion. 

Kisel: Zeolite avger kisel som är en värdefull mineral som stärker ligament, ledband och senor.  Hov och hud som byggs upp av bland annat kisel förbättras också. 

Övriga mineraler: Zeolite innehåller ytterligare mineraler och spårämnen samt natrium som fungerar som katalysatorer för en mängd olika funktioner i kroppen.

Proteinupptag: Zeolite underlättar upptaget av aminosyror som är proteinets byggstenar. 


Om din häst har följande obalanser kan mineralen Zeolite stötta och balansera till ett normalt tillstånd. 

 • Diarrée, rinnande, återkommande, tex vid foderbyten
 • Svårt att hålla hull
 • Minskad muskelansättning
 • Aptitlöshet, trötthet
 • Luftvägsproblem
 • Stelhet i muskler, leder
 • Trasiga, flikiga hovar
 • Pälsproblem som eksem, mugg mm


OBS! Om hästen är sjuk ska du konsultera veterinär


Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK