Analys EMB Mineralstatus

Vad skiljer oss från andra hårmineralanalyser? Vår metod kallas EMB analys,  Equine Mineral Balance analysis. Eqvital använder sig av en professionell analys som håller hög kvalitet på marknaden. En del av analysen är ett prov på manen eller svans/pannlugg. Provet skickas till ett krediterat laboratorium som varit verksamma på marknaden i över 20 år med sjukhus och veterinärkliniker som kunder. Den andra delen består i en nulägesanalys där de beteenden och tecken du ser på hästen bidrar till att få ett så bra analysunderlag som möjligt för våra nutritionister och näringsfysiologer.


Läs mer om vår EMB Analys nedan eller köp den direkt.


Equine Mineral Balance - EMB Analys


Hästens hälsotillstånd 

Idag finns det ett flertal olika sätt och hjälpmedel för att få information om hur hästen mår, både fysiskt och psykiskt. Det vanligaste är genom den dagliga visiteringen och bedömningen av allmäntillståndet. Ju bättre man är på det förebyggande arbetet genom att upptäcka och åtgärda skador, sjukdomar och miljöproblem innan det blir för allvarligt, desto snabbare kan hästen återfå sin hälsa och välmående.

Mineralanalys häst EMB analys

Olika analysmetoder

Om man misstänker att hästen är sjuk kan veterinären förutom besiktning och undersökning även ta blod, urin och träckprov, det senaste ofta för att se parasitförekomst.  Man kan också se hästens hälsotillstånd genom en analys av annan vävnad som tex tagel från man och svans.  Det finns ett flertal olika analysmetoder för att få fram hälsostatusen genom taglet.

Vad skiljer dem åt

Den viktigaste skillnaden mellan ett blod- och urinprov och en analys av taglet är att blodprovet visar hästens status i nuet och kroppen strävar alltid efter att hålla sig i balans och i ett stabilt tillstånd (homeostas), vilket kan bli missledande då man till exempel inte se mineralnivåer ute i vävnaderna. Urinprovet visar utsöndringen, inte vad hästen lider brist av medan tagelanalysen visar en långtidsstatus på ca 3-4 månader, både överskott, underskott av mineraler samt belastningar av tex tungmetaller. Cirkulationen av kroppsvätskor har precis som all annan vävnad även skett hårsäckarna och med utväxten lämnat ett ”fingeravtryck” över statusen. Det är dock viktigt att ta reda på vilken metod man använder för att analysera tagel och hår. Vi samarbetar med ett laboratorium i USA som har 20 års erfarenhet av att analysera vävnad från människor och djur beställda av sjukhus och veterinärkliniker.

EMB analys mineralanalys för häst


Varför behöver man veta hästens näringsbalans?

Dagens grovfoder har idag överlag låga näringsnivåer när det gäller mikronäringen som tex mineraler och vitaminer. Dessa kan man behöva komplettera i form av tillskott. Att ha en grovfoderanalys på sitt hö/hösilage ger en grundläggande information om vad du behöver tillsätta för tillskott till din häst. Det finns en uppsjö av hästtillskott på marknaden men det som hästar tillgodogör sig bäst är fytonäring, dvs mineraler från växtriket, då hästar är växtätare. Dessvärre har växterna har inte samma mineralinnehåll som för bara 40-50 år sedan, så tillskott i olika former är i princip en nödvändighet idag.

Förhållanden mellan näringsämnen är också grundläggande för en god hästhälsa och det är en gissningslek att köpa olika tillskott utan att veta vad hästen egentligen behöver. För mycket av en mineral kan ge brister på exempelvis två andra mineraler.

Vanliga symptom på näringsbrister hos häst

Överskott och brister av mineraler
Fysiska tecken kan till exempel vara avmagring, fetma, dålig pälskvalitet, eksem, allergier, dålig hovkvalitet, trötthet/slöhet, infertilitet, hög parasitförekomst, stress, missfärgningar i ögon och päls, aptitlöshet, hetsätning, stelhet, ledbesvär. Andra tecken kan vara till exempel stress, nervositet, frustration, aggression som kan ta sig i olika uttryck.

Belastning av toxiska ämnen
Idag vet vi att våra hästar får i sig ämnen som inte är hälsosamma. Tungmetaller och toxiner kommer ofta från bl.a vacciner, vatten, mögel, läkemedel, avmaskningspreparat, luftföroreningar, närliggande industrier, besprutningar av spannmål och grovfoder etc

Alla dessa var för sig sänker immunförsvaret och har hästen pga belastningar en försvagad tarm, sk leaking gut, har den inte hjälp av de goda bakterierna som skyddsbarriär och oönskade ämnen kommer in i kroppen. Immunförsvaret behöver så ren näring som möjligt för att fungera och stärkas. När kroppen utsätts för dessa tungmetaller och gifter går det åt mycket mineraler och vitaminer, så därför är ett bra tillskott nödvändigt för att hjälpa kroppen att utsöndra toxinerna. Även hormonsystemet kan komma i obalans av de toxiska ämnena, vilket ofta leder till sjukdomar i ämnesomsättningen.


EQUINE MINERAL BALANCE - EMB ANALYS

Nulägesanalys och vävnadsprov

Vad skiljer oss från andra hårmineralanalyser? Vår metod kallas EMB analys,  Equine Mineral Balance analysis. Eqvital använder sig av en professionell analys som håller hög kvalitet på marknaden. En del av analysen är ett prov på manen eller svans/pannlugg. Provet skickas till ett krediterat laboratorium som varit verksamma på marknaden i över 20 år med sjukhus och veterinärkliniker som kunder. Den andra delen består i en nulägesanalys där de beteenden och tecken du ser på hästen bidrar till att få ett så bra analysunderlag som möjligt för våra nutritionister och näringsfysiologer.

.

Equine Mineral Balance analys. Analys för mineralstatus, mineralobalanser, metaboliska obalanser, tungmetallbelastningar hos häst.

Vad ser man i en analys

I en EMB analys ser man inte bara mineralstatus utan även mineralobalanser, metaboliska obalanser samt tungmetallbelastningar. Man får även en förklaring hur det kommer sig att hästen beter sig onormalt eller rör på sig på ett avvikande sätt, då brister och belastningar påverkar olika funktioner i hästens kropp som tex hjärnan eller nervsystemet.

 

Vill man ta reda på om hästen har specifika näringsbrister eller andra obalanser som exempelvis i hormonsystemet så kan man också med fördel göra en EMB analys. Detta också för att upptäcka och förebygga kommande problem som kan uppstå genom brister eller överskott av mineraler i organsystemen.

Vad händer sen?

Provsvaret och nulägesanalysen kommer att visa på de näringsfysiologiska obalanser och med stöd från provsvaret kommer vi med hjälp av våra konsulter i hästens näringsfysiologi ge dig professionell vägledning. Du kommer att få veta vad din häst behöver för att komma i inre och yttre balans, vilka tillskott den behöver och/eller eventuella behandlingar.

Så här kommer det gå till:

1. Beställ i webshopen,
  Vi mejlar inloggning till Nulägesanalys och provinstruktioner postas till dig efter att betalning skett.

3. Nulägesanalys
Innan eller i samband med att du skickar in provet behöver du svara på några frågor angående din häst. Vi kommer be om svar på hur du ser och upplever hästen för att på så sätt få den absolut bästa förutsättningen för att ringa in det du upplever som problem och få en lösning på det.

4. Tagelprov
En rengjord och skarp sax, ingen rost, helst av stål. Stålsax är bättre än aluminiumsax. Manen måste vara torr när den klipps. Manen får inte ha blivit utsatt för pälsglans, insektsmedel, schampo eller andra kemiska produkter någon vecka innan manprovet skall klippas. Det är väldigt viktigt att detta följs, annars kan provsvaret blir missvisande.

Tag manen från tre olika ställen och då rekommenderas ett närmast manken, ett från mitten av manen och det tredje, närmast nacken. Tagelprovet skall ungefärligt motsvara diametern av en blyertspenna totalt.

Lägg det mellan papper och i ett kuvert

5. Skicka provet till
Eqvital/EMB analys
Vasatorpsvägen 1G
25457 Helsingborg 

Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK