Analys Mikrobiomstatus


Hur mår hästens mikroflora - mikrobiomet?


Gissa inte - en EquiBiome analys ger dig svar! Mer information nedan eller beställ direkt.


VÅRDA DE GODA BAKTERIERNA OCH SE TILL ATT DE BLIR FLER

Mikrobiomet, det vi tidigare kallat mikroflora eller tarmflora, består av bakterier, svampar, protozoer som genom jäsning-fermentering har till uppgift att producera skonsam energi, vitamin B och K och bidra till ett sunt immunförsvar. Nyare forskning har visat att sammansättningen av dessa medhjälpare i tarmen hos hästar med nedsatt immunförsvar och sjukdomar som kolik, kolit, EMS och inflammationer skiljer sig åt från mikrobiomet hos friska hästar. 

Även andra faktorer skapar en felaktig artsammansättning. Till exempel dagens spannmålsbaserade, processade, artfattiga koncentrerade foder och besprutade grovfoder kan skapa en obalans i mikrobiomet  med minskat antal och diversitet av arter goda bakterier. 

EquiBiome Analys identifierar de goda och mindre goda bakterierna så du kan återställa balansen i grovtarmen.

Hur kan en EquiBiome Analys hjälpa din häst?

Hästarnas diet har förändrats enormt under de senaste decennierna. Hästen är en herbivore och har utvecklas under miljontals år som en fri kringströvande växtätare, ständigt betande gräs och sökande efter annan växtlighet som blad och örter. 

Hästens fodersmältningssystem bygger till stor del på att omvandla en begränsad men artrik diet av gräs som bryts ned i hästens grovtarm. Blindtarmen är en stor jäsningskammare där mikrobiomet bidrar till att smälta fibrer som bland annat omvandlas till fettsyror. Balansen mellan de olika typerna av mikrober är känslig och påverkas av vilken typ av foder hästen äter. 

Många av dagens koncentrerade foder består av mjöl, finmalda biprodukter och spannmål som förändrar jäsningsprocessen i grovtarmen. Kemiska medel i grovfoder och vissa fodertillskott kan också förändra mikrobiomet. 

EquiBiome Analysen ger dig svar om det du fodrar din häst med är lämpligt.


EquiBiome Analys - för en frisk och funktionell mage och tarm 

VARFÖR ÄR EN FRISK OCH BALANSERAD TARM SÅ VIKTIG FÖR HÄSTEN?

Grovtarmen, dvs blind- och tjocktarmar utgör 60% av hästens mag- och tarmkanal. Grovtarmen rymmer flera hundra liter vätska och i den huserar bakterier, svampar, archaea och protozoer som producerar fodersmältningsenzymer, fettsyror och vissa vitaminer. Man kan säga att mikrobiomet är direkt ansvarig för energimetabolismen, så med den ur balans påverkas hela hästens välmående.

Tecken på ett obalanserat mikrobiom kan vara både subtila eller uppenbara och kan variera från individ till individ. Subtila tecken kan vara en lågpresterande, grinig, ovillig, irriterad eller deprimerad häst. Mer uppenbara tecken skulle kunna vara att den reagerar/är öm över bukområdet, gasighet, från lös träck till diarré, kronisk mild kolik, eller i värsta scenario tex fång.

En EquiBiom Analys samlar enkelt in energimetaboliter och analyseras för att ge en fullständig bild av mikrobiomet. Denna information ger värdefull insikt i den producerade energin och huruvida den är tillräcklig för hästar som presterar. Analysen berättar också om det finns obalanser i mikrobiomet om hästen uppvisar tecken på olust och obehag från mage tarm. KAN MIN HÄST BLI SJUK PGA OBALANS I MIKROBIOMET?

Mikrobiomet består av miljarder bakterier och troligtvis flera hundra olika arter. De cellulolytiska bakterierna som fermenterar fibrer utgör majoriteten av bakterier medan mjölksyra producerande bakterier som smälter stärkelse normalt ska finnas i en begränsad omfattning då stärkelse inte utgör en naturlig källa till näring för hästen.

Målet är att hålla antalet cellulolytiska bakterier hög och antalet mjölksyreproducerande bakterier låg. Cellulolytiska bakterier producerar flyktiga fettsyror för energiproduktion och som leder till att patogena (sjukdomsframkallande) bakterier inte förökar sig. Men om mjöksyreproducerande bakterier tar överhand sänks pH i tarmen vilket dödar de gynnsamma bakterierna och öppnar vägen för de patogena bakterierna som tex E. coli och salmonella att föröka sig.

Veterinärforskning har rapporterat om samband mellan bakterier och ohälsa. Patogena bakterier sprider sig vid vissa tillstånd och orsakar kolit, inflammation, kolik och dysbios.

EquiBiom Analysen görs med den senaste MiSeq-sekvenseringstekniken för att ge korrekt och realtidsinformation om tarmmikrobiomet. Denna information kan användas för att förändra foderstaten för att ge en miljö där de gynnsamma tarmbakterierna kan frodas.

Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK