FUNKTIONSANALYSER HÄST

Hästens kropp utsätts dagligen för mängder av påfrestningar som tex stress, försurad miljö, parasiter, kemikalier, näringsfattigt eller felaktigt foder som kan leda till ohälsa. Genom att förstärka det friska, dvs hålla hästens organsystem i balans, ge artriktigt näring och stärka immunförsvaret ger du hästen de bästa förutsättningar för att hålla sig sund, välmående och kan prestera upp till dess genetiska nivå. Våra analyser har till syfte att på ett ännu djupare plan ta reda på vad som kan orsaka en brist eller belastning i hästens kropp. Beroende på vad du behöver hjälp med kan vi erbjuda olika typer av analyser. Från enstaka analyser om du vill ta reda på något mer specifikt, tex hur mikrobiomet mår, eller om du vill ha ett Nutritionsprogram med konsultation.  Målet med analyser är att du ska få en förståelse för hur vilka faktorer som har påverkat din häst negativt samt hur du kan återbalansera och vitalisera din häst till dess genetiska potential. 
En harmonisk, frisk och stark häst visar ett gott humör, energi och arbetsvillighet.
Våra analyser och konsultationer ersätter inte veterinärvård. Är hästen sjuk ska du kontakta veterinär.