ANALYSER HÄSTENS miljö

JORDANALYS 

I samarbete med EUROFINS kan vi nu erbjuda en analys av din jord. Detta passar dig som håller egna eller andras hästar på en mindre yta på egen mark och misstänker att det finns en obalans i jorden, tex om det växer mycket smörblommor. Om du tar eget vallfoder kan du också få råd om hur du ska sköta och så in jorden för att passa så bra som möjligt efter dina hästars behov. Med analysen följer en omfattande redovisning i "Gödslingsguiden" och och vidare konsultation hjälper gärna Hushållningssällskapet dig med i ditt län.

Jordanalys