Det kan finnas flera orsaker till att en häst har aptitlöshet och det är en varningssignal man ska ta på allvar. Hästens instinkt att söka föda och äta är väldigt stark, så när hästen tappar aptiten eller äter dåligt finns det alltid en orsak till det, ofta miljö- och foderrelaterat. Stress är en av de vanligaste orsakerna till problem hos häst och den påverkar hästen inte bara genom ett aggressivt eller förändrat beteende, kroppens organ kan bli stressade och utsöndra hormoner som i detta fall blir nedbrytande för hästkroppen och öka risken för låginflammationer. 

Vissa sjukdomar kan också ge aptitlöshet, till exempel magsår och virusinfektioner. När hästen ges möjlighet att beta kan den tappa intresset för grovfoder och koncentrerade foder under perioder då den får i sig näring via gräset.

 Förebygg problem genom att visitera hästen varje dag, lägg märke till förändringar i beteende, fodra ett artrikt hygieniskt grovfoder i första hand och komplettera med näringstätt fiberbaserat foder som TOTAL Horse Feed. Ta bort spannmål, socker och biprodukter. Se över hagarna att de inte innehåller giftiga växter, kontrollera tänder och munhåla, se över/mät hästens hull minst var tredje vecka och se till att den dricker ordentligt, normalt minst 5 liter/100 kg kroppsvikt och dag. Lång utevistelse och möjlighet att födosöka och röra på sig. Sund innemiljö med regelbundna frekventa utfodringar eller fri tillgång på grovfoder. Om hästen visar sjukdoms symtom kontakta veterinär. Om du vet orsaken till aptitlösheten, tex att den fått i sig otjänligt gräs/grovfoder eller har diarré vid foderbyten och vill ge din häst en stödjande kur, rekommenderar vi Horse Zeomin nedan. Horse Zeomin

Horse Zeomin fodertillskott passerar genom fodersmältningssystemet och tar upp och avlägsnar skadliga ämnen som tex. mögelsvamp. Dessa skadliga ämnen utsöndras sedan genom utrensningsorganen. Om hästen går ner i vikt, är trött och orkeslös eller att du misstänker att den kan ha blivit utsatt för mögel är Horse Zeomin en fantastisk toxinbindare full med antioxindanter som också bidrar med att bibehålla den så viktiga pH balansen i kroppen. Horse Zeomin avger också näringsämnen som mineraler, bl a kisel och underlättar för proteinets (aminosyror) upptag.


Chlorella Pyrenoidosa

Chlorella är en av naturens mest näringsrika växter då den innehåller alla aminosyror (byggstenar i protein), alla mineraler och alla vitaminer samt essentiella fettsyror som Omega 3 i en god balans till Omega 6. Förutom detta innehåller Chlorella Pyrenoidosa ämnen som hjälper till att dra ut orenheter och tungmetaller från hästens kropp. Läs mer om Chlorella HÄR.


AME Formula 1 

AME Formula 1 är ett tillskott som främjar mag-tarmkanalens arbete. Den är lämplig att kombinera med Formula 4 och Formula 7Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK