Diarré, vatten i avföringen hos häst


Diarré, vattnig avföringen hos häst, är ett ganska vanligt problem.  Normalt ska avföringen formas i träckbollar, de ska vara fasta men inte hårda i sin konsistens och ha en "frisk" och inte sur lukt. Att ha "lös mage", diarré, är inget normaltillstånd och får inte lämnas utan åtgärd så att det blir kroniskt. Man måste åtgärda grundorsaken till problemet. 

Om hästen har diarré eller vatten i  avföringen är det oftast ett tecken på en obalans i grovtarmens mikroflora - mikrobiomet. 
Mikrobiomet består av bakterier, svampar, protozoer som bland annat har till uppgift att fermentera fibrer till energi och producera B och K vitamin. Hästen är beroende av en väl fungerande mag-tarm kanal för att kunna ta upp näringen på ett optimalt sätt. Har hästen akuta häftiga diarréer med feber ska veterinär kontaktas omedelbart. 

Orsaker till diarré eller vattnen i avföringen hos häst

* Snabba foderbyten, även bete, olämpligt foder
* För lite grovfoder - fibrer/växttråd
* För liten artrikedom av goda bakterier i mikrobiomet
* Hösilage
* Spannmål
* Långa uppehåll mellan utfodringarna

Andra orsaker till diarré eller vatten i avföringen hos häst kan vara
* Stress i den yttre miljön(stall, hagar, livssituation)
* Stress i den inre miljön - organstress (besprutning)
* Medicinsk behandling
* Virus, skadliga bakterier, svamp (mögel), parasiter

* Tandproblem

Gör en översyn över troliga orsaker till diarrén eller vatten i avföringen hos din häst och försök åtgärda dessa först så att du får en lösning på problemet. Stöd sedan hästen med nedanstående kurer för att stötta de inre organen, mikrobiomet och hjälpa hästen tillbaka i balans.


Horse Zeomin

Horse Zeomin fodertillskott passerar genom fodersmältningssystemet och tar upp och avlägsnar skadliga ämnen som tex. mögelsvamp. Dessa skadliga ämnen utsöndras sedan genom utrensningsorganen. Om hästen går ner i vikt, är trött och orkeslös eller att du misstänker att den kan ha blivit utsatt för mögel är Horse Zeomin en fantastisk toxinbindare full med antioxindanter som också bidrar med att bibehålla den så viktiga pH balansen i kroppen. Horse Zeomin avger också näringsämnen som mineraler, bl a kisel och underlättar för proteinets (aminosyror) upptag.AME Formula 1 

AME Formula 1 är ett tillskott som främjar mag-tarmkanalens arbete. Den är lämplig att kombinera med Formula 4 och Formula 7.