Rådgivning equs metoden 

Idag finns ett enormt utbud av olika tillskott och kurer för hästar på marknaden. Dessa marknadsförs ofta utifrån det uppenbara symtom hästen har, tex en magsyredämpare till hästar med magsår eller understödjande tillskott för att minska risken för återfall på behandlade leder. Andra tillskott och kurer ska hjälpa mot eksem, allergier, hovproblem, hosta, ful päls, trötta hästar, nervösa hästar. Listan kan göras lång. Vi upplever att hästägarna famlar i denna djungel och inte allt för sällan går hästen tillbaka till samma tillstånd efter att burken tagit slut. Vår ambition är att du ska få hjälp att komma närmare den underliggande orsaken till hästens obalans för att på så sätt kicka igång hästens egen självläkande funktion.  Under denna meny hittar du två kostnadsfria rådgivningar, foderstatsberäkning som ska ses som ett stöd och "levande" då förutsättningarna ändras konstant genom ex vallfoderbyten. Vi svarar också gärna på frågor om våra produkter om du inte hittar svaret via vår FAQ. 

Är du också en av dem?

Vi möter dagligen hästägare som ”provat allt” på sina hästar och ändå inte lyckas komma tillrätta med obalansen/problemet som den har. Orsaken är dels att alla hästar är individer och en lösning som fungerat på en häst behöver inte fungera på en annan och dels att man inte får hjälp med att se "hela bilden". En obalans uppstår på cellnivå och kan påverka många kroppssystem, det kan också gå lång tid från att obalansen uppstått till man ser det på hästen. Ett beteende, tecken eller kroppsyttryck kan ha många orsaker och en orsak kan ha många uttryck - kroppsligt och beteendemässigt. 

Vi ger gärna en inledande rådgivning för hur du kan tänka runt din hästs hälsoproblem, klicka nedan och läs mer. Denna rådgivning är utan kostnad och är också begränsad i tid och mycket övergripande.

Som alltid: Är hästen sjuk ska veterinär konsulteras.

 EQUS METODEN 
precisionshälsa för din häst

EQUS METODEN - KONSULTATIONEN SOM GÅR PÅ DJUPET

Är du trött på att ha "gjort och provat allt" men hästen har fortfarande problem med sin kropp eller psyke?  Har du känslan av att det är något som inte stämmer med din häst och veterinärbesöket har inte visat något fel? Då kan vår Funktionsmedicinska modell EQUS METODEN hjälpa dig att dels få lite mer klarhet och dels få ett friskvårdsprogram med en långsiktig plan som kan hjälpa dig att återställa och vitalisera din häst. Inifrån och ut.

En harmonisk, frisk och stark häst visar ett gott humör, energi och arbetsvillighet. En häst som visar till exempel ett stressat, avvikande beteende, fodersmältningsproblem, obalanser i hormonsystemet, hudproblem eller trötthet och sämre prestation kan många gånger vara dränerad på näring, ha ett obalanserat eller överbelastat kroppssystem, där tex immunförsvaret inte kan arbeta effektivt. Vår konsultation i EQUS METODEN går igenom faktorer som kan vara en underliggande orsak till att hästen inte har sin fulla vitalitet eller återställer sig helt. Dessa "läkande lager" måsten man identifiera, prioritera och åtgärda. En i taget. 

EQUS METODEN ersätter inte på något sätt veterinärvård! Är hästens sjuk ska du kontakta veterinär.

EQUS METODEN

EQUS METODEN ska ses som ett sätt att få utvärderat och åtgärdat alla livsavgörande faktorer i ett förebyggande, friskvårdande arbete och för att öka livskvalitén och levnadsglädjen genom bland annat näringsterapi. Målet är en harmonisk, frisk och stark häst. Programmet erbjuder funktionsanalys, utvärdering och program för hästar som har kroniska eller mer komplexa hälsotillstånd som blivit slutbehandlade av veterinär, men som fortfarande inte helt har återfått sin fulla vitalitet eller funktionalitet. Obalansen ligger ofta i en underliggande orsak och att hitta och åtgärda den är en förutsättning för att återställa hästen. 

METODENS INNEHÅLL:

   Steg 1FUNKTIONSANALYS

Hästens levnadshistoria och nuvarande livsstil. Ägarens beskrivning av obalanser hos sin häst. I kartläggningen ser vi på hästens genetik(övergripande), dess kroppssystem och karaktär. Hästägaren bidrar med hästens historia, kroppsuttryck, synliga tecken och de förändrade beteenden som kan studeras.

   Steg 2 SAMTAL

Uppföljande telefonsamtal där vi kompletterar analysen. Det kan röra sig om hästens ätvanor, sovvanor och hur den är med andra hästar mm.

   Steg 3 KOMPLETTERA

Ev. ber vi om kompletterande info, ex provsvar eller att göra andra analyser för en heltäckande bild. 

   Steg 4 PRIORITERING

Vi prioriterar och identifierar de lager som ska adresseras. Vi ger en förklaring till vilken den underliggande orsaken kan vara på din häst. Vi förklarar också hur obalanser uppstått och hur kroppssystem påverkas om det finns intresse för det.  

   Steg 5 EQUSPROGRAM

När orsakerna har identifierats formuleras ett individuellt utformat friskvårdsprogram för Fas 1 som inkluderar en anpassad näringsrik foderstat, individuellt utformad näringsterapi, örtterapi och växtbaserade tillskott eller andra alternativ samt förslag på förändring i livsmiljö anpassat för din typ av häst. Programmet för Fas 1 sträcker sig 8-12 veckor framåt. Vi håller kontakten för att stämma av hur hästen svarar.

   Steg 6 NYTT PROGRAM

Efter Fas 1 gör vi en uppföljning och nytt program som sträcker sig 8-12 v frammåt. Vi håller kontakt för att se hur hästen svarar. Räkna med att det tar minst 6 månader att komma tillrätta med obalanser, då man måste arbeta igenom flera "lager" för att rätta till grundorsaken. Till vår hjälp har vi samarbetspartners som bistår med mätmetoder och kunskap. Analyser och andra underlag kan behöva kompletteras.  

VAD KAN OBALANSER BERO PÅ?

Första steget i metoden är som vi beskrivit en Funktionsanalys som består av en kartläggning av hästen för att se vilka faktorer som påverkat hästens välmående genom livet och hur dess nuvarande status är. Många faktorer kan vara svåra att upptäcka och en del beror inte på hästens nuvarande livssituation. Hästägaren har ofta "gjort allt" men hästen har fortfarande obalanser som påverkar hästens livskvalité. Ett av syftena med analyser är att kunna se "bortom" nuläge.

De fem främsta faktorerna till obalanser är om hästen upplevt följande genom sin livstid:

1. Onaturlig livsstil, inte tillgodoser hästens grundläggande behov. Detta kan i sin tur leda till:
2. Fysisk och psykisk stress, tex genom oregelbunden utfodring, isolering och under/överträning, undermålig hovvård.
3. Nutritions brister el. belastning, tex genom växtart- och näringsfattig diet, stress och medicinering.
4. Förgiftning och toxisk belastning, tex geno
m giftiga växter, brist på rörelse, hormoner, kemikalier
5. Angripare som ex. parasiter och patogener som i sin tur kan orsaka bl.a förgiftning

Vi kan även hitta orsaker i hästens levnadsmiljö där hästens grundläggande behov inte tillgodosetts i tidigare eller nuvarande livssituation. Viktiga faktorer som hovens hälsa och vilken hovvård som görs, utrustning, träning och vilken kontakt och kommunikation man har med sin häst spelar också en avgörande roll.

DIN ROLL I HÄSTENS ÅTERHÄMTNING ÄR AVGÖRANDE

Du känner din häst bäst och ser när förändringar sker. Du behöver ha en kraftfull intention att hästen kommer att bli bra. Hästen är ett extremt känsligt djur och fångar upp minsta förändring i ditt sinne, så ett positivt förhållningssätt runt din häst snabbar på återhämtningen. Att återfå vitalitet kan ta tid, och genom att många "lager" ska arbetas igenom bör man som Hästägare vara beredd på att lägga den tid och kraft det tar. Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete där Nutritionsprogram ligger som grund och regelbundna uppföljningar leder processen framåt.