HUR ÄR DET MÖJLIGT?

Idag med ett ofattbart brett sortiment av foder och tillskott på marknaden kan det vara svårt att föreställa sig och förstå hur endast ett komplett foder kan fylla näringsbehovet för alla hästar, oavsett deras livsfas, arbetsbelastning, typ, ras, temperament eller miljö.  Innan det fanns kraftfoderblandningar fick alla hästar äta enbart spannmål som havre, korn mm. De fick olika mängd foder beroende på deras individuella energibehov. Vetenskaplig forskning har nu visat att stärkelserika råvaror som tex havre, korn, majs, vete, ris  inte är anpassade för hästens fodersmältningssystem. Många fysiologiska och psykologiska problem som vi ser i dag orsakas av vår oförmåga att anpassa utfodringen till hästens ätbeteende och fodersmältningsförmåga.

För att våra hästar ska hålla sig friska och prestera väl ska vi komma ihåg att hästen utvecklades som en herbivol, gjord för att kontinuerligt smälta stora mängder fiberrika växter som olika arter gräs, löv, bark, örter mm. Hästen är inte en ”spannmålsätare” som vi. 

Med detta i åtanke, utvecklade Revolution Equine ett unikt foder redan år 2000 i syfte att förbättra hästens fodersmältning och prestation.  För kvalificerade Hästfysiologer/Nutritions specialists är detta den främsta förpliktelsen till hästen; inte att skapa ett estetiskt eller kommersiellt tilltalande foder.
När Linda Bennis (BCs Hons) utvecklade TOTAL Horse Feed sökte hon inte några jämförelser på den existerande fodermarknaden, hon sökte enbart efter ingredienser av hög kvalitet som var väl beprövade och hade hög smältbarhet och lämpligt näringsinnehåll för hästar. 

ETT KOMPLETT, NÄRINGSTÄTT NATURLIGT FODER FÖR ALLA HÄSTAR