Flourish EVOLVE

Hästar är  "trickle feeders", utvecklade för att ströva omkring, leta och beta på ett brett utbud av gräs, växter, örter, bark och häckar. De en gång vilda slätterna och ängsmarkerna gav ett stort utbud av växtarter för hästarna, och deras mikrobiom utvecklades och var välmående. Eftersom immunförsvaret till stor del finns i grovtarmen, säkerställde mångfalden av växter som de betade, att hästarna var naturligt friska och kunde trivas som en art. I dagens moderna tid har mycket av betesmarken omvandlats till jordbruksmark, och odling av ett fåtal växtarter med högt proteinvärde är vanligt. 

Med detta i åtanke har vi rena näringstäta råvaror designade för hästens känsliga fodersmältning i Flourish EVOLVE. Tillsammans med ett urval av fördelaktiga örter för att ersätta de saknade elementen i marken och ge naturen tillbaka till hästen🌱