FUNKTIONSMEDICIN FÖR HÄST

Funktionsmedicin för människa är idag etablerat i Sverige med flera kliniker som drivs av läkare med vidareutbildning i Funktionsmedicin men även näringsterapeuter som arbetar med näringsterapi utgår från en Funktionsmedicinsk modell. Vår tolkning av att använda ett funktionsmedicinsk synsätt för häst är hämtad ur den på humansidan där personen själv får lämna omfattande information om sin historia, kost och livsstil för att tillsammans med olika analyser få en bild av den bakomliggande orsaken till ohälsa. Hästen som individ har sin egen historia,  berättar för oss på sitt eget sätt och utmaningen ligger i att kunna tolka det vi ser och känner och kunna koppla det till vilken typ av obalans hästen visar.

Vi är inga veterinärer, och vi behandlar inga sjukdomar, vi jobbar först och främst med korrekt nutrition och näringsterapi men modellen är väldigt intressant då vi ser många hästar över tid får bättre motståndskraft mot tex kroniska problem och blir mer vitala. För oss betyder en harmonisk, frisk och stark häst att den får förutsättningar att leva sitt liv med livskvalité och levnadsglädje, baserat på deras grundläggande behov. Den moderna hästens kropp utsätts dagligen för mängder av påfrestningar som tex stress, försurad miljö, parasiter, kemikalier, näringsfattigt eller felaktigt foder som kan leda till ohälsa. Genom att förstärka det friska, dvs hålla hästens organsystem i balans, ge artriktigt näring och stärka immunförsvaret ger du hästen de bästa förutsättningar för att hålla sig sund, välmående och kan prestera upp till dess genetiska nivå.

Det finns många duktiga veterinärer, hästterapeuter, hovslagare, hovformsspecialister, tränare och andra som dagligen arbetar med hästens välmående.  Vi på EQVITAL har valt att jobba med nutrition och näringsterapi då det också är en viktig pusselbit för att få en optimal hälsa och vitalitet hos våra hästar. Men vi vill också sprida kunskap och inspiration till hästägare för att hitta lösningar för ett ännu bättre hästliv. Vi märker att synen på hästhälsa har börjat förändas och att hästägare idag förstår att allt hänger ihop och att man kan behöva förändra fler saker för att att få en hållbar häst. Därför har vi också inlett samarbete med duktiga terapeuter inom olika specialområden.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ETT FUNKTIONSMEDICINSKT ARBETSSÄTT?

Hälsoorienterad

Vi arbetar med friskvård och förebyggande arbete istället för att obalansen så småningom blir sjukvård. För det är mer hållbar hälsa att i tid stödja kroppens funktioner.

Hästen - en individ

Varje häst är en individ med sin egen historia och livsstil, de är ju även biokemiskt olika.  En lösning som fungerar på en häst kanske inte fungerar på en annan häst. 

Underliggande orsaker
Största utmaningen är att identifiera och lösa de underliggande orsakerna för det är ofta roten till att obalanser uppstått. Det är hästägaren som känner sin häst bäst, och med kunskap om hur en häst fungerar kommer hästägaren att lättare identifiera obalanserna.

FUNKTIONSMEDICIN FÖR HÄST - MODELLENS STRUKTUR

Funktionsmedicin för häst modellen kan man säga är en alternativmedicinsk inriktning som utgår från att kropp, sinne och själ bildar en enhet och att sjukdom uppstår till följd av obalanser i kroppens system.

Dessa obalanser menar vi uppstår i interaktioner mellan hästens livs- och hälsohistoria, genetiska uppsättning, nutrition, levnadsmiljö och livsstil där vi ser nutrition som grunden.

Så vi  ser inte ett hälsoproblem som en isolerad händelse och åtgärdar det. Till exempel mugg, det finns en uppsjö produkter på marknaden för att lindra mugg med utgångsläget att det är ett hudproblem. Det är här vi får kunder som "provat allt" utan att få ett hållbart resultat. Vi tittar inte på hälsoobalanser på det sättet.  Vi tror heller inte att de flesta beteendeproblem kan lösas genom att hantera bort det. För oss betyder alla signaler som hästen sänder ut att det är ett sätt för kroppen att tala om att något inte stämmer. Vi tittar på hela hästen som en enda fungerande enhet. 

Vi vet nu mer om realtionen mellan tarm och hjärna som kan utlösa olika reaktioner på och i hästens kropp.

Den här modellen kan med fördel användas av hästägare också till stor utsträckning, så den vill jag dela med mig av till er idag. Vad är det då för fördelar att lära sig denna modell?


INDIVIDEN I FOKUS

För att återställa eller vitalisera hästen med ett hållbart resultat ser vi individen ur ett Funktionsmedicinskt perspektiv, där kropp, sinne och själ är en enhet och där varje del behöver vara i balans för att individen ska vara i balans. Upplevda trauman, medicinsk historia, livsstil, nutrition, stress mm måste adresseras för att få ett hållbart resultat. Man måste identifiera, prioritera och åtgärda de underliggande orsakerna.