DEN FUNKTIONELLA HÄSTEN

För oss betyder en funktionell häst att den får förutsättningar att leva sitt liv med livskvalité och levnadsglädje, baserat på deras grundläggande behov. Den moderna hästens kropp utsätts dagligen för mängder av påfrestningar som tex stress, försurad miljö, parasiter, kemikalier, näringsfattigt eller felaktigt foder som kan leda till ohälsa. Genom att förstärka det friska, dvs hålla hästens organsystem i balans, ge artriktigt näring och stärka immunförsvaret ger du hästen de bästa förutsättningar för att hålla sig sund, välmående och kan prestera upp till dess genetiska nivå.

För oss betyder det också att vi ser hästen ur ett Funktionsmedicinskt och holistiskt perspektiv, där kropp, sinne och själ är ett och där varje del behöver vara i balans för att individen ska fungera funktionellt. Det finns många duktiga veterinärer, hästterapeuter, hovslagare, hovformsspecialister, tränare och andra som dagligen arbetar med hästens välmående.  Vi på EQVITAL har valt att jobba med nutrition då det också är en viktig pusselbit för att få en optimal hälsa och vitalitet hos våra hästar. Men vi vill också sprida kunskap och inspiration till hästägare för att hitta lösningar för ett ännu bättre hästliv. Vi märker att synen på hästhälsa har börjat förändas och att hästägare idag förstår att allt hänger ihop och att man kan behöva förändra fler saker för att att få en hållbar häst.

FUNCTIONAL NUTRITION  

Foder är det du ger din häst - näring är det den kan ta upp och använda. Rätt form och rätt mängd är avgörande, men det spelar ingen roll hur mycket foder du ger din häst om inte fodersmältningssystemet är friskt och har möjlighet att bryta ner och ta upp näringen. Hästen ska inte bara överleva - den ska leva och frodas. Näringsbrister är en vanlig orsak till att hästen har fysiska och mentala obalanser. Tarmen kommunicerar med hjärnan och tvärtom. Rätt näring är, förutom energi och protein, det ökade behovet av mineraler, vitaminer i rätt balans och fytoämnen.

Vår logotypetagg WELLBEING THROUGH FUNCTIONAL NUTRITION kan enklast översättas till Välbefinnande Genom Funktionsnäring och det innebär att vi arbetar med näringsterapi som en del av vårt koncept då näring i olika former är det främsta, mest effektiva och naturligaste hjälpmedlet för att återställa hästarna till den fantastiska inre balans de föddes med. Här kan du läsa om hur vi ser näring som en av de viktigaste nycklarna för att återställa och vitalisera hästarna och på vad sätt den skiljer sig mot vanliga foderstater. Vi beskriver också hur vi kan hjälpa dig att återfå din hästs vitalitet och välmående genom näringsbalans i dess kropp och samtidigt förebygga ohälsa.

Nutrition och välbefinnande ur ett holistiskt perspektiv

En korrekt diet för en häst ska baseras på så minimalt med processat foder som möjligt.  Grunden i hästens foderstat är och skall alltid vara en mångfald av gräsarter och andra växter som innehåller rikligt med fibrer, tex blad, grenar, bark och örter.  Grovfoder och bete som innehåller mycket av detta är en god början på en näringsrik och korrekt diet för en häst.

Men den moderna hästen har också andra utmaningar idag. De flesta hästägare förstår att olika hälso- och beteende problem ofta grundar sig i vad hästarna har upplevt i sitt liv, vad de äter, vilken miljö de lever i och om de utsatts för andra påfrestningar som tex fysiska och mentala trauman, kronisk stress eller kemiska medel. Synliga tecken som mugg och eksem, kroppsyttringar som sämre päls och diarré eller förändrat beteende som tex ökad känslighet eller nervositet är några av de obalanser som hästägare kan uppleva. Magsår och läckande tarm visar mer subtila tecken och kan leda till andra obalanser tex fång. Välbefinnande dvs, livskvalité, ska inte bara vara avsaknad av sjukdom. Många underskattar nog vikten av att hästens levnadsglädje bidrar till harmoni och hälsa. Nutrition ur ett Holistiskt perspektiv där vi ser till hela hästen, dess miljö och livsstil gör att vi har större möjlighet att komma åt orsaken till problemet. Det är först då hästen kan återfå sin fulla balans och vitalitet,

Fördelen med näringsterapi är att det inte bara ger bränsle och byggstenar till hästen utan det kan även användas som ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med underliggande problem. Detta gör att en del hästar kan behöva en mer målinriktat program med specifika näringsämnen för att komma åt de underliggande orsakerna till de obalanser de har. De Näringsprogram vi föreslår innehåller även förslag på livsstils förändringar och ersätter inte veterinärvård. Är hästen sjuk ska veterinär konsulteras.

Vår kärlek och passion för hästar har efter år av erfarenhet och kunskap lett oss in på att söka ett mer hållbart och varaktigt sätt för att hålla hästarna harmoniska, friska och starka. I vårt arbete med att återställa och vitalisera hästarna till ett hållbart och hälsosamt liv och/eller få dem att nå sin genetiska potential följer vi nu en metod som ger en så bra helhetsbild det går av vilka obalanser, brister och belastningar hästen har.  De Näringsprogram som vi sammanställer kan också innehålla förslag och rekommendationer på terapeutisk behandling , tex osteopati, för att få en så bra resultat som möjligt.

Vi kommer att förklara filosofin bakom vår metod och ge exempel på hur vi använder det praktiskt, läs mer HÄR