Funktionsfodret TOTAL

Om TOTALs producenter 
Vi startade vår verksamhet år 2000 när vi som Equine Nutritionists lanserade det första spannmålsfria kompletta fodret för alla hästar i alla livsstadier. Vi fortsätter att utvecklas och vi drivs av vår passion och mission att förbättra hästarnas välmående genom rätt nutrition designad för den art vi älskar och sköter om. Idag fortgår vår strävan att hjälpa till att eliminera foderrealaterade sjukdomar i Europa och vidare. Vi fortsätter att se framåt och söka nya vägar inte bara för att bidra till ett balanserat och friskt fodersmältningssystem och ökad välmående hos hästen, utan också bidra med kunskap och inspirera till ökad medvetenhet för den art vi älskar så mycket. TOTAL – Feed For Life

ETT ARTEGET FODER

År 2000 lanserades TOTAL Horse Feed, det första banbrytande, spannmålsfria fodret för alla hästar. Vår kunskap, förståelse och passion gav oss då insikten om vad som var ett lämpligt foder för arten och vi fortsätter vårt arbete för deras räkning genom att hjälpa hästar erhålla och bibehålla hälsa och välbefinnande inom alla områden och miljöer. 

TOTAL Horse Feed har en exceptionell näringsprofil med en bas av smältbara, fibrösa råvaror anpassade för hästens känsliga fodersmältningssystem samt naturliga fetter, högvärdigt protein, optimerade mineral och vitaminnivåer, probiotika, artrikt gräs och örter.

Ett foder är allt du behöver

TOTAL Horse Feed har sedan start utfodrats till alla typer av hästar och ponnyer i mer än 10 länder, allt från shetlandsponnyer till shirehästar, samt från hobbyhäst till elit inom alla inriktningar. 

Som Equine Physiologists/Nutritionists vi vet att alla hästar har samma fodersmältningsförmåga men ska utfodras efter det individuella behovet. Faktorer att ta hänsyn till är till exempel metabolisk typ, vikt, ras, ålder, livsstil, miljö, arbete och grovfodrets kvalitet/kvantitet. Dessa varierande behov tillgodoses genom enkel justering av mängden TOTAL Horse Feed. Mängden kan utöver detta anpassas genom olika årstider, om det är förändringar i din hästs dagliga rutin och arbete utan störning till det känsliga mikrobiomet och fodersmältningssystemet. TOTAL Horse Feed är ett näringstätt, enkelt och tryggt foder koncept.