3. vårda det friska och stärk hästen inifrån. 

# Munhälsa och parasitkoll

Låt en veterinär med hästtandläkarutbildning eller motsvarande se över hästen minst 1 gång per år. Avel och fel ätställning har skapat ett problem med hakar som försvårar för hästen att tugga fodret korrekt med kolik och andra problem som följd. Kolla masken regelbundet och arbeta förebyggande: mocka hagar, ge aspbark eller andra framtagna örtformulor. I augusti-september kommer styngflugorna, ta bort gula ägg på hästkroppen, annars kan de göra stor skada i munhålan innan de hamnar i magsäcken där de livnär sig fram till våren. Om hästen uppvisar ett förändrat beteende, tex matvägrar, svår vid betsling, rädd om huvudet, skrapar tungan i marken osv, kan det vara larver som borrat sig fast i munnens slemhinna.
 

# Stärk mag- och tarmslemhinnan

Om hästen får en obalans i fodersmältningsystemet, virus- och bakterie infektioner, svårare parasitangrepp, hudproblem, hosta, viktnedgång mm måste man leta efter grundorsaken. Det hjälper inte att ”sätta plåster” på problemet om man inte kan se att det är ett tillfälligt problem, tex foder- eller miljöbyte. 

Är hästen sjuk ska du kontakta självklart kontakta veterinär. Men försök att bli observant på hästen och dess miljö så du kan spåra orsaken till obalansen. Man kan förebygga många problem själv genom att vara uppmärksam på brister eller belastningar hos hästen över tid.
Försök identifiera problem i livsmiljön. Till exempel vilket pH din mark har och om det finns giftiga växter. Många smörblommor i hagen är förutom att de är giftiga för hästen även en indikation på att marken är försurad. Ta hjälp av en erfaren agronom, lantmästare eller bonde för att återställa jorden. Låt marken vila i perioder.


Fodra med biologisk korrekt foder för återställande av pH, mineraler, örter och basande växter som nässlor och lusern. Sätt ev in mag-tarm balanserande kurer. 

Ge ”mat och husrum” för det goda mikrobiomet för att öka antal och arter, ge en så rik flora av växter du kan. Hästen behöver mer än 3-4 arter gräs för att stärka sitt mikrobiom, idealet är upp mot 40 arter. Ge olika grässorter(även ogräs), blad, bark, örter mm. Ekologisk hö brukar innehålla en varierad flora.

Vi hästmänniskor har ofta en otroligt förmåga att känna av när något inte stämmer med vår häst och det är något som vi ska vara tacksamma över. Vi kan “träna” på utveckla denna förmåga genom att fortsätta lyssna in hästen den tid vi umgås med den. Hästen förmedlar saker till oss hela tiden och det är när vi själva släpper alla tankar som cirkulerar i huvudet som vi också kan ta in vad hästen signalerar till oss genom sitt kroppsspråk och utstrålning. 

Förutom det uppenbara vi kan se på vår häst, tex att den hostar, är snorig eller om den visar tecken på kolik, så kan sjukdoms- och skadeprocesser ha startat i hästen som är svårare att upptäcka visuellt. Att kontrollera hästens normalvärden regelbundet och framför allt innan träning och tävling gör de flesta (Läs här), men har du tänkt på att hästen många gånger signalerar att något inte stämmer långt innan det har blivit ett uppenbart symtom? Vi kommer att berätta mer om hur du kan träna dina sinnen och vad det är du kan se på din häst utan att den behöver vara sjuk. Att se tidiga tecken på tex en brist eller belastning i din häst sparar dig tid, bekymmer och pengar och framför allt minskat lidande för din häst. Håll utkik på webben eller mejla oss om intresse så får du information fortlöpande.

TACK FÖR DITT INTRESSE!