1. förebygg stressutlösta problem genom att ge hästen

# Möjlighet att födosöka 

Först och främst är hästens naturliga föda växter. Olika gräsarter, blad, bark, örter mm är den avgjort viktigaste, naturligaste och mest ekonomiska näringskällan då hästens hela fodersmältningssystem är uppbyggt på att bryta ner växtfibrer för sitt näringbehov. Fibrens cellkärna innehåller sockerarter, proteiner, fett, mineraler, vitaminer. Cellväggen fermenteras av mikrobiotan och producerar bl a ”skonsam” energi. Fodersmältningen är utvecklad för att få en liten mängd fibrer ofta. Därför födosöker hästen normalt 16-18 timmar per dag.  Read More

Du kanske inte behöver köpa magsyrehämmande eller magsyrebuffrande tillskott?

När hästen tuggar ökar salivtillförseln. Fibrer är den största källan till längre tuggtid. Saliv innehåller bikarbonat som naturligt buffrar magsaften och minskar risken för magsår. Ökad saliv ger också en bättre munhälsa och en mental mättnad vilket lugnar hästen. Hästen behöver ha sin produktion av magsyra, annars kan den inte starta nedbrytningen av fodret på ett korrekt sätt. Frekvent tillgång eller fri tillgång till gräs/grovfoder är ett smart och enkelt sätt att mota bort framtida problem.  Om man också gör en ordentlig översyn och åtgärdar andra miljömässiga faktorer som stressar fodersmältningssystemet behöver man kanske inte köpa tillskott som hämmar den så viktiga produktionen av magsyra.  

# Förlänga ättiden och ha Rätt ätställning

Frekvent och förlängd ättid kan du ha genom att fördela givorna så mycket som möjligt över dygnet och ge ett grovfoder med mindre energi och protein för de hästar som är i överhull. Använd munkorg med eftertanke pga bettskador. Om möjligt förläng hagarna in i annan terräng, tex skog, alternativt hägna in impediment och skog som ej brukas. I mindre hagar tex grushagar, sprid ut foder och vattenkärl. Använd slowfeding lösningar där hästen får rätt ätställning, dvs kan sänka huvudet mot marknivå.  Ge den något att tugga på tex stubbar och träd. Avel och fel ätställning har skapat ett problem med hakar som försvårar för hästen att tugga fodret korrekt med kolik och andra problem som följd. Man har sett att hästar som har rätt ätställning har en bättre munhälsa.

Hästens drivs av sin instinkt att vandra och födosöka, den kan röra sig flera mil om dagen i fritt tillstånd. Hela dess anatomi och fysiologi är uppbyggd för rörelse och biomekaniken gör hästen till en av världens främsta atleter.

 Ur ett nutritions (närings) perspektiv är rörelse en förutsättning för att näring och syre ska komma ut till cellerna och slaggprodukter forslas ut ur kroppen. 

Nedanför carpus och hasen har hästen inga muskler, det innebär att blodkärlen inte får det stöd och hjälp för cirkulationen som vi människor har. 

Detta innebär vidare att en häst som tillbringar mer tid i box och stillastående i en  liten hage inte får den optimala näringsförsörjningen till cellerna, då rörelse där hovfunktionen med elastiska putan fungerar korrekt fungerar ungefär som en pump. Få hästen att öka sin rörelse och därmed sin cirkulation genom att utforma hagar som gör hästarna nyfikna, tex en inhägnad i mitten som gör att de får vandra runt för att komma till vattnet/fodret. Se även ovan. Ju mer de rör på sig desto mer mentalt tillfredställda och en trevligare häst att rida. 

Låt inte hästen stå uppstallad för att ”spara” på energin,  då risken är att man rider på spänning istället som ofta lakas ur efter en stund. Ju mer hästen rör på sig desto bättre presterar den. Konditionen, koordinationen, glädje i frihet. 

Vem skulle komma på att stänga in en elitidrottare i garderoben 16 timmar per dygn? Och då är vi inte ens i närheten av det behov av rörelse för cirkulation och näringstillförsel som hästen har. Tänk på att även täcken kan ha en rörelsehindrande funktion. 

Vem skulle komma på att stänga in en elitidrottare i garderoben 16 timmar per dygn? 

Anna Lidén, Grundare av Eqvital AB 

# LIVSLUST! Andra tips för att öka hästens cirkulation.

Fartlekar och uppsutten Intervallträning. Hästen gillar att leka, så locka fram lusten att röra på sig i hagen. Lägg in regelbundna intervallträningar för kondition och cirkulation. 

Underskatta inte en ordentlig rykt. Dels drar man igång blodcirkulationen, dels ger det en stunds härlig närkontakt med sin häst.

Bästa "kiropraktorbehandlingen" sköter de själva om man ger dem utrymme. Även Lymfmassage är mycket bra för att öka cirkulationen. 

Hästen är ett flockdjur och behöver ha fysisk och psykisk kontakt med andra hästar för att må bra. Idag finns ett större intresse för lösningar som tex ”active stable” vilket möjliggör för hästen att socialisera sig och få utlopp för sina behov. Men fortfarande står tusentals hästar uppstallade på ett traditionellt sätt i box och är ensamma i hagar. Förutom att det begränsar dem rörelsemässigt så får hästen inte kontakt och beröringsbehovet tillfredsställt. Hästen putsar och leker gärna med sina hagkompisar som gör att endorfiner utlöses och minskar stresspåslaget. 

Lycka är att få putsa på någon  

Om man av olika anledningar inte kan hålla hästarna i flock får man hitta andra lösningar. Tex massage och rykt. Skapa en trygg relation med hästen och ta av den täcket så den får möjlighet att rulla sig och sträcka på sig – de är sina bästa kiropraktorer själva . 

Dressyrhästar kan enkelt höja sina gångartsbetyg genom att man tar av täcket då täcken hämmar rörelse och låter inte hästen sträcka ut sin kropp. Hästar som inte vill lägga sig ner om täcken begränsar dem kan gå med konstant sömnbrist. 

Många sjukdomar som hästen får är ursprungligen kopplat till obalanser i Fodersmältningssystemet. Det kan beskrivas som ett långt ”rör” genom hästkroppen, där enbart näringsämnen som är nedbrutna till mindre molekyler ska passera genom tarmslemhinnan, inget annat. Om hästen får en rubbning i tarmen, tex genom dåligt(mögligt) foder skadas tarmslemhinnan och bli genomsläpplig, vilket gör att främmande partiklar kommer in i kroppen och kan orsaka andra sjukdomar och ytterligare belastningar på organsystemen.