2. håll fodersmältningssystemet i balans

# Ge hästen gräs och grovfoder! Att ge fibrer/växttråd är en av de viktigaste faktorerna för en frisk häst. Fibrer är inte bara den främsta näringskällan, den ”matar” även det goda mikrobiomet i tarmen vilket leder till att fler arter gynnsamma bakterier har möjlighet att överleva. Ju större artrikedom i mikrobiotan ju bättre möjlighet för ett starkare immunförsvar och bättre utnyttjande av näringen. 

# Välj ett grovfoder med många olika grässorter, gärna 5-6 st samt ekologiskt. Naturbeten är att föredra. Under betestiden kan både foderinpackningar och mikrobiomet få en chans till återställning. Har du en känslig häst med återkommande problem undvik grovfoder besprutat med kemiska medel, speciellt glyfosfat och kolla även upp innehållet i övrigt foder. 

# Undvik pH sänkande och blodsockerhöjande råvaror

Fodermedel som spannmål innehåller stora mängder stärkelse som genom att det sänker pH i grovtarmen orsakar feljäsning i grovtarmen så att de "goda"  mikrobiomet dör. Stärkelse ombildas till glukos som ger signal att insulin ska frisättas för att cellerna ska kunna ta in denna typ av energi. När glukosen frisätts från blodet sänks blodsockret. Genom att utfodra med socker- och stärkelserika fodermedel åker blodsockret berg- och dalbana med både överheta och trötta hästar som följd. Läs på fodersäcken hur mycket socker och stärkelse det är totalt. Idealet är under 15%. Energin får de av fibrer, där även socker finns. 

För mycket socker i gräs/grovfoder ska också undvikas då det blir en konstant förhöjd insulinnivå i blodet. Detta frestar på hästen som då ofta diagnostiseras med EMS. Fettet frisätts inte då kroppens hormoner ”håller” på fettet. Det är därför det är svårt att bli av med dessa fettdepåer. Man måste arbeta med grundorsaken vilket ofta är en lång process. Ta bort spannmål och andra biprodukter som inte är biologist korrekt. Se över grovfodret, välja många arter gräs och växtlighet, sockerhalten ej över 10%/kg ts(torrsubstans). Lymfmassage kan vara ett bra komplement. Mer råd om hur hantera EMS hästar kommer.För mycket socker i gräs/grovfoder ska också undvikas då det blir en konstant förhöjd insulinnivå i blodet. Detta frestar på hästen som då ofta diagnostiseras med EMS. Fettet frisätts inte då kroppens hormoner ”håller” på fettet. Det är därför det är svårt att bli av med dessa fettdepåer. Man måste arbeta med grundorsaken vilket ofta är en lång process. Ta bort spannmål och andra biprodukter som inte är biologist korrekt. Se över grovfodret, välja många arter gräs och växtlighet, sockerhalten ej över 10%/kg ts(torrsubstans). Lymfmassage kan vara ett bra komplement. Mer råd om hur hantera EMS hästar kommer.

# se över utrustning och undvik kemiska preparat 

Huden är kroppens största organ, det fungerar också som ett av de fyra utrensningsorganen tillsammans med lungor, tarm- och urinorganen. Tecken på inre obalans man bland annat se genom att studera hud och hovar. För att detta utrensningssystem ska fungera optimalt behöver man se till att de inte blockeras. För hårt åtspända nosgrimmor gör att den så viktiga cellandningen försvåras. Det är inte bara syre som ska in i hästen,  koldioxid ska också ut. Om detta begränsas av ihopsnörd nos får hästen mjölksyra. Jag har tyvärr sett många hästar som i prestation kämpar med vidgade näsborrar för att kunna få utväxling av luften. Hur ska den kunna tala om för oss detta? Diafragman har också en central funktion i andningen. Om hästen inte andas korrekt får man direkt svar på nedsatt prestation.

Kemiska preparat som smörjs in på hästen bidrar också till att få in främmande partiklar som kroppen ska ta hand om. Använd ekologiska och så biologiskt anpassade produkter som möjligt på hästkroppen. Även här är cirkulation, dvs rörelse av största vikt för att kroppens utrensningssystem ska fungera optimalt.

Se över utrustningen. Ta bort nosgrimmor eller åtminstone variera dem, spänn inte för hårt. Lyssna på hästens andning, speciellt under arbetet, den får inte ”hålla andan”. Släpp på gjorden. Tänk på att själv andas med jämna andetag, det påverkar hästen mer än du anar… 

Vi hästmänniskor vill ju att hästen ska kunna nå sin genetiska potential, och att bli starkare innefattar inte bara att den blir starkare och mer uthållig vid prestation. Att jobba på att stärka ”insidan”, se till att näringen tas upp optimalt och stärka immunförsvaret som skyddar hästen mot inkräktare (virus, skadliga bakterier etc) gör att hästen klarar av påfrestningar mycket bättre.

Om hästen inte håller hull eller inte presterar ska man fråga sig om lösningen sitter i att öka fodermängden eller öka näringsupptaget. Ett optimalt näringsupptag sker när hästen fysiologist kan utnyttja den näring vi tillför den. Faktorer som bland annat parasiter, munhälsa, pH balans, enzymer, mikrobom spelar en stor roll. Hästens mikrobiom består av bakterier, svampar och andra mikrober som finns naturligt i tarmen, flera miljarder per kvadratcm. Man tror mikrobiomet uppgår till minst 1000 arter, men troligtvis många fler. Mikrobiomet har en synnerligen viktigt uppgift med att fermentera, bryta ner, cellulousan från växterna. Slutprodukten blir fettsyror som kroppen använder som energi. Vikten av att försörja mikrobiomet med ”sund mat och husrum” kan inte nog poängteras för att hålla en välmående häst. Det är inte bara mikrobiomet som utgör immunförsvaret. Det sitter även immunceller i tarmväggarna som samarbetar. Det är då viktigt att de gynnsamma bakterierna är i överläge. Om de mindre gynnsamma bakterierna hakar fast i receptorerna bildas det inflammationer och immunförsvaret försvagas.