Stark och balanserad häst

Det kan finnas många anledningar till att hästen förändrar sitt humör, arbetslust eller annat beteende och det är viktigt att man utesluter att hästen inte är sjuk. Är hästen sjuk ska man kontakta veterinär. Vår utgångspunkt är alltid att ha ett helhetsperspektiv och lära känna sin häst på flera plan. Vi förespråkar daglig visitering av hästen, där puls (38-42 slag/min) och kroppstemperatur (37,5-38,3 grader) regelbundet mäts och noteras.  Stall, hagar och andra miljöer hästen vistas i ska också skötas dagligen. Hästen ska ha tillgång till rent vatten inne och ute samt en balanserad foderstat med grovfoder som främsta näringskälla, med ett mineralrikt näringsrikt komplement utan spannmål och tillsatt socker som balanserar grovfodrets brist på artrikedom.

Hästen är en grovtarmsjäsare, vilket betyder att den har en helt annan fodersmältning än vi människor. Sen miljoner år tillbaka har den levt av att vandra och söka föda: växter som innehåller fibrer tex olika typer av gräs, blad, bark och örter. Att använda ett hygieniskt grovfoder med för hästen ett bra näringsinnehåll är därför grunden för hästens diet. Hästen behöver fibrer för att fodersmältningen ska fungera optimalt och det är viktigt att du som hästägare ser till att hästen har tillgång till grovfoder och friskt vatten större delen av dygnet.

Som en grovfoderbalanserare rekommenderar vi funktionsfodret Primero TOTAL- ett spannmålsfritt energi- och fiberrikt koncentrerat foder, lågt i stärkelse och utan tillsatt socker. 

 

Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK