Parasiter är organismer som lever på eller i andra organismer och tar näring och gör skada i dem. Hästen får i sig parasiter genom luftburna insekter, vatten och när de äter larver på smittade beten.  Det förebyggande arbetet för att minska smittrycket på våra hästar har aldrig varit viktigare pga parasiternas ökade resistens mot kemiska preparat. 

Under sommaren släpper infekterade hästar maskägg och när temperaturen stiger utvecklas dessa ägg till larvstadier vilka kan infektera nya betande hästar. 

Även om det största smittrycket byggs upp under sommartid kan maskar övervintra i hagarna under flera års tid. Sent på sommaren och tidig höst kan tusentals masklarver finnas i varje kilo gräs, speciellt i samband med värme och regn. 


Det pågår en hel del forskning kring förekomst av hästens parasiter,  i Sverige och i andra länder. Tyvärr uppvisar många av parasiterna resistens mot flera kemiska preparat och detta kräver ett nytt tänkande hos hästägare.

För att inte stå inför en situation när det inte finns något preparat som tar de parasiter som ställer till med störst skada behöver vi hästägare arbeta mycket mer med förebyggande åtgärder. Du bör:

Mocka rasthagarna

Mindre rasthagar skall mockas dagligen och rengör vattenkar. Flytta höhäckar med jämna mellanrum. Anlägg grus och förse hästen med annan möjlighet till födosök. 

Putsa betet

Putsa betet med jämna mellanrum. Låt andra djurslag tex får sambeta. Låt marken vila ibland eller plöjas upp och sås om. En hage som är hästfri i två år har inga maskar.

Örtkurer

Ge hästen aspbark eller andra träslag som har en mask avvisande effekt. Ge TOTAL - funktionsfodret och kurer av Verm-x eller AME formula 12 för att skapa en inre miljö i hästen där parasiter inte trivs.


Verm X 

Örtbaserat pulver för häst.

Verm-X hjälper hästen att få en bättre pH-balans i tarmarna vilket bl. a resulterar i en ogynnsam miljö för parasiter. 


AME Formula 12 

Parasiter trivs inte i ogynnsamma förhållanden. Genom att stötta tarmen och hjälpa den att bibehålla sitt rätta pH värde hjälper man till att hålla parasitnivån i kroppen på en låg nivå. 

AMEs Formula 12 är ett bra alternativ i arbetet mot parasitbekämpning. Tänk också på att hålla hagarna rena och låt inte för många hästar beta på för liten yta. 


Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK