NÄRING SOM TERAPI 

Vår logotypetagg WELLBEING THROUGH FUNCTIONAL NUTRITION kan enklast översättas till Välbefinnande Genom Funktionsnäring och det innebär att vi arbetar med näringsterapi som en del av vårt koncept då näring i olika former är det främsta, mest effektiva och naturligaste hjälpmedlet för att återställa hästarna till den fantastiska inre balans de föddes med. Rätt näring för arten är en av de viktigaste nycklarna för att återställa och vitalisera hästarna och idag står tyvärr många hästar långt ifrån sin naturliga livsstil.  Ett av våra viktigaste uppdrag på Eqvital är att hjälpa dig som hästägare att hitta sätt att förebygga ohälsa och öka din hästs vitalitet och välmående genom nutrition och enkla förändringar som ger stort utslag i hästens levnadsmiljö.

 FRISKVÅRDSPROGRAM MED NÄRINGSTERAPI

Fördelen med näringsterapi är att det inte bara ger bränsle och byggstenar till hästen utan det kan även användas som ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med underliggande problem. Detta gör att en del hästar kan behöva en mer målinriktat program med specifika näringsämnen för att komma åt de underliggande orsakerna till de obalanser de har. De friskvårdsprogram vi föreslår innehåller även förslag på livsstils förändringar och ersätter inte veterinärvård. Är hästen sjuk ska veterinär konsulteras.

Vår kärlek och passion för hästar har efter år av erfarenhet och kunskap lett oss in på att söka ett mer hållbart och varaktigt sätt för att hålla hästarna harmoniska, friska och starka. I vårt arbete med att återställa och vitalisera hästarna till ett hållbart och hälsosamt liv och/eller få dem att nå sin genetiska potential följer vi nu en metod med olika program som ger en så bra helhetsbild det går av vilka obalanser, brister och belastningar hästen har.  

Vårt mest omfattande program är EQUS METODEN. Läs mer om det här eller Beställ direkt här