TOTAL Horse Feed

TOTAL är fritt från spannmålskärnor och är ett energi- och fiberrikt koncentrerat foder, lågt i stärkelse och utan tillsatt socker.  Målet är att hjälpa dagens moderna hästar att stärka och bibehålla ett balanserat och sunt fodersmältningssystem, utan att ge avkall på hästens individuella näringsbehov.

Alla är väl idag överens om att bete/grovfoder ska utgöra basen i all utfodring av häst. Beroende på hästens storlek, ålder samt prestation och/eller känslighet för grovfoder har vi hästägare sökt efter optimalt foder som man utan risk för fodersmältningsrubbningar kan ge till alla typer av häst.

Med TOTAL har du ett koncentrerat foder som genom sin väl avvägda sammansättning av för hästen nödvändiga näringsämnen, högvärdigt protein och lättsmälta växtfibrer, ger en jämn, skonsam energi och genom sin balanserade verkan optimerar förmågan att ta upp näringsämnen.


Om din häst inte klarar sig enbart på grovfoder är TOTAL ett unikt komplement, ett friskvårdande, enkelt, tryggt, ekonomiskt foder som utgår från hästens egen förmåga att ta upp näring. Ett foder för alla hästar, alla discipliner, alla åldrar….

Har du en häst som:

  • Har ett högre energi och proteinbehov än vad grovfodret ger?
  • Lämnar foder och då inte får i sig tillräcklig mängd?
  • Är allergisk mot gluten?
  • Får prestationssvackor på kraftfoder?
  • Har ett känsligt fodersmältningssystem/”dålig mage”?
  • Behöver ett foder med låg socker- och stärkelsehalt?
  • Behöver ett ”tävlingsfoder” för att slippa ta med så mycket grovfoder?
  • …eller helt enkelt att grovfodret inte räcker till näringsmässigt?

Då finns TOTAL för din häst

Ett foder är allt du behöver

TOTAL Horse Feed har sedan start år 2000 utfodrats till alla typer av hästar och ponnyer i mer än 10 länder, allt från shetlandsponnyer till shirehästar, samt från hobbyhäst till elit inom alla inriktningar. 

Alla hästar har samma fodersmältningsförmåga men ska utfodras efter det individuella behovet. Faktorer att ta hänsyn till är till exempel metabolisk typ, vikt, ras, ålder, livsstil, miljö, arbete och grovfodrets kvalitet/kvantitet. Dessa varierande behov tillgodoses genom enkel justering av mängden TOTAL Horse Feed. Mängden kan utöver detta anpassas genom olika årstider, om det är förändringar i din hästs dagliga rutin och arbete utan störning till det känsliga mikrobiomet och fodersmältningssystemet. TOTAL Horse Feed är ett näringstätt, enkelt och tryggt foder koncept.