VÅRT ARBETSSÄTT 

Precis som vi människor har alla hästar en fysiologisk intelligens för att hålla kroppen i form och balanserad. Det är denna intelligens som styr och instruerar MILJARDER av kemiska reaktioner i kroppen dygnet runt. Att ta andetag, hjärtat som slår, blodet som pumpas, fodret som ska smältas, hormoner som utsöndras, kroppen som avgiftar sig och hästens immunsystem som skyddar, allt detta och mycket mer sker i kroppen varje sekund.

När kroppen blir stressad, belastas med toxiner eller utsätts för näringsobalanser försöker den här fina kroppsliga intelligensen återställa balansen. Om kroppen inte lyckas kommer den så småningom att börja kommunicera detta utåt. Hästen kommer att visa att en obalans pågår som kroppen jobbar med genom ex ett förändrat beteende, synliga tecken som ex eksem eller olika kroppsyttringar som ex stelhet.
Det kan ta år innan kroppen visar detta för alla obalanser börjar på cellnivå men när det tippar över undrar man som hästägare: vad är det som hänt? varför visar hästen detta? Hästen har ju ett jättebra liv här med kompisar, bra foder och mycket rörelse. I själva verket hade hästen obalanser som lämnats utan åtgärd långt innan hästen kom till denna ägare. Det kan räcka med en separation från bästa kompisen för att utlösa en reaktion som man inte förväntat sig. 🐎

             
Det enda sättet att återställa sin häst är att hjälpa hästen att återfå sitt naturliga fysiska, själsliga och mentala tillstånd.

Anna Lidén

Vår tolkning av att använda en funktionsmedicinsk modell för häst är hämtad ur den på humansidan där personen själv får lämna omfattande information om sin historia, kost och livsstil för att tillsammans med olika analyser få en bild av den bakomliggande orsaken till ohälsa. Hästen berättar för oss på sitt eget sätt genom synliga tecken, kroppsliga yttringar och förändrat beteende och utmaningen ligger i att kunna tolka det vi ser och känner och kunna koppla det till vilken typ av obalans hästen visar. Dessa obalanser menar vi uppstår i interaktioner mellan hästens livs- och hälsohistoria, genetiska uppsättning, nutrition, levnadsmiljö och livsstil där vi ser nutrition som grunden.  

INDIVIDEN I FOKUS

För att nå ett hållbart resultat när vi arbetar med att återställa eller vitalisera hästen behöver vi se individen ur ett helhets perspektiv, där kropp, sinne och själ är en enhet och där varje del behöver fungera optimalt för att individen ska vara i balans.

Upplevda fysiska och mentala trauman, medicinsk historia, livsstil, nutrition, toxiner, stress mm måste kartläggas. Underliggande orsaker till obalanser har ofta ett ursprung i en för hästen onaturlig livsstil där hästens 8 grundläggande livsfaktorer inte har tillgodosetts genom hästens livstid. Om du vill lära dig mer om hur du kan friskvårda din häst ur ett funktions- och näringsmedicinskt perspektiv bli gärna medlem i Equine Wellbeing Academy. Läs mer om vår kunskapsplattform här

HÄLSA ÄR FÄRSKVARA

Alla hästar har en fysisk intelligens för att hålla kroppen balanserad och välmående, men hästar får genom livet en rad fysiska och känslomässiga upplevelser och dessa livshändelser kommer över tid att byggas upp som en serie lager. Flera lager leder ofta till en försämrad hälsoprofil. I kartläggningen av hästens nuvarande status och dess livshistoria kan man få en bild av dessa lager som behöver adresseras.  Vi identifierar, prioriterar och hästägaren åtgärdar dessa lager. Ett i taget. Så vi  ser inte ett hälsoproblem som en isolerad händelse och åtgärdar det. Det är här vi får kunder som "provat allt" utan att få ett hållbart resultat. Vi tittar inte på hälsoobalanser på det sättet.  Hovbölder, mugg, tunna sulor, eksem, allergier, hosta, listan kan göras lång men har sitt ursprung i att systemen i kroppen inte längre orkar hålla emot och att enbart adressera symtomen kommer inte leda till ett hållbart resultat. För oss betyder alla signaler som hästen sänder ut att det är ett sätt för kroppen att tala om att något inte stämmer. Vi tittar på hela hästen som en enda fungerande enhet med målet att förstå och adressera den underliggande orsaken till hälsoproblemet. För att bibehålla en sund häst behöver man dagligen friskvårda och förebygga problem och obalanser. 

Steg1

FUNKTIONSANALYS
Hästens levnadshistoria och nuvarande livsstil. Ägarens beskrivning av  obalanser hos sin häst. Vi sammanställer svaren.

Steg 2

SAMTAL
Uppföljande samtal via telefon med ägaren där vi kompletterar analysen ytterligare. Det kan röra sig om förtydligande, sovvanor, ätvanor mm. 

Steg  3

KOMPLETTERA
Eventuellt ber vi om kompletterande info, tex provsvar eller att göra andra analyser för att få en heltäckande bild.

Steg 4

PRIORITERING
Vi identifierar och prioriterar de lager som behöver adresseras. Vi ger en förklaring till vilken den underliggande orsaken kan vara på din häst. 

Steg 5

EQUS PROGRAM Fas 1.
Du får ett åtgärdsförslag som sträcker 8-12 veckor med Näringsterapi, ev. förändring i levnadsmiljö samt förslag på kompletterande terapier. 

Steg 6

UPPFÖLJNING
Efter Fas 1 gör vi en uppföljning och ett nytt program som sträcker sig 8-12 v framåt. Vi håller kontakten under fas 1 för att se hur hästen svarar och ev justering av näringsterapin. 

I kartläggningen av hästens nuvarande status och dess livshistoria kan man få en bild av de "Läkande Lager" som måste tas omhand för att återställning och vitalisering av hästen ska ske. Så vi  ser inte ett hälsoproblem som en isolerad händelse och åtgärdar det. Till exempel mugg, det finns en uppsjö produkter på marknaden för att lindra mugg med utgångsläget att det är ett hudproblem. Det är här vi får kunder som "provat allt" utan att få ett hållbart resultat. Vi tittar inte på hälsoobalanser på det sättet.  Vi tror heller inte att de flesta beteendeproblem kan lösas genom att hantera bort det. För oss betyder alla signaler som hästen sänder ut att det är ett sätt för kroppen att tala om att något inte stämmer. Vi tittar på hela hästen som en enda fungerande enhet. 

Vi vet nu också mer om relationen mellan tarm och hjärna som kan utlösa olika reaktioner på och i hästens kropp. Många av de hästar vi hjälpt tillbaka till ett vitalare liv har haft en obalans i mikrobiotan(tarmfloran) som triggat andra tillstånd, vilka inte satts i samband med en tarmdysbios. Rättar man till balansen och ger specifik näringsstöttning ger man hästen de bästa förutsättningarna att kunna öka den självläkande funktion som hästen har naturligt.

Köp EQUS METODEN här