#yesEqvital 

Vi på Eqvital vill inspirera och sprida kunskap om hästen som art. Vi hästmänniskor har valt Hästen som vårt största intresse och det är mer en livsstil än en hobby. Vi vill sprida mångfalden inom branschen och visa goda exempel på relationen och samspelet mellan häst och ryttare. Vi vill också visa hästlivet både från ett vardags- och ett tävlings perspektiv. Vi vill följa när det går bra eller mindre bra, när det är skratt och gråt och samtidigt inspirera alla i hästvärlden att jobba mer förebyggande genom att vårda det friska för att hålla hästarna mer Harmoniska, Friska och Starka. Läs gärna mer om Vår Värdegrund.

 

Din bild eller rörligt material fick oss av någon anledning att stanna upp i flödet och vi undrar nu om vi kan få lov att använda oss av materialet? Bilderna eller det rörliga materialet publiceras främst på vår webbsida men kan också komma att publiceras i våra andra kanaler, såsom Instagram eller på Facebook. Vidare i texten kommer ordet bild att inkludera rörligt material. Den text, hashtags och användares kommentarer som tillhör bilden kan vi välja att publicera i original eller som redigerad form. Vi kan också välja att inte publicera text / hashtags alls.   

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesEqvital så godkänner du följande:

Du ger Eqvital AB (Org.nr. 556857-0443), vidare nämnt som Eqvital, en icke-exklusiv och internationell licens till att använda samtligt material som du har svarat #yesEqvital till att användas i marknadsföringssyfte och i galleriet på webbsidan samt på våra produktsidor. Vi marknadsför oss främst i sociala medier såsom Instagram och Facebook men även genom nyhetsbrev och på mässor eller tävlingar och i fysiskt material.  

 Härmed intygar du att;

  • Du äger alla rättigheter till bilden, och att du har tillåtelse från personer som eventuellt syns i bilden, att ge den rättigheten till Eqvital. Du intygar också att Eqvitals användande av bilden inte bryter mot några lagar eller tredje parts rättigheter.

  • Om du är under 18 år har du dina målsmäns medgivande.

  • Du friar Eqvital från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, ersättning för användande av bilden.

Genom att svara #yesEqvital så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. 

Om du i efterhand vill ha bilden borttagen från våra sociala medier eller hemsida är detta inga problem. Kontakta oss via info@eqvital.eu så ser vi till att ditt material blir borttaget.

Vi hoppas på att få använda materialet och att snart få visa upp det i våra flöden ☺