Ger vi hästarna rätt foder?

Ger vi hästarna rätt foder?

Hästar har varit en integrerad del i vår historia i flera tusen år. De har burit oss, dragit oss, och arbetat vid sidan så länge som vi kan minnas. Trots att hästens roll har förändrats från arbetsverktyg till hobby och nära vän, är hästen och dess grundläggande behov detsamma. Oavsett vilken roll de spelar i våra liv. De är och förblir den ständigt vandrande födosökande, växtätare som smälter stora mängder växtfibrer från olika grässorter, blad, grenar och örter.


Är hästens fodersmältningssystem utvecklat för 2000-talets livsstil?

Framför allt de senaste decennierna har hästarnas liv anpassats mer för att passa oss människor och vår livsstil än att vi anpassat oss efter deras. Vi kan dock aldrig förändra hur hästen bryter ner och tar upp näring. Att ge hästen det den är skapt för att äta och skapar en livsmiljö utan stress där vi möter deras behov så långt det är möjligt är en god början till en mer harmonisk, frisk och stark häst. Även små medel och förändringar kan påverka hästens liv drastiskt.


Hur påverkar biologiskt korrekt foder hästens hälsa?

Det foderbeslut du tar påverkar dramatiskt din hästs hälsa och livskvalitét. Hästkroppen har en otrolig förmåga att bygga nytt, skapa energi, förebygga sjukdomar och bibehålla den fantastiska inre balans den föddes med, om vi ger den rätt förutsättningar. Underskatta inte gräset i hagen eller vad ett hygieniskt, anpassat grovfoder med många gräsarter kan göra för din häst. Tyvärr innehåller inte många av dagens grovfoder, som hö och hösilage, mer än 3-4 gräsarter. Detta innebär att det blir en begränsad artrikedom av goda bakterier i hästens mikrobiom, som försörjer hästen med skonsam energi och är en viktigt del i immunförsvaret. Man har i studier sett att tex hästar med överhull har ett utarmat mikrobiom. Fråga foderleverantören vilka arter som ingår och be gärna om ett mer artrikt grovfoder anpassat för häst. Ju fler vi blir som påverkar producenterna till en omställning, desto bättre kommer våra hästar må.


Vad ska man komplettera med om hästen behöver mer näring?

Om man ska komplettera med ett koncentrerat foder ska detta utformas efter hästens behov, inte vad marknaden har för idé om utfodring. Man kan inte bryta de etablerade oflexibla naturlagarna och förvänta sig att komma undan med det utan konsekvenser. Alla hästar ska få leva sitt liv i inre balans, men när den äter olämpligt foder utmanas hela hästens kropp. 


Detta inspirerade grundaren av TOTAL Horse Feed till att till att utveckla ett funktionellt komplett koncentrerat foder utan spannmål, som ska hjälpa dagens moderna hästar att stärka och bibehålla ett balanserat och sunt fodersmältningssystem, utan att ge avkall på dess näringsbehov.  

Med en bas av smältbara, fibrösa råvaror som är anpassade för hästens känsliga mag- och tarmsystem, goda fettsyror och artrika gräs- och örter har TOTAL Horse Feed en exceptionell näringsprofil för hästarna. De optimerade mineral- och vitaminnivåerna och probiotika ger dessutom en extra boost och stärker hästens viktiga mikrobiom.

Vi vet att alla hästar har samma fodersmältnings förmåga, men de ska utfodras efter sina individuella behov. Vi hjälper gärna till att beräkna det.  Klicka här för att läsa mer om
TOTAL Horse Feed 


Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK