FLOURISH evolve 

Hästar är  "trickle feeders", utvecklade för att ströva omkring, leta och beta på ett brett utbud av gräs, växter, örter, bark och häckar. De en gång vilda slätterna och ängsmarkerna gav ett stort utbud av växtarter för hästarna, och deras mikrobiom utvecklades och var välmående. Eftersom immunförsvaret till stor del finns i grovtarmen, säkerställde mångfalden av växter som de betade, att hästarna var naturligt friska och kunde trivas som en art. I dagens moderna tid har mycket av betesmarken omvandlats till jordbruksmark, och odling av ett fåtal växtarter med högt proteinvärde är vanligt. 

Med detta i åtanke har vi rena näringstäta råvaror designade för hästens känsliga fodersmältning i Flourish Evolve. Tillsammans med ett urval av fördelaktiga örter för att ersätta de saknade elementen i marken och ge naturen tillbaka till hästen🌱

Ett Foder - Alla hästar
HUR ÄR DET MÖJLIGT?

Idag med ett ofattbart brett sortiment av foder och tillskott på marknaden kan det vara svårt att föreställa sig och förstå hur endast ett komplett foder kan fylla näringsbehovet för alla hästar, oavsett deras livsfas, arbetsbelastning, typ, ras, temperament eller miljö.  Innan det fanns kraftfoderblandningar fick alla hästar äta enbart spannmål som havre, korn mm. De fick olika mängd foder beroende på deras individuella energibehov. Vetenskaplig forskning har nu visat att stärkelserika råvaror som tex havre, korn, majs, vete, ris  inte är anpassade för hästens fodersmältningssystem. Många fysiologiska och psykologiska problem som vi ser i dag orsakas av vår oförmåga att anpassa utfodringen till hästens ätbeteende och fodersmältningsförmåga.

För att våra hästar ska hålla sig friska och prestera väl ska vi komma ihåg att hästen utvecklades som en herbivol, gjord för att kontinuerligt smälta stora mängder fiberrika växter som olika arter gräs, löv, bark, örter mm. Hästen är inte en ”spannmålsätare” som vi. 

Med detta i åtanke, utvecklade Revolution Equine ett unikt foder redan år 2000 i syfte att förbättra hästens fodersmältning och prestation.  För kvalificerade Hästfysiologer/Nutritions specialists är detta den främsta förpliktelsen till hästen; inte att skapa ett estetiskt eller kommersiellt tilltalande foder.
När Linda Bennis (BCs Hons) utvecklade TOTAL Horse Feed sökte hon inte några jämförelser på den existerande fodermarknaden, hon sökte enbart efter ingredienser av hög kvalitet som var väl beprövade och hade hög smältbarhet och lämpligt näringsinnehåll för hästar. 

ETT KOMPLETT, NÄRINGSTÄTT NATURLIGT FODER FÖR ALLA HÄSTAR

FLOURISH EVOLVE 

Flourish Evolve är fritt från spannmålskärnor och är ett energi- och fiberrikt koncentrerat foder, lågt i stärkelse och utan tillsatt socker.  Målet är att hjälpa dagens moderna hästar att stärka och bibehålla ett balanserat och sunt fodersmältningssystem, utan att ge avkall på hästens individuella näringsbehov.

Alla är väl idag överens om att bete/grovfoder ska utgöra basen i all utfodring av häst. Beroende på hästens storlek, ålder samt prestation och/eller känslighet för grovfoder har vi hästägare sökt efter optimalt foder som man utan risk för fodersmältningsrubbningar kan ge till alla typer av häst.

Med Flourish Evolve har du ett koncentrerat foder som genom sin väl avvägda sammansättning av för hästen nödvändiga näringsämnen, högvärdigt protein och lättsmälta växtfibrer, ger en jämn, skonsam energi och genom sin balanserade verkan optimerar förmågan att ta upp näringsämnen.


Om din häst inte klarar sig enbart på grovfoder är Flourish Evolve ett unikt komplement, ett friskvårdande, enkelt, tryggt, ekonomiskt foder som utgår från hästens egen förmåga att ta upp näring. Ett foder för alla hästar, alla discipliner, alla åldrar….

Har du en häst som:

 • Har ett högre energi och proteinbehov än vad grovfodret ger?
 • Lämnar foder och då inte får i sig tillräcklig mängd?
 • Är allergisk mot gluten?
 • Får prestationssvackor på kraftfoder?
 • Har ett känsligt fodersmältningssystem/”dålig mage”?
 • Behöver ett foder med låg socker- och stärkelsehalt?
 • Behöver ett ”tävlingsfoder” för att slippa ta med så mycket grovfoder?
 • …eller helt enkelt att grovfodret inte räcker till näringsmässigt?

Då finns Flourish Evolve för din häst

Ett foder är allt du behöver

Flourish Evolve har sedan starten år 2000 utfodrats till alla typer av hästar och ponnyer i mer än 10 länder, allt från shetlandsponnyer till shirehästar, samt från hobbyhäst till elit inom alla inriktningar. 

Alla hästar har samma fodersmältningsförmåga men ska utfodras efter det individuella behovet. Faktorer att ta hänsyn till är till exempel metabolisk typ, vikt, ras, ålder, livsstil, miljö, arbete och grovfodrets kvalitet/kvantitet. Dessa varierande behov tillgodoses genom enkel justering av mängden Flourish EVOLVE. Mängden kan utöver detta anpassas genom olika årstider, om det är förändringar i din hästs dagliga rutin och arbete utan störning till det känsliga mikrobiomet och fodersmältningssystemet. Flourish EVOLVE är ett näringstätt, enkelt och tryggt foder koncept.

GRUNDAREN AV Flourish Horse health

Flourish Horse Health Concept grundades och utvecklades av Linda Bennis BSc (Hons), efter att i flera år studerat Equine Physiology och observerat de kliniska effekterna av hästens näring i olika länder och kulturer.

'' Trots att jag växte upp mitt i storstaden London älskade jag djur redans som barn, speciellt hästar. Under skolåren var mitt jag i mitt sinne mer i de lokala stallarna, än i skolböckerna, som mina betyg återspeglade! En lärare skrev till och med på min skolrapport att; Linda är ofta distraherad, men om ämnet var hästar, skulle hon få betyget utmärkt."

Många år senare, som en mer mogen student, kunde jag studera min passion på heltid och fick så bevis för det läraren uttryckt,  genom att ta First-Class honours degree i Equine Science.

Under denna tid genomförde jag en del forskning vid Veterinär Universitetet i Cordoba, i hjärtat av Andalusien, Spanien. Denna forskning var föremål för min uppsats och under min tid upptäckte jag situationen för iberiska hästar, som drabbades av endemiska dietrelaterade sjukdomar som kolik, fång och magsår. Det här var katalysatorn som inspirerade mig att undersöka och formulera ett skräddarsytt komplett hästfoder som inte bara skulle ge näring till hästar och förse dem med optimala dagliga näringsämnen, utan också hjälpa till att läka dem från insidan.

Trots att det var mina älskade iberiska hästar som inspirerade framtagandet av TOTAL Feed Concept, har fodret spritt sig organiskt genom mun till mun metoden till hästägare med andra raser, inriktningar och länder. Hästarna svarade och bevisade att vi var på rätt väg. Det har varit en lång resa, men efter 20 år känner jag mig välsignad för att fortfarande få göra det jag älskar och drivs av alla hästar som vi möter på vår väg.

Efter en noggrann efterforskning i hästfoderbranschen insåg Linda att det inte fanns ett idealiskt foder som hon kunde rekommendera hennes klienters hästar, så hon tillämpade all sin kunskap som en Equine-fysiolog och började undersöka och designa ett unikt skräddarsytt helfoder som inte bara skulle leverera hästens dagliga näringsämnen i en hälsosam, smältbar form, men också förbättra fodersmältningens övergripande hälsa och funktion.

År 2000 efter många försök, test av smaklighet och myndigheternas godkännande, kunde TOTAL Horse Feed packas och levereras! TOTAL Feed Concept lanserades officiellt vid British Equine Event år 2000 och blev senare utnämnd som milleniumets mest som innovativ produkt av HORSE Magazine. Sedan dess har Linda fortsatt sin resa och arbetar för närvarande med TOTAL Feed Concept i hela Storbritannien, Europa och vidare.  Hon publicerar också utbildningsartiklar och information i vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter inom Hästbranschen.

Under pandemiåren fick Linda utrymme och tid för att återigen sätta sig ner och ta fodret ännu en nivå för att möta den moderna hästens utmaningar. Ökande ohälsa med metaboliska och magtarm obalanser har nått nästan epidemiska mått och orsakas av diet och miljöstressorer. Detta ville Linda adressera i den nya formulan. Samtidigt passade Linda på att byta namn på företaget till Flourish Horse Health och en ny säckdesign som precis som innehållet inte liknar något annat på marknaden. Den nya formulan - EVOLVE kom till Sverige i mitten på november år 2022.  

Innehåll och Analys

Flourish Evolve hästfoder (tidigare TOTAL Horse Feed) är ett funktionsfoder för alla hästar. En unik balanserare till ditt vallfoder. Flourish EVOLVE har en exceptionell näringsprofil. Alla ingredienserna är speciellt utvalda, inte bara för deras smältbarhet och lämplighet för hästens känsliga fodersmältningssystem, utan också för att ge en adaptogen, effektiv och näringstät balanserare till vallfodret. 

Flourish Evolve har utvecklats för att möta hästens utmaningar i modern tid. Idag har hästarna ett mer komplext näringsbehov med många som lider av metabola obalanser och mag-tarmproblem på grund av diet - och miljöstressorer. Därför har Linda Bennis utvecklat fodret för att hjälpa till att möta dessa behov genom att lägga till en skräddarsydd örtblandning, speciellt inriktad på mikrobiomet och tarmslemhinnan. Samtidigt som grunden i det sedan länge etablerade signaturfodret bibehålls.

Flourish Evolve är ett enkelt, tryggt foderkoncept där vilande hästar eller hästar i lätt arbete behöver en mindre giva för att balansera och möta näringsbehovet, vilket ofta inte enbart grovfodret ger. Näringsbehovet hos hårt arbetande/tävlande hästar tillgodoses genom en ökad mängd Flourish Evolve som förser hästen med den energi och de näringsämnen den behöver för att kunna prestera fullt ut. Mineralbehovet täcks med rekommenderad giva, undantag om vallfodrets mineralvärden är för låga.

Den näringstäta sammansättningen säkerställer optimalt upptag och förser hästkroppen all näring utan risk för fodersmältningsstörningar orsakad av stärkelseöverbelastning och efterföljande störning i metabolismen.FÖRDELAR MED Flourish Evolve

 • Lämpligt för alla hästar, justera endast mängden foder för att möta det individuella behovet
 • Optimerad näringsprofil grundat på den senaste vetenskaplig forskningen . Lågt innehåll av socker och stärkelse.
 • Prebiotisk örtblandning i mikrodoser som supportar mikrobiotan samt understödjer tarmslemhinnan.
 • Inga GMO ingredienser, fyllnadsmedel, konstgjorda tillsatser, aromämnen, konserveringsmedel eller tillsatt socker.
 • Flourish EVOLVE är balanserad till optimerad näringsnivåer och innehåller allt din häst behöver i balans med grovfodret. Vid låga mineralvärden i vallfoder bör FYTOMIN eller enstaka mineraler tillsättas.

 • Kan utfodras nära inpå en prestation då det inte ger en insulintopp med efterföljande trötthet, till skillnad från spannmålsbaserade energifoder.
 • Arbetsbesparande, ekonomisk och trygg utfodring till större anläggning med varierande typer av hästar – reglera enkelt mängden av samma foder. 
 • Levereras nyproducerat direkt från kvarnen, med en tvåveckors intervall till Sverige. Personlig rådgivning av Equine Nutritionist med över 20 års erfarenhet i Equine Clinical and Sports Nutrition.
 • Naturligt pelleterat – hästarna älskar det!

Min häst Rocky älskar det!

Camilla

Mamma Corvette Ts har gått på Flourish Evolve (tidigare TOTAL Horse Feed) under hela dräktigheten och har aldrig fallit ur, inte ens under digivningstiden.

Erica

Peach äter en ökad giva Flourish Evolve (tidigare TOTAL Horse Feed) inför våra distanstävlingar för att orka och prestera som bäst.

Mikaela

Ingredienser

Flourish Evolve är ett arteget foder som bland annat innehåller en mångfald olika växtsorter och örter.  Dessa ger i sin tur hög andel fibrer som gynnar mikrobiomet som producerar skonsam energi och bidrar till ett starkare immunförsvar. Hästen stimuleras att tugga längre vilket buffrar magsaften helt naturligt. Naturliga enzymer och prebiotika hjälper fodersmältningen att komma i balans vilket ökar nedbrytningen och absorptionen av fodret. Högvärdigt protein balanserar vallfodrets innehåll.

Flourish Evolve är ETT foder för ALLA hästar, oavsett livssituation och arbete. Reglera enkelt mängden efter individuellt behov. Grunden i foderstaten ska alltid vara vallfoder och färskt hygieniskt vatten. Komplettera med Flourish Evolve för att uppfylla behovet av olika arter av växter, energi, protein och övriga byggstenar den behöver för att nå sin fulla hälsa och potential.

Alla råvaror I Flourish Evolve är speciellt utvalda för deras näringstäta innehåll och gynnsamma påverkan på fodersmältningssystemet vilket ger ökad hälsa och prestation.

Fiberpellets

Fiberpellets av havreskal som inte innehåller spannmålskärnor för en hälsosam mikrobiom och mag-tarmhälsa. 

Gräspellets

Naturliga källor av lättsmälta fibrer och näring av hög kvalitét

Unik mineralpellets

En mineralpellets med en unik sammansättning. Ökad mängd av vitaminer och mineraler grundat på senaste vetenskapliga standard.

Betfiber

En mycket bra fiberkälla utan socker som stöttar fodersmältningen och gynnar andra typer av populationer i hästens mikrobiom. Den mängd och storlek av betfiber som finns i Flourish EVOLVE kräver inte att man först blöter upp fodret då formulan i sig är salivfrämjande.

Linfröpellets

Källa till essentiell olja, Omega 3, 6, 9 i en korrekt mängd och inbördes balans. Essentiell oljor är involverade i hormon- och immunsystemet. Omega oljor förbättrar cellmembranen vilket syns på huden, hårremmen och taglet.

Ärtor

Mikroniserade. Baljväxt med högvärdigt protein och en kvalitativ källa av aminosyror och B vitaminer.

Ängshö

Hö av olika gräsarter är tillsatt för att förlänga tuggtiden, öka artrikedomen och stimulera salivproduktionen som buffrar magsyran.

Rapsolja

Kallpressad rapsolja med rikligt innehåll av omega 3 samt E vitamin. Rapsoljan används enbart som bindemedel i en liten mängd istället för melass eller stärkelse.

Nyponskal

Kraftfull antioxidant, rik på vitamin C. Stödjer cirkulation och immunförsvar samt supportrar leder och hovar.

Spearmint (Mynta)

Smaklig ört som innehåller flavonoider och motverkar obalanser i mage och tarm. Gynnsam för hals och svalg.

Nässla

Mycket näringsrik och återbalanserande växt. Innehåller A vitamin, C vitamin och K vitamin. Innehåller även mineralerna kalcium, magnesium, mangan, fosfor, kalium och zink. Används för att stötta utrensning och cirkulation, tillsammans med support för andningsorgan och hud.

Fänkål

Balanserar fodersmältningssystemet.

Kanel

Kanel är rik på antioxidanter och balanserar blodsockernivåerna. Supportrar pH balans och är mycket välsmakande.

Marshmallowrot (läkemalva)

Bidrar till en skyddande barriär för tarmslemhinnor. Stöttar immunförsvaret.

Sammansättning

Fiberpellets av havreskal, Gräspellets, Mineralpellets, Betfiber, Linfröpellets, Mikroniserade Ärtor, Hackat ängshö, Rapsolja, Nypon, Spearmint, Nässla, Fänkål, Kanel, Marshmallow rot.


Analytiska beståndsdelar per kilo Flourish Evolve

Energi ME 10,5 MJ
Kalcium 12 g
Folsyra 5 mg
Råprotein 12%
Fosfor 6 g
Biotin 1,6 mg
SRP 85 g
Magnesium 3 g
Vitamin A 10.500 iu
Råfett 7%
Kalium 0,9 g
Vitamin D3 2100 iu
Aska 8,5%
Svavel 2,8 g
Vitamin E 425,5 iu
Växttråd 20%
Koppar 50 mg

Socker 3,6%
Selen 0,8 mg

Stärkelse 5,8%
Zink 200 mg


Jod 1,4 mg

Järn 188 mg


Natrium (Salt) 3 g