ÖVERBLICK HJÄLP OCH RÅDGIVNING

VAD ÄR RÄTT NÄRING FÖR HÄSTEN?

Det foderbeslut du tar påverkar dramatiskt din hästs hälsa och livskvalitet. Först och främst är hästar gräsätare. Deras fodersmältningssystem kräver en varierad växtdiet för att skapa och upprätthålla optimal hälsa och prestation. En artrik flora skapar och underhåller mikrobiotan i hästens grovtarm där den största energitillverkningen och immunförsvaret sitter. En korrekt diet för en häst ska baseras på så minimalt med processat foder som möjligt.  Den största - om inte hela - grunden i hästens foderstat, förutom mineraler, är och skall alltid vara en mångfald av gräsarter och andra växter som innehåller rikligt med fibrer, tex blad, grenar, bark och örter.  Grovfoder och bete som innehåller mycket av detta är en god början på en näringsrik och korrekt diet för en häst så underskatta inte vad ett hygieniskt, anpassat vallfoder med många gräsarter kan göra för din häst.  

Är du osäker på vad som är rätt för din häst så har vi här en överblick över olika tjänster där du kan få hjälp och rådgivning. 
.