FODERSTATSBERÄKNING

Hästar är individer och har olika förutsättningar. För att göra en så bra foderstat som möjligt behöver vi dels veta lite om din häst och vilka näringsvärden ditt vallfoder, dvs hö/hösilage har samt om du ger något annat  kompletteringsfoder idag. Våra uträkningar kommer att baseras på ditt grovfoder och vilken giva av Flourish Evolve och ev Fytomin som balanserar upp näringsbehovet. Vi kan också rekommendera enskilda mineraler om grovfodret har allvarliga brister. En foderstat är ett levande verktyg som ger dig en riktlinje för hur du ska utfodra din häst, men näringsvärden kan variera i grovfoder och om hästens förutsättningar kanske ändras tex ökat eller minskat arbete så måste man justera foderstaten efter det. För att kontrollera att hästen står på en optimal foderstat över tid gör man regelbundna hullbedömningar. Läs mer om hur du kan bedöma hullet på din häst nedan.

Generellt kan man kan ge 100-300 gram av Flourish Evolve per 100 kg kroppsvikt. Vill du ha hjälp med att räkna ut foderstaten till din häst så hjälper vi dig gärna. Vi kommer fråga efter näringsanalysen på grovfodret och foto på din häst , framifrån, från sidan och bakifrån, så tips är att ha detta nära tillhands. Om du inte har någon analys på grovfodret så följer vi medelvärden, dessa är som du förstår inte helt tillförlitliga. Här följer en checklista för vad du behöver ta reda på för att vi ska kunna göra en så optimal foderstat det går. Om du vill ha en Näringsanalys på vallfoder för att göra en foderstat på egen hand beställer du den via ANALYSER i shopen. Vi gör foderstatsberäkningen via samarbete med PC Horse. Vill du ha vår hjälp följer du checklistan nedan:

CHECKLISTA

1.
NÄRINGSANALYS 

En näringsanalys på hö/hösilage ligger som grund för en så bra foderstat som möjligt. Fråga bonden när du köper ditt grovfoder - de flesta vet att hästägare vill ha en analys. Gå ihop i stallet och köp en tillsammans om ni inte har fått någon från leverantören.

Vi har ett samarbete med EUROFINS som erbjuder analyser av grovfoder. Välj den analys som passar din häst bäst. Har du en häst med metaboliska bekymmer så välj den fullständiga analysen där även värdet av kolhydraten fruktan ingår.
Annars rekommenderar vi att du väljer analysen där samtliga mineraler ingår.

Grovfoderanalys

2.
BEDÖM HÄSTENS HULL

Om målet är att hästen ska gå upp eller ner i vikt är det bra att göra en hullbedömning för att uppskatta vilket siffra mellan 1-9 din häst ligger på. Nedan kan du läsa mer om hur du gör en hullbedömning.
 

Om du inte vet hästens vikt kan du räkna ut ungefärlig vikt med stötning i hullbedömningen.  När du anger vikten till oss vill vi gärna att du skriver både nuvarande vikt och optimal vikt om du vet det om hästen har magrat av eller lagt på sig över en tid. Läs mer om hur du kan bedöma vikten under menyn Vad väger hästen?

Hullbedömning

3.
Skicka in underlag

Fyll i "Foderstat med TOTAL" och ladda upp grovfoderanalysen och foto på hästen.

Vi behöver veta:
1. Ras
2. Ålder
3. Kön
4. Vikt
5. Livsstatus: dräktig, digivande
6. Arbete

Klicka på knappen nedan eller fyll i dokumentet direkt nedan.


Foderstat med Flourish Evolve

VÅRA TJÄNSTER.

Under menyn Våra tjänster och Konsultation har vi samlat en presentation av våra tjänster, från att göra en foderstat till att göra en mer utförlig analys av hästens livssituation. En harmonisk, frisk och stark häst visar ett gott humör, energi och arbetsvillighet. En häst som visar till exempel ett stressat och avvikande beteende, hudproblem eller trötthet, kan många gånger vara dränerad på näring eller ha ett överbelastat kroppssystem. Våra tjänster och konsultationer ersätter inte veterinärvård. Är hästen sjuk ska du kontakta veterinär. Läs vidare vilka andra tjänster vi har via menyn VÅRA TJÄNSTER OCH KONSULTATION.