DEN NATURLIGA HÄSTEN

Det är inte hästens ansvar att anpassa sig till människans livsstil. 

Det är människans ansvar att anpassa sig till hästens.

Här följer en kort serie om 

DEN NATURLIGA HÄSTEN.