INLEDANDE KONSULTATION

Idag finns ett enormt utbud av olika tillskott och kurer för hästar på marknaden. Dessa marknadsförs ofta utifrån det uppenbara symtom hästen har, tex en magsyredämpare till hästar med magsår eller understödjande tillskott för att minska risken för återfall på behandlade leder. Andra tillskott och kurer ska hjälpa mot eksem, allergier, hovproblem, hosta, matt och ful päls, trötta hästar, nervösa hästar. Listan kan göras lång. Vi upplever att hästägarna famlar i denna djungel och provar det som ligger närmast det problem de upplever hästen har. Och detta behöver inte vara fel. 

Men. 

Vi möter dagligen kunder som ”provat allt” och ändå inte lyckas komma tillrätta med problemet som hästen har. Orsaken till det är att hästen är en individ med sin egen livshistoria där fysiska och mentala trauman, medicinering, miljöförändringar, otillräcklig nutrition mm har lett till att det byggts upp lager av olösta obalanser. Dessa obalanser yttrar sig i synliga tecken, förändrat beteende eller kroppsuttryck. 

För att effektivt förebygga ohälsa behöver man också kunna uppmärksamma och åtgärda tecken och yttringar på ett tidigt stadium. Små signaler skall inte ignoreras. Vår metod bygger på att se beteende, tecken och yttringar ur ett Funktionsmedicinskt perspektiv. Orsaken till en obalans kan vara många orsaker och en orsak kan visa flera obalanser. Att få ta del av att se det ut vår synvinkel kanske kan ge dig en annan infallsvinkel. 


Denna rådgivning är utan kostnad och är också begränsad och övergripande. Om du vill ha en heltäckande analys, med friskvårdsprogram som sträcker sig i 8-12 veckors intervaller kan du  läsa mer om hur vi går tillväga i VÅRT ARBETSSÄTT och NUTRITIONSPLAN. Vill du veta mer om hur en Funktionsmedicinsk modell fungerar så se under avsnittet BÖRJA HÄR.

Är hästen sjuk ska veterinär konsulteras

Beställ en inledande konsultation 15 minuter HÄR eller nedan.