VÅRDA DE GODA BAKTERIERNA OCH SE TILL ATT DE BLIR FLER 

EQUIBIOME ANALYS

Mikrobiomet, det vi tidigare kallat mikroflora eller tarmflora, består av bakterier, svampar, protozoer som genom jäsning-fermentering har till uppgift att producera energi, vitaminer och bidra till ett sunt immunförsvar. Nyare forskning har visat att sammansättningen av dessa medhjälpare i tarmen hos hästar med nedsatt immunförsvar och sjukdomar som kolik, kolit, EMS och inflammationer skiljer sig åt från mikrobiomet hos friska hästar. 

Även andra faktorer skapar en obalanserad artsammansättning. Till exempel spannmålsbaserade foder och artfattiga grovfoder kan skapa en obalans i mikrobiomet  med minskat antal och diversitet av arter goda bakterier. 

EquiBiome Analys identifierar de goda och mindre goda bakterierna så du kan återställa balansen i grovtarmen.

Hästarnas diet har förändrats enormt under de senaste decennierna. Hästen är en herbivore och har utvecklas under miljontals år som en fri kringströvande växtätare, ständigt betande gräs och sökande efter annan växtlighet som blad och örter. 

Hästens fodersmältningssystem bygger till stor del på att omvandla en begränsad men artrik diet av gräs och andra växter som grenar, bark och örter som bryts ned i hästens grovtarm. Blindtarmen är en stor jäsningskammare där mikrobiotat bidrar till att smälta fibrer som bland annat omvandlas till fettsyror. Balansen mellan de olika typerna av mikrober är känslig och påverkas av vilken typ av foder hästen äter. 

Många av dagens koncentrerade foder består spannmål som förändrar jäsningsprocessen i grovtarmen. Artfattigt grovfoder och vissa fodertillskott kan också förändra mikrobiomet. Medicinering och andra kemiska preparat riskerar också att förändra miljön för mikrobiomet med obalans som följd.

EquiBiome Analysen ger dig svar om det du fodrar din häst med är lämpligt.

VARFÖR ÄR EN FRISK OCH BALANSERAD TARM SÅ VIKTIG FÖR HÄSTEN?

Grovtarmen, dvs blind- och tjocktarmar utgör 60% av hästens mag- och tarmkanal. Grovtarmen rymmer flera hundra liter vätska och i den huserar miljarder bakterier, svampar, archaea och protozoer som producerar fodersmältningsenzymer, fettsyror och vissa vitaminer. Man kan säga att mikrobiomet är direkt ansvarig för energimetabolismen, så med den ur balans påverkas hela hästens välmående.
Tecken på ett obalanserat mikrobiom kan vara både subtila eller uppenbara och kan variera från individ till individ. Subtila tecken kan vara en lågpresterande, grinig, ovillig, irriterad eller deprimerad häst. Mer uppenbara tecken skulle kunna vara att den reagerar/är öm över bukområdet, gasighet, från lös träck till diarré, kronisk mild kolik, eller i värsta scenario tex fång.

KAN MIN HÄST BLI SJUK PGA OBALANS I MIKROBIOTAT?

Mikrobiotat består av miljarder bakterier och troligtvis mer än tusen olika arter. De cellulolytiska bakterierna som fermenterar fibrer utgör majoriteten av bakterier medan de mjölksyraproducerande bakterierna som smälter stärkelse normalt ska finnas i en begränsad omfattning då stärkelse inte utgör en naturlig källa till näring för hästen.

Målet är att hålla antalet cellulolytiska bakterier hög och antalet mjölksyreproducerande bakterier låg. Cellulolytiska bakterier producerar flyktiga fettsyror för energiproduktion och som leder till att patogena (sjukdomsframkallande) bakterier inte förökar sig. Men om mjöksyreproducerande bakterier tar överhand sänks pH i tarmen vilket dödar de gynnsamma bakterierna och öppnar vägen för de patogena bakterierna som tex E. coli och salmonella att föröka sig.

Veterinärforskning har rapporterat om samband mellan bakterier och ohälsa. Patogena bakterier sprider sig vid vissa tillstånd och orsakar kolit, inflammation, kolik och dysbios. Leaking Guts syndrom, Läckande tarm är vanligare hos häst idag och orsakar stor skada där kroppens immunsystem påverkas negativt.

EquiBiom Analysen görs med den senaste MiSeq-sekvenseringstekniken för att ge korrekt och realtidsinformation om tarm mikrobiomet. Denna information kan användas för att förändra foderstaten för att ge en miljö där de gynnsamma tarmbakterierna kan frodas. 

SOM ALLTID SKA DU KONSULTERA VETERINÄR OM DIN HÄST ÄR SJUK.

HUR GÖRS EQUIBIOME ANALYSEN?

Equibiome är den första laboratorietjänsten för häst som använder den senaste MiSeq NGS-tekniken för att producera en ögonblicksbild av det mikrobiella samhället. Analysen visar värdefull insikt om diet, ämnesomsättning och energiproduktion som tillsammans bidrar till hästens hälsa och prestation. Ett enkelt träckprov kommer att ge information om antalet "goda" bakterier och andra medlemmar i mikrobiotat, inklusive archaea, svampar och protozoer. En balans mellan sammansättningen i mikrobiotat är avgörande för optimal hälsa och prestation. 

EquiBiome analysen använder 16S rRNA-genen för att producera en exakt tolkning av mikroberna i grovtarmen. Rapporten är ett kraftfullt analytiskt verktyg, den är inte avsedd att diagnostisera någon sjukdom. Kontakta din veterinär om din häst upplever några symtom som rör magbesvär. rRNA-extraktionsprocessen är tekniskt utmanande och lång. Miljarder av bakterier sekvenseras och tolkas för att ge dig en korrekt och realtidsbild av din hästs mikrobiom. Vi strävar efter att få resultaten till dig så snart som möjligt, men resultatet bör komma till dig inom 8-10 veckor från det att vi får provet. 

Förutom en utförlig analys får du ett återställnings - balanserings förslag.

Företaget Equibiome har ett team av biokemister, biomedicinska analytiker spec. häst och genetiker. Equibiome-testet visar korrekta och relevanta data, med syftet att upptäcka, återställa och rehabilitera mikrobiomet för högpresterade hästar och hästar med obalanser.


Köp via länken nedan, du kommer skickas vidare till Equibiomes hemsida för att göra köpet. Behöver du hjälp med att tolka analysen går det bra att boka en konsultation med oss. 

Förebygg ohälsa genom att vårda det friska - låt hästen få en art- och fiberrik diet. Ta bort spannmål. Gräsarter och andra växter, blad, bark, örter hör till hästens diet.