Hästens Nutrition & Livskvalité - Dagkurs

Nutrition är näringslära och omfattar vilka näringsämnen hästen har behov av, hur de tas upp och omsätts, vilka fodermedel som traditionellt används till häst samt fodrets påverkan och inverkan på hästens hälsa. Under denna dag kommer du få ett vidare perspektiv på hur hästens naturliga levnadsstil och grundläggande behov har utmanats av hur vi idag håller och fodrar den moderna hästen. Sambandet mellan foder och hälsa har aldrig varit viktigare att förstå då ohälsan har ökat hos våra hästar.

Att få en insikt i vilka faktorer som styr och hur du kan påverka och öka din hästs livskvalité och levnadsglädje med ganska enkla medel löper som en röd tråd genom dagen.

Kursens innehåll:

  • Hästen Då och Nu – kort historik ur ett nutritions perspektiv
  • Den moderna hästens Livsmiljö – kan det påverka näringsupptaget?
  • Hästens näringsbehov: näringsämnen och näringsupptag - vilka och var tas de upp? Vad händer om det blir en obalans?
  • Hullbedömning - Risken med en förvriden kroppsuppfattning på häst. Praktisk genomgång om möjligt.
  • Fodersmältningssystemet – från tand till träck
  • Problem med näringsupptag – beteende, synliga tecken & kroppsliga uttryck, tänkbara orsaker & åtgärderFöreläsare: Anna Lidén, läs mer om Anna under "Om oss"

Pris 1000 kr plus moms/ deltagare. Min antal deltagare 10 st max 15 st. Är du Eqvital Ombud kontakta oss för upplägg.

Resa 18.50 kr/mil samt ev. kostnad för övernattning tillkommer och delas på antal deltagare.

Vill du anordna en kurs, är du välkommen att höra av dig, mejla [email protected]