Hur kan din häst bli ännu mer harmonisk, frisk och stark?

Den största utmaning dagens moderna hästar möter är vi människor. Vi har under tusentals år använt hästen som ett redskap och nöje för egen vinning. Hästen har till viss del kunnat anpassat sig till vår livsstil, men skulle hästen må ännu bättre om vi med enkla åtgärder kunde anpassa oss lite mer till hästens? Allt handlar om att öppna upp sitt medvetande och få en insikt i att även de omoderna sätten att hålla och utfodra hästar kan förändras med enkla medel vilket bidrar till ett större välbefinnande hos den art vi älskar så mycket.

På något sätt har vi lyckats vända på hästens naturliga livsstil, från att ursprungligen ha vandrat långa sträckor, födosökt och levt i flock, kan de idag stå uppstallade många timmar utan möjlighet till rörelse, får ett begränsat antal utfodringar per dag samt sällan möjlighet att umgås med sin egen art. Vi hästägares ansvar är se till att hästarna får en så stressfri, optimal livsmiljö det går, med utrymme att leva efter sin livsstil och grundläggande behov. 
Anna Lidén, Grundare Eqvital AB

HÄSTENS UTMANINGAR

De senaste decennierna har vi ökat utmaningarna för hästen att kunna leva efter sin livsstil och tillgodose sina grundläggande behov. Vi besprutar jordar fattiga på näring, ger artfattigt grovfoder odlat för mjölk- och köttmarknaden, ger spannmålsfoder som hästen inte alls är biologiskt anpassad för att äta, begränsar möjligheten för födosök, begränsar möjligheten för rörelse, begränsar möjligheten att umgås med sin art på ett naturligt sätt. 

Om vi inte möter hästens instikter och behov leder det fram till psykisk och fysisk stress hos hästen som både uttrycker sig i ett förändrat beteende och ger sjukdomar och kroniska skador på inre organ. Konsekvenserna blir till exempel magsår, korsförlamning, fettdepåer, cravings, aggressivitet, sömnsvårigheter, näringsbrister, EMS med risk för bl a fång, eksem och andra hudproblem, låggradiga inflammationer,  mycket av detta sammanfattat i försämrat immunförsvar. Graden stress beror på individen, dess bakgrund och erfarenhet av människan samt hur mycket vi kan tillgodose dess behov samt plocka bort det som belastar hästen.

Till exempel den skenande ”epidemin” av metaboliska sjukdomar som vi ser idag är ett direkt svar på ovanstående faktorer. Vi har dessutom förlorat vår perceptionsförmåga då många överviktiga hästar ser normalviktiga ut i mångas ögon. Jag har sett hästar som vi normalt inte klassar som högrisk stå dagar från fång - och ägaren ser bara en häst med mycket ”muskelmassa”. Att kunna identifiera tidiga tecken på överhull är en av de viktigaste saker vi kan göra för att förhindra kroniska sjukdomar och mycket lidande.

HÄR KOMMER 3 FAKTORER SOM ÄR AVGÖRANDE OCH praktiska TIPS FÖR ATT MÖTA DIN HÄSTS BEHOV  

HÄSTEN KOMMER TACKA DIG GENOM ATT BLI MER HARMONISK,  FRISK OCH STARK ❤

Hästen är ett flykt-, födosökande- flockdjur och negativ påverkan på dessa instinkter leder till olika grader av stressreaktion. Det är inte bara ”faror” från den yttre miljön runt hästen som ger en stressreaktion, även tarmen kommunicerar med hjärnan via det enteriska nervsystemet (gut-brain axis) som ger signaler till hjärnan att en obalans har uppstått i kroppen.
Att förstå att denna kommunikation går åt båda håll kan ge dig insikter om problem som tycks vara en obalans i tarmen kan härstamma från en störning i livsmiljön och vice versa. Vår uppgift som hästägare är att skapa en trygg och lugn livsmiljö där vi möter deras livsstil och behov.

1. förebygg stressutlösta problem genom att ge hästen

# Möjlighet att födosöka 

Först och främst är hästens naturliga föda växter. Olika gräsarter, blad, bark, örter mm är den avgjort viktigaste, naturligaste och mest ekonomiska näringskällan då hästens hela fodersmältningssystem är uppbyggt på att bryta ner växtfibrer för sitt näringbehov. Fibrens cellkärna innehåller sockerarter, proteiner, fett, mineraler, vitaminer. Cellväggen fermenteras av mikrobiotan och producerar bl a ”skonsam” energi. Fodersmältningen är utvecklad för att få en liten mängd fibrer ofta. Därför födosöker hästen normalt 16-18 timmar per dag.  Read More

Du kanske inte behöver köpa magsyrehämmande eller magsyrebuffrande tillskott?

När hästen tuggar ökar salivtillförseln. Fibrer är den största källan till längre tuggtid. Saliv innehåller bikarbonat som naturligt buffrar magsaften och minskar risken för magsår. Ökad saliv ger också en bättre munhälsa och en mental mättnad vilket lugnar hästen. Hästen behöver ha sin produktion av magsyra, annars kan den inte starta nedbrytningen av fodret på ett korrekt sätt. Frekvent tillgång eller fri tillgång till gräs/grovfoder är ett smart och enkelt sätt att mota bort framtida problem.  Om man också gör en ordentlig översyn och åtgärdar andra miljömässiga faktorer som stressar fodersmältningssystemet behöver man kanske inte köpa tillskott som hämmar den så viktiga produktionen av magsyra.  

# Förlänga ättiden och ha Rätt ätställning

Frekvent och förlängd ättid kan du ha genom att fördela givorna så mycket som möjligt över dygnet och ge ett grovfoder med mindre energi och protein för de hästar som är i överhull. Använd munkorg med eftertanke pga bettskador. Om möjligt förläng hagarna in i annan terräng, tex skog, alternativt hägna in impediment och skog som ej brukas. I mindre hagar tex grushagar, sprid ut foder och vattenkärl. Använd slowfeding lösningar där hästen får rätt ätställning, dvs kan sänka huvudet mot marknivå.  Ge den något att tugga på tex stubbar och träd. Avel och fel ätställning har skapat ett problem med hakar som försvårar för hästen att tugga fodret korrekt med kolik och andra problem som följd. Man har sett att hästar som har rätt ätställning har en bättre munhälsa.

# Möjlighet att röra på sig 

Hästens drivs av sin instinkt att vandra och födosöka, den kan röra sig flera mil om dagen i fritt tillstånd. Hela dess anatomi och fysiologi är uppbyggd för rörelse och biomekaniken gör hästen till en av världens främsta atleter.

 Ur ett nutritions (närings) perspektiv är rörelse en förutsättning för att näring och syre ska komma ut till cellerna och slaggprodukter forslas ut ur kroppen. 

Nedanför carpus och hasen har hästen inga muskler, det innebär att blodkärlen inte får det stöd och hjälp för cirkulationen som vi människor har. 

Detta innebär vidare att en häst som tillbringar mer tid i box och stillastående i en  liten hage inte får den optimala näringsförsörjningen till cellerna, då rörelse där hovfunktionen med elastiska putan fungerar korrekt fungerar ungefär som en pump. Få hästen att öka sin rörelse och därmed sin cirkulation genom att utforma hagar som gör hästarna nyfikna, tex en inhägnad i mitten som gör att de får vandra runt för att komma till vattnet/fodret. Se även ovan. Ju mer de rör på sig desto mer mentalt tillfredställda och en trevligare häst att rida. 

Låt inte hästen stå uppstallad för att ”spara” på energin,  då risken är att man rider på spänning istället som ofta lakas ur efter en stund. Ju mer hästen rör på sig desto bättre presterar den. Konditionen, koordinationen, glädje i frihet. 

Vem skulle komma på att stänga in en elitidrottare i garderoben 16 timmar per dygn? Och då är vi inte ens i närheten av det behov av rörelse för cirkulation och näringstillförsel som hästen har. Tänk på att även täcken kan ha en rörelsehindrande funktion. 


Vem skulle komma på att stänga in en elitidrottare i garderoben 16 timmar per dygn? 

Anna Lidén, Grundare av Eqvital AB 

# LIVSLUST! Andra tips för att öka hästens cirkulation.

Fartlekar och uppsutten Intervallträning. Hästen gillar att leka, så locka fram lusten att röra på sig i hagen. Lägg in regelbundna intervallträningar för kondition och cirkulation. 

Underskatta inte en ordentlig rykt. Dels drar man igång blodcirkulationen, dels ger det en stunds härlig närkontakt med sin häst.

Bästa "kiropraktorbehandlingen" sköter de själva om man ger dem utrymme. Även Lymfmassage är mycket bra för att öka cirkulationen. 

# Kontakt och beröring

Hästen är ett flockdjur och behöver ha fysisk och psykisk kontakt med andra hästar för att må bra. Idag finns ett större intresse för lösningar som tex ”active stable” vilket möjliggör för hästen att socialisera sig och få utlopp för sina behov. Men fortfarande står tusentals hästar uppstallade på ett traditionellt sätt i box och är ensamma i hagar. Förutom att det begränsar dem rörelsemässigt så får hästen inte kontakt och beröringsbehovet tillfredsställt. Hästen putsar och leker gärna med sina hagkompisar som gör att endorfiner utlöses och minskar stresspåslaget. 

Lycka är att få putsa på någon  

Om man av olika anledningar inte kan hålla hästarna i flock får man hitta andra lösningar. Tex massage och rykt. Skapa en trygg relation med hästen och ta av den täcket så den får möjlighet att rulla sig och sträcka på sig – de är sina bästa kiropraktorer själva . 

Dressyrhästar kan enkelt höja sina gångartsbetyg genom att man tar av täcket då täcken hämmar rörelse och låter inte hästen sträcka ut sin kropp. Hästar som inte vill lägga sig ner om täcken begränsar dem kan gå med konstant sömnbrist. 

Många sjukdomar som hästen får är ursprungligen kopplat till obalanser i Fodersmältningssystemet. Det kan beskrivas som ett långt ”rör” genom hästkroppen, där enbart näringsämnen som är nedbrutna till mindre molekyler ska passera genom tarmslemhinnan, inget annat. Om hästen får en rubbning i tarmen, tex genom dåligt(mögligt) foder skadas tarmslemhinnan och bli genomsläpplig, vilket gör att främmande partiklar kommer in i kroppen och kan orsaka andra sjukdomar och ytterligare belastningar på organsystemen.

2. håll fodersmältningssystemet i balans

# Ge hästen gräs och grovfoder! Att ge fibrer/växttråd är en av de viktigaste faktorerna för en frisk häst. Fibrer är inte bara den främsta näringskällan, den ”matar” även det goda mikrobiomet i tarmen vilket leder till att fler arter gynnsamma bakterier har möjlighet att överleva. Ju större artrikedom i mikrobiotan ju bättre möjlighet för ett starkare immunförsvar och bättre utnyttjande av näringen. 

# Välj ett grovfoder med många olika grässorter, gärna 5-6 st samt ekologiskt. Naturbeten är att föredra. Under betestiden kan både foderinpackningar och mikrobiomet få en chans till återställning. Har du en känslig häst med återkommande problem undvik grovfoder besprutat med kemiska medel, speciellt glyfosfat och kolla även upp innehållet i övrigt foder. 

# Undvik pH sänkande och blodsockerhöjande råvaror

Fodermedel som spannmål innehåller stora mängder stärkelse som genom att det sänker pH i grovtarmen orsakar feljäsning i grovtarmen så att de "goda"  mikrobiomet dör. Stärkelse ombildas till glukos som ger signal att insulin ska frisättas för att cellerna ska kunna ta in denna typ av energi. När glukosen frisätts från blodet sänks blodsockret. Genom att utfodra med socker- och stärkelserika fodermedel åker blodsockret berg- och dalbana med både överheta och trötta hästar som följd. Läs på fodersäcken hur mycket socker och stärkelse det är totalt. Idealet är under 15%. Energin får de av fibrer, där även socker finns. 

För mycket socker i gräs/grovfoder ska också undvikas då det blir en konstant förhöjd insulinnivå i blodet. Detta frestar på hästen som då ofta diagnostiseras med EMS. Fettet frisätts inte då kroppens hormoner ”håller” på fettet. Det är därför det är svårt att bli av med dessa fettdepåer. Man måste arbeta med grundorsaken vilket ofta är en lång process. Ta bort spannmål och andra biprodukter som inte är biologist korrekt. Se över grovfodret, välja många arter gräs och växtlighet, sockerhalten ej över 10%/kg ts(torrsubstans). Lymfmassage kan vara ett bra komplement. Mer råd om hur hantera EMS hästar kommer.För mycket socker i gräs/grovfoder ska också undvikas då det blir en konstant förhöjd insulinnivå i blodet. Detta frestar på hästen som då ofta diagnostiseras med EMS. Fettet frisätts inte då kroppens hormoner ”håller” på fettet. Det är därför det är svårt att bli av med dessa fettdepåer. Man måste arbeta med grundorsaken vilket ofta är en lång process. Ta bort spannmål och andra biprodukter som inte är biologist korrekt. Se över grovfodret, välja många arter gräs och växtlighet, sockerhalten ej över 10%/kg ts(torrsubstans). Lymfmassage kan vara ett bra komplement. Mer råd om hur hantera EMS hästar kommer.

# se över utrustning och undvik kemiska preparat 

Huden är kroppens största organ, det fungerar också som ett av de fyra utrensningsorganen tillsammans med lungor, tarm- och urinorganen. Tecken på inre obalans man bland annat se genom att studera hud och hovar. För att detta utrensningssystem ska fungera optimalt behöver man se till att de inte blockeras. För hårt åtspända nosgrimmor gör att den så viktiga cellandningen försvåras. Det är inte bara syre som ska in i hästen,  koldioxid ska också ut. Om detta begränsas av ihopsnörd nos får hästen mjölksyra. Jag har tyvärr sett många hästar som i prestation kämpar med vidgade näsborrar för att kunna få utväxling av luften. Hur ska den kunna tala om för oss detta? Diafragman har också en central funktion i andningen. Om hästen inte andas korrekt får man direkt svar på nedsatt prestation.

Kemiska preparat som smörjs in på hästen bidrar också till att få in främmande partiklar som kroppen ska ta hand om. Använd ekologiska och så biologiskt anpassade produkter som möjligt på hästkroppen. Även här är cirkulation, dvs rörelse av största vikt för att kroppens utrensningssystem ska fungera optimalt.

Se över utrustningen. Ta bort nosgrimmor eller åtminstone variera dem, spänn inte för hårt. Lyssna på hästens andning, speciellt under arbetet, den får inte ”hålla andan”. Släpp på gjorden. Tänk på att själv andas med jämna andetag, det påverkar hästen mer än du anar… 

Vi hästmänniskor vill ju att hästen ska kunna nå sin genetiska potential, och att bli starkare innefattar inte bara att den blir starkare och mer uthållig vid prestation. Att jobba på att stärka ”insidan”, se till att näringen tas upp optimalt och stärka immunförsvaret som skyddar hästen mot inkräktare (virus, skadliga bakterier etc) gör att hästen klarar av påfrestningar mycket bättre.

Om hästen inte håller hull eller inte presterar ska man fråga sig om lösningen sitter i att öka fodermängden eller öka näringsupptaget. Ett optimalt näringsupptag sker när hästen fysiologist kan utnyttja den näring vi tillför den. Faktorer som bland annat parasiter, munhälsa, pH balans, enzymer, mikrobom spelar en stor roll. Hästens mikrobiom består av bakterier, svampar och andra mikrober som finns naturligt i tarmen, flera miljarder per kvadratcm. Man tror mikrobiomet uppgår till minst 1000 arter, men troligtvis många fler. Mikrobiomet har en synnerligen viktigt uppgift med att fermentera, bryta ner, cellulousan från växterna. Slutprodukten blir fettsyror som kroppen använder som energi. Vikten av att försörja mikrobiomet med ”sund mat och husrum” kan inte nog poängteras för att hålla en välmående häst. Det är inte bara mikrobiomet som utgör immunförsvaret. Det sitter även immunceller i tarmväggarna som samarbetar. Det är då viktigt att de gynnsamma bakterierna är i överläge. Om de mindre gynnsamma bakterierna hakar fast i receptorerna bildas det inflammationer och immunförsvaret försvagas.


3. vårda det friska och stärk hästen inifrån. 

# Munhälsa och parasitkoll

Låt en veterinär med hästtandläkarutbildning eller motsvarande se över hästen minst 1 gång per år. Avel och fel ätställning har skapat ett problem med hakar som försvårar för hästen att tugga fodret korrekt med kolik och andra problem som följd. Kolla masken regelbundet och arbeta förebyggande: mocka hagar, ge aspbark eller andra framtagna örtformulor. I augusti-september kommer styngflugorna, ta bort gula ägg på hästkroppen, annars kan de göra stor skada i munhålan innan de hamnar i magsäcken där de livnär sig fram till våren. Om hästen uppvisar ett förändrat beteende, tex matvägrar, svår vid betsling, rädd om huvudet, skrapar tungan i marken osv, kan det vara larver som borrat sig fast i munnens slemhinna.
 

# Stärk mag- och tarmslemhinnan

Om hästen får en obalans i fodersmältningsystemet, virus- och bakterie infektioner, svårare parasitangrepp, hudproblem, hosta, viktnedgång mm måste man leta efter grundorsaken. Det hjälper inte att ”sätta plåster” på problemet om man inte kan se att det är ett tillfälligt problem, tex foder- eller miljöbyte. 

Är hästen sjuk ska du kontakta självklart kontakta veterinär. Men försök att bli observant på hästen och dess miljö så du kan spåra orsaken till obalansen. Man kan förebygga många problem själv genom att vara uppmärksam på brister eller belastningar hos hästen över tid.
Försök identifiera problem i livsmiljön. Till exempel vilket pH din mark har och om det finns giftiga växter. Många smörblommor i hagen är förutom att de är giftiga för hästen även en indikation på att marken är försurad. Ta hjälp av en erfaren agronom, lantmästare eller bonde för att återställa jorden. Låt marken vila i perioder.


Fodra med biologisk korrekt foder för återställande av pH, mineraler, örter och basande växter som nässlor och lusern. Sätt ev in mag-tarm balanserande kurer. 

Ge ”mat och husrum” för det goda mikrobiomet för att öka antal och arter, ge en så rik flora av växter du kan. Hästen behöver mer än 3-4 arter gräs för att stärka sitt mikrobiom, idealet är upp mot 40 arter. Ge olika grässorter(även ogräs), blad, bark, örter mm. Ekologisk hö brukar innehålla en varierad flora.Vi hästmänniskor har ofta en otroligt förmåga att känna av när något inte stämmer med vår häst och det är något som vi ska vara tacksamma över. Vi kan “träna” på utveckla denna förmåga genom att fortsätta lyssna in hästen den tid vi umgås med den. Hästen förmedlar saker till oss hela tiden och det är när vi själva släpper alla tankar som cirkulerar i huvudet som vi också kan ta in vad hästen signalerar till oss genom sitt kroppsspråk och utstrålning. 

Förutom det uppenbara vi kan se på vår häst, tex att den hostar, är snorig eller om den visar tecken på kolik, så kan sjukdoms- och skadeprocesser ha startat i hästen som är svårare att upptäcka visuellt. Att kontrollera hästens normalvärden regelbundet och framför allt innan träning och tävling gör de flesta (Läs här), men har du tänkt på att hästen många gånger signalerar att något inte stämmer långt innan det har blivit ett uppenbart symtom? Vi kommer att berätta mer om hur du kan träna dina sinnen och vad det är du kan se på din häst utan att den behöver vara sjuk. Att se tidiga tecken på tex en brist eller belastning i din häst sparar dig tid, bekymmer och pengar och framför allt minskat lidande för din häst. Håll utkik på webben eller mejla oss om intresse så får du information fortlöpande.

TACK FÖR DITT INTRESSE!