I lager.

EMB Analys - Equine Mineral Balance

1 798 SEK
(Priset är inklusive frakt)
Analyssvaret är på engelska
Om du upplever analysen svårtolkad eller vill ha en genomgång av resultatet kan du köpa till en konsultations timme.

Kort beskrivning

Om du misstänker att hästen har en mineralobalans kan man med fördel göra en EMB analys för att se förhållandet mellan olika mineraler i kroppen samt om det förekommer tungmetaller. Testet kan även visa vilken metabolisk typ din häst är och vilka mineralstöd du kan tillsätta under en period för återbalansering. Läs mer nedan om vilka obalanser du kan se vid brist eller belastning av mineraler. Denna analys är ingen medicinsk utvärderingsmetod utan ska ses som ett stöd i en förbättrad foderstat. Vi samarbetar med det ledande laboratoriumet inom mineralanalyser i USA. OBS! Denna analys ersätter inte veterinärvård. Är hästen sjuk ska du konsultera veterinär.

Hästens hälsotillstånd

Idag finns det ett flertal olika sätt och hjälpmedel för att få information om hur hästen mår, både fysiskt och psykiskt. Det vanligaste är genom den dagliga visiteringen och bedömningen av allmäntillståndet. Ju bättre man är på det förebyggande arbetet genom att upptäcka och åtgärda skador, sjukdomar och miljöproblem innan det blir för allvarligt, desto snabbare kan hästen återfå sin hälsa och välmående. EMB analysen är ett bra alternativ om man vill få reda på mineralbalansen och förekomst av tungmetaller.

Läs mer under vår sida EMB - EQUINE MINERAL BALANCE ANALYS


Varför EMB Analys?

VARFÖR BEHÖVER MAN VETA HÄSTENS NÄRINGSBALANS?

Dagens grovfoder har idag överlag obalanserade näringsnivåer när det gäller mikronäringen som mineraler och vitaminer. Dessa kan man behöva komplettera i form av tillskott. Att ha en grovfoderanalys på sitt hö/hösilage ger en grundläggande information om vad du behöver tillsätta för tillskott till din häst. Det finns en uppsjö av mineraltillskott på marknaden och det är viktigt att man väljer det som hästar har lättast att ta upp, dvs att de har hög biotillgänglighet. Mineraler från växtriket. s.k fytonäring är en bra källa då hästar är växtätare. Dessvärre har växterna har inte samma mineralinnehåll som för bara 40-50 år sedan, så tillskott i olika former är i princip en nödvändighet idag.

Förhållanden mellan näringsämnen är också grundläggande för en god hästhälsa och det är en gissningslek att köpa olika tillskott utan att veta vad hästen egentligen behöver. För mycket av en mineral kan ge brister på exempelvis två andra mineraler. Med det sagt så ligger utmaningen i att det inte finns så mycket forskning att tillgå på hur mycket hästen behöver. Senaste sammanställningen publicerat av forskare som de flesta foderföretag utgår ifrån NRC 2007, Nutriment Requires for Horses, kan hänvisa till studier gjorda för 80 år sen. Med dagens utmaningar kan man anta att en högre giva av olika mineraler och vitaminer är befogat.


Hur går det till?

SÅ HÄR KOMMER DET GÅ TILL:

1. Beställ i webshopen,
  Vi mejlar inloggning till Nulägesanalys och provinstruktioner postas till dig efter att betalning skett.

3. Nulägesanalys
Innan eller i samband med att du skickar in provet behöver du svara på några frågor angående din häst. Vi kommer be om svar på hästens bakgrund och historia, hur du ser och upplever hästen för att på så sätt få den absolut bästa förutsättningen för att ringa in det du upplever som problem och få en lösning på det.

4. Tagelprov
En rengjord och skarp sax, ingen rost, helst av stål. Stålsax är bättre än aluminiumsax. Manen måste vara torr när den klipps. Manen får inte ha blivit utsatt för pälsglans, insektsmedel, schampo eller andra kemiska produkter någon vecka innan tagelprovet skall klippas. Det är väldigt viktigt att detta följs, annars kan provsvaret blir missvisande.

Tag manen från tre olika ställen och då rekommenderas ett närmast manken, ett från mitten av manen och det tredje, närmast nacken. Tagelprovet skall ungefärligt motsvara diametern av en blyertspenna totalt.

Lägg det mellan papper och i ett kuvert

5. Skicka provet till
Eqvital/EMB analys
Ljungs Kolbengtseröd 401
459 93 Ljungskile


6. Resultat

Vi skickar det omfattade analyssvaret, i form av en pdf, till dig via mail. Observera att detta är på engelska.

Om du upplever analysen svårtolkad eller vill ha en genomgång av resultatet kan du köpa till en konsultations timme. Då kommer vi gå igenom din analys och även ge förslag på åtgärder.