NÄRINGSOPTIMERING

Vi möter dagligen hästägare som fått foderstater uträknade för sina hästar och ändå upplever att hästarna inte når sin fulla vitalitet. Orsaken beror oftast på att alla hästar är individer med sin egen historia och i en generellt uträknad foderstat kan näringsämnen saknas som inte programmet tagit hänsyn till. En annan orsak är att man inte tagit hänsyn till "hela bilden" av obalanser som hästen visar. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv där näringsterapi är en av de viktigaste delarna som ingår.