EQVITALS VÄRDEGRUNDER


Vi  arbetar för hästen - ur ett holistiskt perspektiv.  
Vår uppdragsgivare är Hästen. För oss innebär det att försöka hitta orsaken till ett upplevt problem. Våra råd baseras på vad som ger mest för hästen - genom att möta dess behov och livsstil – inte vilken produkt som ger mest försäljning. Detta genomsyrar hela företaget. Från att diskutera med hästägare och ge förslag på lösningar som gagnar hästen ute i sin livsmiljö till hur de kan ställa om foderstater för att på så sätt stärka hästen. Inifrån och Ut. För det är det enda sättet att nå vår vision. Enstaka insatser med kurer utan att följa upp med andra åtgärder leder ofta till noll resultat och tommare plånbok. Vi jobbar inte så. Vi vill hitta en hållbar lösning för din häst så långt vi kan genom ett funktionsmedicinskt perspektiv.


Hästens livsstil och grundläggande behov är vår inspiration
Våra metoder, analyser, mineraler och kurer är baserade på och utgår ifrån att återställa och bibehålla den fantastiska inre balans och självläkande funktion hästen föddes med. Kunskap och råd om vilka brister och belastningar man ser på hästen stärker hästägaren i det förebyggande arbetet. Eqvital metoder leder kunden till rätt åtgärder, analyser speglar den inre statusen, etiskt rätta funktionsmedel för designade för hästen som art, dvs fyto (växt) baserade produkter. Allt omsorgsfullt framtaget i ett sammanhang mellan kropp, själ och sinne för att individen ska bli harmonisk, frisk och stark. 


Vi frågar oss
. Hur kan vi hjälpa hästar och hästägare ytterligare. Vilka tips och råd kan vi mer ge. Vilka andra hästterapeuter kan vi samarbeta med. Vilka växtbaserade rena kurer behövs utvecklas som stöttar obalanserade hästkroppar. Näringen som hästen behöver kan bara brytas ner och tas upp i ett friskt fodersmältningssystem och det kräver i sin tur både en vettig livsmiljö utan stress samt organen i optimal balans inne i hästens kropp.

Vi utmanar oss. Vad kan vi göra mer. Kan vi utöka vår lista över vilka tecken och yttringar hos hästen som har sitt ursprung i andra obalanser än dem vi uppenbart kan se. Kan vi för att skona miljön ändra vår förpackning, produktion och transportlogistik. Kan vi få fler lantbrukare att ställa om och odla grovfoder med en stor artrikedom av gräs anpassat för häst.

Vi tar hjälp. Vi samarbetar med terapeuter, tränare och andra hästmänniskor som liksom oss enträget jobbar mot en sundare häst och hästmiljö. Vi sammanför människor som har ett gemensamt intresse och som stärker andras roll i jobbet med friskvård för häst.

Vi välkomnar fler att samarbeta med oss för fler harmoniska, friska och starka hästar.

 

Etisk nutrition

EQVITALs syn på etisk nutrition. 

Att ge hästen bästa möjliga förutsättningar för att få leva ett så naturligt liv som möjligt parallellt med hästägarens tävlingsmålsättningar. Genom att se hästen ur ett helhetsperspektiv kan vi möta deras behov av trygghet, näring/födosök och rörelse. Detta skapar harmoniska, friska och starka hästar som kan prestera upp till dess genetiska potential. 

Att förstå att hästen är en växtätande grovtarmsjäsare vilket innebär att den största delen av hästens näringsbehov ska komma från fibrer, som ger en skonsam uthållig energi, högvärdigt protein och övriga livsnödvändiga näringsämnen. Att hålla låga nivåer av stärkelse(från spannmål) och socker är en av de enklaste åtgärderna för att hålla pH, tarmsystem och blodsockernivån i balans. Då dagens art- och näringsfattiga gräs/hö/hösilage inte ger en komplett diet för hästen behöver den en koncentrerad näringstät balanserare som är designat för hästens känsliga fodersmältningssystem.

TOTAL Horse Feed Är en grovfoderbalanserare som är designat utifrån hästens känsliga fodersmältningssystem. Alla råvaror är noga utvalda för att täcka det återstående behovet av näring, energi och protein. Det innehåller olika typer av fibrer, vilket ger ett ökat antal arter goda bakterier som säkerhetsställer att systemet hålls i balans. Linfrö, linfröolja, solrosfrö, ärtor, probiotika, mineraler och vitaminer samt verm x ger ett komplett koncentrerat funktionsfoder. Ett foder för ALLA hästar i ALLA åldrar oavsett disciplin. Det är säkert, tryggt, ekonomiskt.  


En frisk häst behöver inga extra tillskott om nutritionsbehovet uppfylls.

Vi vill sprida en förståelse och insikt i hur hästens kropp fungerar. I den bästa av världar har hästen genom sitt liv fått en harmonisk uppväxt, sund utevistelse i kuperad artrik terräng, minimalt med påfrestande stressinslag, klok hantering och frekvent tillgång till hygieniskt vatten och ett foder som är anpassat efter sin art, dvs med många olika arter av gräs, ogräs och örter. Genom det har den en kropp som klarar de utmaningar och påfrestningar som den dagligen utsätts för.

Få hästar har idag den livshistorien. Vi vill bidra till att den återhämtar sig. Genom TOTAL har den fått en utmärkt start och sen kan man se vilka tecken och yttringar som återstår, och genom kurer stötta upp hästen under en period. Om immunförsvaret och kroppens alla övriga organ är i balans samspelar den inre miljön och kan använda näringen den får på ett optimalt sätt. 

Om man har en sjuk häst ska alltid veterinär kontaktas.

Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK