EQVITALS  VÄRDEGRUND OCH FILOSOFI

Vår passion är Hästar. Många av dagens hästar lever idag i en livsmiljö som på många sätt är precis tvärt om mot vad de ursprungligen levde i. Konsekvensen av detta har resulterat i en alarmerande ökning av ohälsa hos häst. Eqvital AB startade 2011 av en eldsjäl (läs vår story) som bestämde sig för att att göra så gott hon kunde för att vända på den trenden. Genom att förmedla kunskap och inspiration till hästägare att man med t.o.m små förändringar i hästens livsmiljö kan underlätta för hästen att leva efter sitt behov och livsstil har Eqvital vuxit sig starkare under åren.

 Idag är vi nätverk av passionerade hästmänniskor med olika bakgrund,  inriktningar och yrken som brinner för att sprida kunskap om hästen och dess förutsättningar och inspirera till förändring. Det är så kan vi börja rucka på de gamla förlegade omoderna sätten att fodra och hålla hästar. Vi kommer aldrig kunna ta hästen tillbaka till naturen, men vi kan ta naturen tillbaka till hästen. Genom att möta hästens behov och ge den lite mer utrymme att leva efter sin egen livsstil får man en mer harmonisk, frisk och stark häst tillbaka. Det är egentligen bara Klokskap och Kärlek till hästen.


💚 Vår inspiration för problemlösningar hämtas från hästens livsstil och grundläggande behov. 
Vi  fokuserar på din häst - ur ett funktions- och näringsmedicinskt perspektiv. Det innebär att vi ser hästen ur alla perspektiv – kropp, sinne och själsliv (väsen).

💚 Vår uppdragsgivare är Hästen.
För oss innebär det att tillsammans med hästägaren försöka hitta orsaken till ett upplevt problem. Information om hästens bakgrund, studera kroppsuttryck, synliga tecken och förändrat beteende ger ledtrådar för vad som kan skapa inre obalanser i kroppen.

💚 Våra råd baseras på att arbeta förebyggande.
Att hitta en hållbar lösning som ger mest för hästen genom att åtgärda brister och belastningar i både den yttre miljön som inre är vår metod. Rätt foder för sin art och en stressfri miljö där hästen får frihet att leva efter sin livsstil är det minsta vi kan ge tillbaka till den art som vi älskar och som ger oss så mycket av sig själva.

💚 VÅR MISSION
Är att bidra till fler harmoniska, friska, starka hästar som lever med livskvalité och levnadsglädje!


HUR VI ARBETAR
Vår uppdragsgivare är Hästen. För oss innebär det att tillsammans med hästägaren försöka hitta orsaken till en obalans. Våra råd baseras på vad som ger mest för hästen - genom att möta dess behov och naturliga livsstil – inte vilken produkt som ger mest försäljning. Detta genomsyrar hela företaget. Från att diskutera med hästägare och ge förslag på lösningar som gagnar hästen ute i sin livsmiljö till hur de kan ställa om foderstater för att på så sätt stärka hästen. Inifrån och ut. För det är det enda sättet att nå vår vision. Enstaka insatser med kurer utan att följa upp med andra åtgärder leder ofta till noll resultat och tommare plånbok. Vi jobbar inte så. Vi vill hitta en hållbar lösning för din häst så långt vi kan ur ett näringsmedicinskt perspektiv. Harmoniska. Friska. Starka.

Vår inspiration hämtas från hästens livsstil och grundläggande behov. Levnadsglädje och Livskvalité.

Vårt foder och våra metoder, analyser, mineraler och näringsmedicinska kurer är framtagna för att återställa och bibehålla den fantastiska inre balans och självläkande funktion hästen föddes med. 💞.

Att dela vår kunskap och information om vilka brister och belastningar man ser på hästen stärker hästägaren i det förebyggande arbetet. Genom att observera avvikande beteende, synliga tecken och kroppsuttryck får hästägaren en djupare insikt i vad som pågår i hästen. Näringsobalanser är en av de vanligaste orsakerna till många problem.

  • Våra råd, kunskap och metoder inspirerar till att ännu bättre möta hästens livsstil och grundläggande behov. 
  • Våra analyser speglar vad som pågår på insidan.
  • Vårt foder och målsökande kurer är kraftfulla och hämtade från naturen. Näringsmedicin när den är som bäst.
  • Allt vi gör är omsorgsfullt utvecklat i ett sammanhang mellan kropp, själ och sinne för att individen ska bli & förbli harmonisk, frisk och stark.

Varje dag frågar vi oss 

Hur kan vi  vidare hjälpa hästar och hästägare?
# Näringen som hästen behöver kan bara brytas ner och tas upp i ett friskt och balanserat fodersmältningssystem. Det kräver i sin tur både en anpassad livsmiljö utan stress samt att organen är i optimal balans i hästens kropp. Man måste börja inifrån. Hur kan vi förmedla detta bättre?

# Upplevda problem som hästen har grundar sig ofta i näringsobalanser. Brist eller Belastning. Kan vi utöka vår lista över vilka avvikande beteenden, synliga tecken och kroppsuttryck än dem vi nu har och som har sitt ursprung i näringsobalanser? Vilka ytterligare tips och råd kan vi dela med oss av?

# Finns det andra Hästterapeuter som är intresserade av Näringsmedicin och som vill lära mer och samarbeta med oss? Behovet finns.

Hur kan vi utmana oss?
# Vad kan vi göra mer. Kan vi för att skona miljön ändra våra förpackningar, produktion och transportlogistik. Kan vi inspirera fler lantbrukare att ställa om och odla grovfoder med en stor artrikedom av växter anpassat för häst? Behovet finns.

Hur kan vi bli fler med samma värdegrunder och arbetssätt? 

# Vi samarbetar med terapeuter, tränare och andra hästmänniskor som liksom oss enträget jobbar mot en sundare häst och hästmiljö. Vi sammanför människor som har ett gemensamt intresse och som stärker andras roll i jobbet med friskvård för häst. Vi välkomnar fler att samarbeta med oss för fler harmoniska, friska och starka hästar som kan leva med levnadsglädje och livskvalité.

 

Vår syn på Etisk nutrition

Att man ger hästen bästa möjliga förutsättningar för att få leva ett så naturligt liv som möjligt parallellt med den målsättning man har. Genom att se hästen ur ett helhetsperspektiv kan man möta deras behov av trygghet, näring/födosök och rörelse. Detta skapar harmoniska, friska och starka hästar som kan prestera upp till dess genetiska potential. 

Att man förstår att hästen är en växtätande grovtarmsjäsare vilket innebär att den största delen av hästens näringsbehov ska komma från fibrer, som ger en skonsam uthållig energi, högvärdigt protein och övriga livsnödvändiga näringsämnen. Att hålla låga nivåer av stärkelse(från spannmål) och socker är en av de enklaste åtgärderna för att hålla pH, tarmsystem och blodsockernivån i balans. Då dagens art- och näringsfattiga gräs/hö/hösilage inte ger en komplett diet för hästen behöver den en koncentrerad näringstät balanserare som är designat för hästens känsliga fodersmältningssystem. Vi har bara hittat ett som uppfyller det kravet på marknaden.

Flourish Evolve (tidigare TOTAL Horse Feed) är en grovfoderbalanserare som är designat utifrån hästens känsliga fodersmältningssystem. Alla råvaror är noga utvalda för att täcka det återstående behovet av näring, energi och protein. Det innehåller olika typer av fibrer, vilket ger ett ökat antal arter goda bakterier som säkerhetställer att systemet hålls i balans. Linfrö, linfröolja, solrosfrö, ärtor, probiotika, mineraler och vitaminer samt noga utvalda örter ger ett komplett koncentrerat funktionsfoder. Ett foder för ALLA hästar i ALLA åldrar oavsett disciplin. Det är säkert, tryggt, ekonomiskt.  


En frisk häst behöver inga extra tillskott om det totala näringsbehovet uppfylls.

Vi vill sprida en förståelse och insikt i hur hästens kropp fungerar. I den bästa av världar har hästen genom sitt liv fått en harmonisk uppväxt, sund utevistelse i kuperad artrik terräng, minimalt med påfrestande stressinslag, klok hantering och frekvent tillgång till hygieniskt vatten och ett foder som är anpassat efter sin art, dvs med många olika arter av gräs, ogräs och örter. Genom det har den en kropp som klarar de utmaningar och påfrestningar som den dagligen utsätts för.

Få hästar har idag den livshistorien. Vi vill bidra till att den återhämtar sig. Genom våra näringsrika och mångfald i växtarter har hästen fått en utmärkt start och sen kan man genom analyser och observera avvikande beteenden, synliga tecken och kroppsyttringar eventuellt stötta upp hästen med näringsmedicinska kurer under en period. Om immunförsvaret och kroppens alla övriga organ är i balans samspelar den inre miljön och kan använda näringen den får på ett optimalt sätt. 

Om man har en sjuk häst ska alltid veterinär kontaktas.