EMB - EQUINE MINERAL BALANCE ANALYSEMB MINERALANALYS
Om du misstänker att hästen har en mineralobalans kan man med fördel göra en EMB analys för att se förhållandet mellan olika mineraler i kroppen samt om det förekommer tungmetaller. Testet kan även visa vilken metabolisk typ din häst är och vilka mineralstöd du kan tillsätta under en period för återbalansering.Läs mer nedan om vilka obalanser du kan se vid brist eller belastning av mineraler. Denna analys är ingen medicinsk utvärderingsmetod utan ska ses som ett stöd i en förbättrad foderstat. Vi samarbetar med det ledande laboratoriumet inom mineralanalyser i USA. 


HÄSTENS HÄLSOTILLSTÅND

Idag finns det ett flertal olika sätt och hjälpmedel för att få information om hur hästen mår, både fysiskt och psykiskt. Det vanligaste är genom den dagliga visiteringen och bedömningen av allmäntillståndet. Ju bättre man är på det förebyggande arbetet genom att upptäcka och åtgärda skador, sjukdomar och miljöproblem innan det blir för allvarligt, desto snabbare kan hästen återfå sin hälsa och välmående.

OLIKA ANALYSMETODER SOM ANVÄNDS

Om man misstänker att hästen är sjuk kan veterinären förutom besiktning och undersökning även ta blod, urin och träckprov, det senaste ofta för att se parasitförekomst.  Man kan också se hästens hälsotillstånd genom en analys av annan vävnad som tex tagel från man och svans.  Det finns ett flertal olika analysmetoder för att få fram hälsostatusen genom taglet.

VAD SKILJER DEM ÅT?

Den viktigaste skillnaden mellan ett blod- och urinprov och en analys av taglet är att blodprovet visar hästens status i nuet och kroppen strävar alltid efter att hålla sig i balans och i ett stabilt tillstånd (homeostas), vilket kan bli missledande då man till exempel inte se mineralnivåer ute i vävnaderna. Urinprovet visar utsöndringen, inte vad hästen lider brist av medan tagelanalysen visar en långtidsstatus på ca 3-4 månader, både överskott, underskott av mineraler samt belastningar av tex tungmetaller. Cirkulationen av kroppsvätskor har precis som all annan vävnad även skett i hårsäckarna och med utväxten lämnat ett ”fingeravtryck” över statusen. Det är dock viktigt att ta reda på vilken metod man använder för att analysera tagel och hår. Vi samarbetar med ett laboratorium i USA som har över 20 års erfarenhet av att analysera vävnad från människor och djur beställda av sjukhus och veterinärkliniker i USA och Europa.

Varför behöver man veta hästens näringsbalans?

Dagens grovfoder har idag överlag obalanserade näringsnivåer när det gäller mikronäringen som mineraler och vitaminer. Dessa kan man behöva komplettera i form av tillskott. Att ha en grovfoderanalys på sitt hö/hösilage ger en grundläggande information om vad du behöver tillsätta för tillskott till din häst. Det finns en uppsjö av mineraltillskott på marknaden och det är viktigt att man väljer det som hästar har lättast att ta upp, dvs att de har hög biotillgänglighet. Mineraler från växtriket. s.k fytonäring är en bra källa då hästar är växtätare. Dessvärre har växterna har inte samma mineralinnehåll som för bara 40-50 år sedan, så tillskott i olika former är i princip en nödvändighet idag.

Förhållanden mellan näringsämnen är också grundläggande för en god hästhälsa och det är en gissningslek att köpa olika tillskott utan att veta vad hästen egentligen behöver. För mycket av en mineral kan ge brister på exempelvis två andra mineraler. Med det sagt så ligger utmaningen i att det inte finns så mycket forskning att tillgå på hur mycket hästen behöver. Senaste sammanställningen publicerat av forskare som de flesta foderföretag utgår ifrån NRC 2007, Nutriment Requires for Horses, kan hänvisa till studier gjorda för 80 år sen. Med dagens utmaningar kan man anta att en högre giva av olika mineraler och vitaminer är befogat.

Vanliga tecken på näringsbrister

Överskott och brister av mineraler
Fysiska tecken kan till exempel vara avmagring, fetma, dålig pälskvalitet, eksem, allergier, dålig hovkvalitet, trötthet/slöhet, infertilitet, hög parasitförekomst, stress, missfärgningar i ögon och päls, aptitlöshet, hetsätning, stelhet, ledbesvär. Andra tecken kan vara till exempel stress, nervositet, frustration, aggression som kan ta sig i olika uttryck. Dessa tecken kan också vara indikationer på andra sjukdomar så konsultera veterinär om hästen har svåra symtom eller visar sjukdomstecken över tid.

Belastning av toxiska ämnen

Idag utsätts hästarna av ämnen som inte är hälsosamma. Tungmetaller och toxiner kan komma från vatten, mögel, läkemedel, avmaskningspreparat, luftföroreningar, närliggande industrier, besprutning av spannmål etc.

Alla dessa var för sig sänker immunförsvaret och har hästen pga belastningar en försvagad, genomsläpplig tarm, sk Leaking gut, har den inte hjälp av de goda bakterierna som skyddsbarriär och oönskade ämnen kommer in i kroppen. Immunförsvaret behöver så ren näring som möjligt för att fungera och stärkas. När kroppen utsätts för dessa tungmetaller och gifter går det åt mycket mineraler och vitaminer, så därför är ett bra tillskott nödvändigt för att hjälpa kroppen att utsöndra toxinerna. Även hormonsystemet kan komma i obalans av de toxiska ämnena, vilket ofta leder till sjukdomar i ämnesomsättningen.

OBS! DENNA ANALYS ERSÄTTER INTE VETERINÄRVÅRD. ÄR HÄSTEN SJUK SKA DU KONSULTERA VETERINÄR. 

EMB - EQUINE MINERAL ANALYS

VÄVNADSANALYS SAMT NULÄGE
Vad skiljer oss från andra hårmineralanalyser? Vår metod kallas EMB analys,  Eqvital Mineral Balance analysis. Eqvital använder sig av en professionell analys som håller hög kvalitet på marknaden. En del av analysen är ett prov på manen eller svans/pannlugg. Provet skickas till ett krediterat laboratorium i USA som varit verksamma på marknaden i över 20 år med sjukhus och veterinärkliniker som kunder. Den andra delen består i en nulägesanalys där de beteenden och tecken du ser på hästen bidrar till att få ett så bra analysunderlag som möjligt för våra nutritionister och näringsfysiologer.

VAD SER MAN I EN ANALYS?
I en EMB analys ser man inte bara mineralstatus utan även mineralobalanser, metaboliska obalanser samt tungmetallbelastningar. Man får även en förklaring hur det kommer sig att hästen beter sig onormalt eller rör på sig på ett avvikande sätt, då brister och belastningar påverkar olika funktioner i hästens kropp som tex hjärnan eller nervsystemet.

Vad händer sen?

Provsvaret och nulägesanalysen kommer att visa på de näringsfysiologiska obalanser och med stöd från provsvaret kommer vi med hjälp av våra konsulter i hästens näringsfysiologi ge dig professionell vägledning. Du kommer att få veta vad din häst behöver för att komma i inre och yttre balans, vilka tillskott den behöver och/eller eventuella behandlingar.

Så här kommer det gå till:

1. Beställ i webshopen,
  Vi mejlar inloggning till Nulägesanalys och provinstruktioner postas till dig efter att betalning skett.

3. Nulägesanalys
Innan eller i samband med att du skickar in provet behöver du svara på några frågor angående din häst. Vi kommer be om svar på hästens bakgrund och historia, hur du ser och upplever hästen för att på så sätt få den absolut bästa förutsättningen för att ringa in det du upplever som problem och få en lösning på det.

4. Tagelprov
En rengjord och skarp sax, ingen rost, helst av stål. Stålsax är bättre än aluminiumsax. Manen måste vara torr när den klipps. Manen får inte ha blivit utsatt för pälsglans, insektsmedel, schampo eller andra kemiska produkter någon vecka innan tagelprovet skall klippas. Det är väldigt viktigt att detta följs, annars kan provsvaret blir missvisande.

Tag manen från tre olika ställen och då rekommenderas ett närmast manken, ett från mitten av manen och det tredje, närmast nacken. Tagelprovet skall ungefärligt motsvara diametern av en blyertspenna totalt.

Lägg det mellan papper och i ett kuvert

5. Skicka provet till

Eqvital/EMB analys
C/O Sarah Isaksson
Gässhult Säteri
572 95 Figeholm

6. Resultat

Vi skickar det omfattade analyssvaret, i form av en pdf, till dig via mail. Observera att detta är på engelska.

Om du upplever analysen svårtolkad eller vill ha en genomgång av resultatet kan du köpa till en konsultations timme. Då kommer vi gå igenom din analys och även ge förslag på åtgärder.