HÖPELLETS
Ängshö med upp till 40 olika arter av gräs och örter i pelletsform utan bindemedel och tillsatser. Hö är rikt på fibrer som bidrar till att hålla hästens grovtarm i balans. Den stora mångfalden av gräsarter gynnar många "goda" mikrober vilket stärker mikrobiotan i hästens grovtarm. Använd gärna Höpellets som ett komplement till grovfodret för att tillgodose behovet av en mångfald av växtarter och lägre sockerhalt. Lämpligt för äldre hästar eller hästar med dålig tandstatus. HÖPELLETS ersätter inte vårt funktionsfoder Flourish EVOLVE, men är ett utmärkt komplement till ditt grovfoder. 

Köp här


HÄSTENS MIKROBIOM
Idag är viktigare än någonsin att förse hästen med flera källor av en mångfald växtarter. Hästen är beroende av en frisk, artrik och livskraftig mikrobiota i sin tarm och de livnär sig på fibrer från växtarter.
Mikrobiomet består av bakterier, svampar, protozoer som genom jäsning/fermentering har till uppgift att producera energi, vitamin B och vitamin K samt bidra till ett sunt immunförsvar. Nyare forskning har visat att sammansättningen av dessa medhjälpare i tarmen hos hästar med nedsatt immunförsvar och sjukdomar skiljer sig åt från mikrobiomet hos friska hästar.  Även andra faktorer skapar en felaktig artsammansättning. Till exempel spannmålsbaserade foder och artfattigt grovfoder kan skapa obalans i mikrobiomet med minskat antal och mångfald av arter goda bakterier. Om du misstänker att din häst kan ha en obalans i mikrobiotan kan du genom analys kartlägga vilka bakterier och vilken omfattning de finns i grovtarmen för att komma till orsaken till problemet hästen har.