Föreläsning FoderResan

Vad kan jag som hästägare tänka på och göra för att hålla min häst så harmonisk, frisk och stark som möjligt, och på det sättet minska mina veterinärkostnader samtidigt som jag får en häst med större levnadskvalité och livsglädje?

Följ med på en resa genom hästens inre system och få en liten inblick i hur alla delar hänger ihop och påverkar hästens liv och prestation. Vi tittar på faktorer som ur ett näringsperspektiv har stor betydelse för hästens välmående. Många problem såsom fång, insulinresistens, korsförlamning, magsår och olika typer av kolik mm kan förebyggas om vi förstår bättre hur hästen fungerar och är skapt som art. Dessa frågor samt andra tips o funderingar tas upp.

Anna berättar om så önskas kort om vad företaget Eqvital kan göra för dig och din häst.


Anna Lidén är utbildad Ridlärare och Dipl Hästfysioterapeut och har varit verksam inom hästbranschen i över 30 år. Hon har under de senaste 15 åren vidareutbildat sig inom alternativmedicin då hon såg att många problem som ryttare och häst hade krävde en mer holistisk lösning. Under 14 år undervisade Anna i Hästkunskap på Uddevalla Gymnasieskola och startade också upp ett Gymnasialt Lärlingsprogram tillsammans med en kollega. Hon har även under några år varit engagerad i styrelsen för Göteborgs och Bohusläns Ridsportsförbund och där arbetat med utbildningsfrågor. 

En skada satte stopp för hennes egen ridning med inriktning dressyr och det blev startskottet för att kunna engagera sig mer i funktionsmedicin för att komma tillrätta med obalanser hos häst. De sista 10 åren har fokus legat på näring och näringsmedicin.


Anna är grundare av företaget Eqvital AB, en grossiströrelse med näringsanalyser, biologiskt korrekt foder och funktionsmedel. Idag arbetar hon även som CEO för Revolution Equine Ltd, som fokuserar på att öka medvetenheten om hästens välbefinnande och näringens betydelse för hästens mentala och fysiska hälsa och prestation.


Vill du arrangera en föreläsning hos dig?
Samla ihop ett gäng så kommer Anna!
Fika brukar uppskattas av deltagarna i pausen, ger också utrymme för frågor.

Kostnad för föreläsning, ca 2 - 2,5  timmar:
Utan presentation av Eqvital: 4 000 kr exkl. moms.
Reseersättning tillkommer med 18.50/mil
Med kort presentation Eqvital: 1 300 kr exkl. moms. Reseersättning tillkommer med 18.50/mil,
Eqvital återförsäljare och andra som arbetar inom Hästhälsa  800 kr plus moms och resa.
Ev kostnad för övernattning tillkommer

Mejla [email protected] för förfrågning och bokning.