KPU hos hästar – Syndromet med 1000 ansikten

KPU hos hästar – Syndromet med 1000 ansikten

Kryptopyrroluria (KPU) är en metabolisk störning som påverkar hästars avgiftningssystem och kan leda till allvarliga näringsbrister. Även om KPU ännu inte är allmänt känt i Sverige, har det fått betydande uppmärksamhet i Tyskland och England. För oss hästägare är det viktigt att förstå vad KPU är, hur det uppstår och vad man kan göra för att behandla och förebygga det.

Jag hörde först talas om detta syndrom för några år sen från Dr Christina Fritz, i Tyskland som jobbar med integrerad hästterapi. Christina Fritz har Doktorsexamen i djurfysiologi/neurobiologi och är bland annat utbildad hästosteopat och kraniosakral terapeut.

Vad är KPU hos häst?

Kryptoprroluria (KPU) är en störning i hästens avgiftningssystem, där kroppen förlorar viktiga näringsämnen som spårämnen och B vitaminer. Denna störning gör att hästen utsöndrar kryptopyrroler via urinen, vilka tar med sig dessa näringsämnen och leder till brister. Detta försvagar hästens organism och ökar mottagligheten för sekundära sjukdomar.

KPU på hästar är inte samma som hos människor där benämningen är HPU och är en genetisk sjukdom som kräver livslång medicinering. KPU på häst är inte genetiskt, men man tror att den till viss del kan vara ärftlig. Det positiva är att KPU ses idag som en metabolisk störning som går att bota med rätt behandling och förändringar av foder och levnadsmiljö.

Hur uppstår KPU?

Hästen måste hantera ett stort antal skadliga ämnen som kommer in i kroppen via foder, hud, lungor. Alla dessa belastningar ställer stora krav på hästens avgiftningsorgan. Får hästen en långvarig överbelastning av tarm, lever och njurar så ökar risken för metabola störningar och KPU är en av dessa störningar.

Vi måste först förstå hur processerna i hästens lever fungerar. Det är här avgiftning sker, dvs. alla restprodukter som förekommer i kroppen samt alla gifter, toxiner som mögel/svamp, bakterier, virus, parasiter, tungmetaller, mediciner eller giftiga växter ska ju tas omhand och oskadliggöras via levern. 

Denna process involverar vissa enzymer och B vitaminer, bland annat P5P (pyridoxal5-fosfat), en föregångare till vitamin B6, som produceras i hästens tarm. En otillräcklig mängd aktiverat vitamin B6 kommer att få ämnesomsättningen ur balans, med fett, kolhydrater och proteiner som inte längre omvandlas ordentligt. P5P stöder även levern i avgiftningsprocesser.

Det finns två faser i denna avgiftning

Fas 1
Omvandlas först vissa substanser till vattenlösliga komplex och förs ut ifrån kroppen via njurarna och urin. Andra substanser måste gå igenom ytterligare en fas för att kunna göras av med.  Några ämnen kan till och med göras ännu giftigare i fas 1 och behöver tas om hand så fort som möjligt.

Avgiftning i levern: Fas 2

I denna fas oskadliggörs toxinerna ytterligare så att de kan utsöndras senare. Efter detta steg släpps restprodukterna från levern in i blodomloppet för att gå ut genom njurarna och urinen eller via gallan och träcken. Det krävs en katalysator för att fas 2 av avgiftningen ska kunna fungera. Hos hästar är detta pyrid oxal-5-fosfat, förkortat P5P. Det är en aktiverad form av vitamin B6.

Om katalysatorn P5P saknas

Om aktiv B6 saknas avbryts avgiftningsprocessen efter fas 1 och kroppen bär med sig en omvandlad men fortfarande mycket giftig substans som den inte kan eliminera, alltså utsöndra. Denna hamnar i kroppens fettväv, bindväv och lymfvävnad.  Om P5P saknas för att fas 2-avgiftningen ska kunna fungera börjar levern koppla avfallet till vissa spårämnen för att kunna utsöndra åtminstone en del av det. I levern binds skadliga nedbrytningsprodukter till spårämnen – främst zink, selen, svavel och mangan – för utsöndring via njurarna.

Varför har hästen BRIST PÅ Aktiv B6?

Hästens mikrobiota (tarmflora) ska normalt tillverka aktiv B6 i tillräckliga mängder förutsatt att hästen är frisk. Och vi har tagit för givet att detta sker då hästar och mikrobiota lever i symbios.  Så vad kan det bero på att den inte har förmågan att aktivera vitamin B6 själv till P5P?

Några faktorer till brist på aktiv B6 kan vara

 • Tarmdysbios, mikroberna saknas/kan inte producera aktivt B6.
 • Skapat från födseln via sto med obalans i mikrobiotan.
 • Brist på B6 och andra mikronutrienter.

Vad orsakar avgiftningsstörningar?

Fetma, felaktig diet, ett överskott av lättsmälta kolhydrater, miljögifter som mögel, brist på motion, stress och smärtor kan överbelasta organismens naturliga regleringsmekanismer. Dessa kan orsaka EMS och PSSM, såväl som KPU.

De underliggande orsakerna kommer från stress, näringsobalanser och toxiner och som alltid hittar vi den största underliggande orsaken i hästens diet:

Näringsobalans

Hästars foder innehåller ofta för mycket socker. Det är inte bara i koncentrat som socker förbättrar smakligheten; Sockerhalterna i hö har också stigit de senaste åren. Detta beror på ökningen av gräsarter som innehåller högre nivåer av socker som hästar såklart gillar att äta och högpresterande hästar fungerar mycket bra på sådant hö för de gör sig av med energin, men för våra vanliga hobbyhästar belastar det istället ämnesomsättningen.

Hösilage och ensilage produceras genom mjölksyrajäsning. Stora mängder mjölksyrabakterier leder till obalans i mikrobkoloniseringen av mag-tarmkanalen och förändrar mikrobiotan. Detta äventyrar de P5P-bildande mikroorganismerna i tarmen, vilket innebär att tillräckliga mängder P5P eller aktiverat vitamin B6 inte längre kan produceras.

Stresspåfrestning
Avsaknad av trygghet. Konflikter inom flocken, byte av stall, lösdrift med olämplig sammansättning. Allt detta kan innebära långvarig stress för hästen. Långvarig stress belastar organismen och kan leda till en obalans i ämnesomsättningen.

Viktigt: Vissa hästar försöker sänka stressnivåerna genom att ständigt äta – tugga är lugnande! Det rekommenderas att konstantätare matas med magert hö och att deras vikt kontrolleras regelbundet!

Toxiner i miljön
Mögelsvampar, insekticider, lösningsmedel i träskyddsmedel och suboptimal stallhygien kan leda till utveckling av KPU-symptom.

Vilka tecken kan tyda på KPU?

KPU påverkar hästens hela organism, med ett brett spektrum av symtom som ofta kräver behandling oberoende av den kliniska bilden av KPU.

Även välfödda hästar kan visa tecken som kan komma från en brist på B vitaminer och spårämnen, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Oavsett om dessa diagnostiseras som KPU eller inte, ska orsakerna utredas.

Följande symtom och tecken kan tyda på KPU:

 • Lever- och njurbelastning
 • Borrelia, fästingsjukdomar
 • Hudproblem (klåda, mugg)
 • Hovproblem (röta, dålig hornkvalitet)
 • Fodersmältningsbesvär (kolik, diarré)
 • Muskel- och skelettproblem (oförklarig hälta, muskelbristningar)
 • Neurologiska problem (ataxi, skakningar)
 • Metaboliska störningar (EMS, PPID)
 • Luftvägssjukdomar (Kronisk hosta)
 • Försvagat immunförsvar (allergier, infektionskänslighet)

Näringsbrister 
Många metaboliska processer involverar spårämnen. Konsekvenser av näringsbrister för en KPU häst

När levern inte kan avgifta ordentligt på grund av P5P-brist, använder kroppen alternativa vägar för att försöka hantera gifter. En av dessa nödlösningar innebär att levern använder spårämnen som zink och selen för att binda till och eliminera vissa gifter. Detta leder till en ökad användning och därmed utarmning av dessa mineraler.

Zinkbrist: När levern använder stora mängder zink för att binda gifter, minskar zinknivåerna i kroppen. Zinkbrist orsakad av KPU, antingen latent eller redan påtaglig i blodet, resulterar ofta i sekundära sjukdomar och symtom som eksem, klåda, mugg, dålig horntillväxt, dåligt pälsbyte, tunt långt hår, svagt immunförsvar med allergier, mottaglighet till infektion eller kronisk hosta. Ju fler spårämnen det saknas, desto fler sjukdomar och symtom uppträder och desto mindre kan hästen reagera på terapier eller medicinering.

Selen: På samma sätt används selen också för att binda och eliminera gifter, vilket leder till minskade selenivåer. En selenbrist uttrycks i trötthet och nedsatt prestationsförmåga, stela muskler och hos vissa hästar håravfall. Väldigt många hästar visar selenbrist i blodbilden. Jordar med låg selenhalt och obalanserad diet är ofta orsaken. Många gånger är det dock inte brist på tillgången utan brist uppstår pga att det blir en överdriven konsumtion pga avgiftningsstörningen. Att ge selentillskott höjer selennivån i blodplasman under en kort tid, men selenbristen kan upptäckas igen strax efter att man har slutat ge tillskott. Selenbristen döljer en zinkbrist och detta beror på en brist på P5P. Orsaken till P5P-brist och därmed felaktig avgiftning ligger i en störning av tarmfloran.

Svavel En svavelbrist är en vanlig orsak till hud-, hår- och hovproblem, men kan också leda till andningsproblem som irriterad hosta.  Viktigt: En svavelbrist bestäms inte av ett blodvärde.

Mangan En manganbrist är sällsynt, eftersom mangan finns i rikligt med foder.

Hur diagnostiseras KPU?

Man kan ta Urinprov, finns bara i Tyskland än så länge.

Urintestning: Ett KPU-test kan fastställa kryptopyrrolnivåerna i en hästs urinprov. Nivåer över en viss tröskel tyder på att hästen lider av KPU. Ju längre sjukdomen har varit närvarande, desto högre nivå.

Blodvärde Låga nivåer av zink och selen samt förhöjda levervärden pekar också på KPU.

VAD GÖR MAN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA HÄSTEN?

Det går att bota KPU med rätta åtgärder och förändringar. På kort sikt baseras behandlingen på vilka symtom hästen visar, eksem, hosta för att ge lite avlastning. Men har ni hästar som visar symtomen jag beskrev ska ni alltid överväga att KPU kan vara en möjlig orsak till obalansen och då måste man jobba med de underliggande orsakerna. De hittar vi framför allt i livsmiljön och då tittar vi på foder och levnadsmiljö:

Först vill jag bara säga att var försiktig om du måste ge hästen medicin. Hos KPU-hästar kan effekten av mediciner som ges via fodret eller ges oralt bli annorlunda än förväntat. Genom hämmad nedbrytning kan mediciner ha längre eller svagare effekt, i vissa fall ingen alls. Andra hästar kan uppleva allvarliga biverkningar även av låga doser.

Prata alltid med din veterinär innan du ger din häst medicin

Vi börjar med det viktigaste : FODER OCH UTFODRING

Att optimera utfodringen kommer alltid först.

 • TA BORT  hösilage, spannmålskraftfoder, pellets med socker/melass eller andra bindemedel, musli, mash, jäst, godis
  Inga större mängder morötter, el äpplen som innehåller mycket pektin förrän tarmfloran har stabiliserats. Detta kan ta upp till två år!
 • Fri tillgång av dammfritt bra hö med lågt i socker, under 10%/kg ts
  Tips: Du kan ersätta sockersöta godsaker med torkade nypon. De flesta hästar älskar smaken! Nypon innehåller också mycket C-vitamin och håller immunförsvaret starkt!
 • Ett täckande mineralfoder av hög kvalitet, biotillgänglighet kan ge hästen de viktiga mikronäringsämnen som den saknar. Läs på innehållsförteckningen så du får bäst näring för pengarna.

Ett mineralfoder räcker inte ensamt utan bör vara en del av en omfattande KPU-behandling. Vanliga fodertillskott kan höja zink- och selenvärdena i blodet, men dessa kommer snart att sjunka igen när tillskotten avbryts.

Ett framgångsrikt svar på behandlingen kanske inte ses förrän efter flera månader eller ett år.

VAD ÄR VIKTIGT I HÄSTENS MILJÖ?

Hästens levnadsmiljö ska hållas ren och fri från mögel. 

 • Mocka ur, frisk luft in i stallet, se till att ventilationen fungerar, håll hästen ute så mycket som möjligt.
 • Man kan använda SanZeo Strö och effektiva mikroorganismer för att förbättra miljön i stallet.
 • Leta upp naturliga rengöringsmedel, ex. bikarbonat, citron, ättika. Alla rengöringsmedel och träfärger, alla kemikalier ska undvikas.
 • Undvik alla kemiska produkter ex i salvor, flugspray, parasitmedel. 
 • Kolla mögelangrepp i tak, väggar i foder. Hästar med KPU kan reagera kraftigt på mögel.

Näringsterapi

Första steget är att stötta med mineraler som måste tillföras extra under en period är

Extra stöttning
Tillsätt ett näringsterapeutiskt recept kan man sedan stötta avgiftning och återställa tarm, lever, njurar. Detta ska göras individuellt efter varje hästs bakgrund och nuvarande status.
Viktigt: Det rekommenderas att inte använda Mariatistel och kronärtskocka som kan förvärra symtomen

Vårda det friska - Stöd på lång sikt

Efter kurer och stöttning av avgiftningssystemet har KPU-hästar nytta av konstant stöd av ämnesomsättningen tills kroppen är i balans igen. KPU är ett större problem än vi kanske förstår idag, så att arbeta förebyggande är nyckeln. Genom att optimera foder och miljö kan vi minska risken för KPU och förbättra hästens hälsa.

För er som är intresserade av att veta mer om hur du kan stärka och vitalisera mag och tarmsystemet för att undvika ohälsa så har jag satt ihop ett steg för stegprogram i 8 steg där du utgår från din egen häst. Denna ligger i vår utbildningsportal,  EQUIKURSER.SE

Du kan läsa mer om detta program

Källor:

 • Christina Fritz, Pferde fit füttern, 6. Aufl., München 2020
 • Christina Fritz, Souel Maleh: Zivilisationskrankheiten des Pferdes. Ganzheitliche Behandlung chronischer Krankheiten, Thieme, Stuttgart/New York 2. Aufl. 2016
 • Patricia Wanas: KPU (Kryptopyrrolurie)
 • DR. MED.VET. ANDREA WÜSTENHAGEN: FÜTTERUNG UND MANAGEMENT BEI STOFFWECHSELERKRANKUNGEN BEIM PFERD – MEDDELANDE AUS DEM PRAXISALLTAG