HÄSTENS MIKROBIOTA

Vill du stötta hästens mikrobiota? För att främja de goda mikroberna i mikrobiotan och förhindra obalans på lång sikt kan du lägga en Sund Grund som komplement till grovfoder genom funktionsfodret Flourish Evolve och vår artrika Höpellets.
NÄRINGSSTÖD. Om du behöver stötta vid mer långvariga obalanser kan Let´s get Started serien i tre steg understödja hästens egen självläkande funktion. Vid tillfälliga obalanser ex vid foderbyten och mugg kan Proferm och Nutribiome främja mage och tarm. 

Vill du ha hjälp boka gärna en kostnadsfri Produktrådgivning eller kostnadsfri Inledande konsultation.

Hästens mikrobiota (tarmflora) består av en mängd olika mikrober, inklusive bakterier, svampar och protozoer, som lever i hästens fodersmältningssystem, främst i grovtarmen. Dessa mikrober har som uppgift att bland annat hjälpa till att fermentera och bryta ner fibrer från hästens foder, vilket frigör viktiga näringsämnen och energi.  Vissa mikrober i tarmen kan syntetisera vitaminer, såsom B-vitaminer, som är viktiga för hästens övergripande hälsa. En balanserad mikrobiota bidrar till ett starkt immunförsvar genom att förhindra överväxt av skadliga mikrober. Mikrobiotan kommunicerar med hjärnan (Gut-Brain Axis) och har på så sätt medverkan i hormonproduktion, avgiftning, upptag av näringsämnen mm. 

Om balansen mellan de olika mikroberna störs kan det leda till obalanser som pH sänkning, gasbildning, diarré, nedsatt immunförsvar, läckande tarm, fekal vätska, nedsatt näringsupptag, beteendeförändringar, mugg, hudproblem mm. med andra ord Tarmdysbios. En tarmdysbios kan ha utvecklats under mycket lång tid och behöver tas omhand genom att man förstår den underliggande orsaken till varför hästen har en tarmdysbios. Vanliga anledningar är fysisk och mental stress, näringsbrist/näringsbelastning, förgiftning och angripare i form av parasiter, virus mm. En obalanserad mikrobiota kan också ärvas från mamman. Vid tecken på allvarlig obalans, som kolik eller diarré, ska veterinär konsulteras. 

I ett friskvårdande arbete är det viktigt att understödja balansen i hästens mikrobiota och förhindra obalanser genom att ge hästen en tillräcklig mängd artriktig, varierad fiberrik diet. En mångfald gräs- och växtarter "matar" de goda mikroberna och bidrar till en frisk och välmående mikrobiota.  Tillskott med probiotika (goda bakterier) och prebiotika (näring för de goda bakterierna) kan hjälpa till att återställa och upprätthålla en sund mikrobiota. Förändringar i hästens diet bör göras gradvis för att undvika att störa mikrobiotans balans. Att möta hästens grundläggande behov av födosök, tuggtid, rörelse, sällskap och frihet måste vara tillgodosett för att hållbar balans kan ske. 


Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Du hittar mer information om hästens mikrobiota och hur du kan arbeta med friskvård i vår blogg. Vill du lära dig mer om tecken på obalanserad mikrobiota se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Där får du många tips på bland annat hur du kan förbättra mikrobiotan, magtarmhälsan och immunförsvaret hos din häst.