Mångfald växtfibrer för mikrobiotan

Hästar är "trickle feeders", utvecklade för att ströva omkring, leta och beta på ett brett utbud av gräs och andra växter. De en gång vilda slätterna och ängsmarkerna gav ett stort utbud av växtarter för hästarna, och deras mikrobiota utvecklades och var välmående. Eftersom immunförsvaret till stor del finns i grovtarmen, säkerställde mångfalden av växter som de betade, att hästarna var naturligt friska och kunde trivas som en art. I denna moderna tid har mycket av betesmarken omvandlats till jordbruksmark, med odling av ett fåtal gräs- och växtarter. 

En häst i det vilda väljer gräs av olika arter till 80-90% av sin diet, resten fördelas mellan blad, grenar, rötter, bark, örter och ibland även jord. Olika typer av växtfibrer är vad mikrobiotan förväntar sig ska finnas tillgängligt för att kunna svara upp till det utbyte den har med hästen. De goda mikroberna fermenterar fibrer och ger på så sätt energi i form av flyktiga fettsyror, andra arbetsuppgifter är att tillverka vitaminer, bidra till ett starkt immunförsvar, delta i produktionen av aminosyror och hormoner samt medverka i sömncykeln och avgiftningsfunktionen. Olika typer av mikrober har sina egna arbetsuppgifter så en bred och livskraftig population av en mångfald gynnsamma mikrober säkrar hälsan och välmåendet hos hästen. Hur kan vi då stimulera till en större och starkare mångfald av goda mikrober? 

Genom att mata dem.

Då de olika typerna av mikrober har sin "favoritmat" så är det också mångfalden av gräs- och växtfibrer som gynnar olika typer av mikrober. 

Så vad matar vi mikroberna med idag?

Dagens grovfoder innehåller tyvärr ett fåtal gräsarter, oftast enbart timotej. Redan här har vi lagt grunden till ett artfattigt mikrobiom som påverkar hästens välmående.

Vad ska vi hästägare göra för att få ett mer artrikt grovfoder?

Många studier visar(och för oss hästägare sunda förnuftet) att hästens diet ska bestå av gräs och olika växtarter. Du kan fodra din häst en stor del av dieten med bara vallfoder (hö) och andra grovfoder. Detta gäller även hårt presterande hästar trots att marknaden hävdar annorlunda. Allt handlar om de val du gör. Försök hitta ett så anpassat vallfoder som möjligt för din häst, har ni fler hästar med olika behov kan man med fördel mixa olika vall- och grovfoder. Prata med din höbonde och inspirera till att så in fler gräsarter. Det är bättre att betala bonden för att hålla hästen frisk än veterinären när den blir sjuk.

Behöver hästen något mer än grovfoder och vatten?

Ja, under betesfria tider behöver hästen tillgång till fettsyror(Omega 3 i balans med Omega 6), salt, övriga mineraler samt en del vitaminer. Om du behöver ha komplettering till grovfoder titta gärna på våra artrika, näringstäta och för hästen lättsmälta foder Flourish Evolve och Höpellets samt näringstillskotten Fytomin och MSM. Dessa innehåller allt som hästen behöver och i en näringstät, artriktig, växtrik form. 

Under betet kan man underhålla med vår fytobaserade minerallösning Fytomin, probiotikan Nutribiome och några nävar Evolve när man visiterar❤️.