HÄSTENS HORMONBALANS

NÄRINGSSTÖD utgår från att ge en balanserad diet, sund grund med tillräckligt med anpassat hygieniskt grovfoder, friskt vatten utan belastning av tungmetaller. Komplettera med Flourish Evolve, Höpellets och Fytomin. För extra stöd till ston som besväras av brunstcyklarna (även valack, hingst med avvikande beteende) om du uteslutit andra underliggande obalanser kan vara tillfälliga kurer med Munkpeppar. OBS. Ge inte hästar som står på Pracend eller andra dopaminhöjande mediciner Munkpeppar då det är kontraproduktivt.

Med hormonell (Endokrin) balans menar vi det tillstånd där kroppens hormonella system fungerar optimalt, vilket innebär att de endokrina körtlarna producerar och frisätter hormoner i rätt mängder och vid rätt tidpunkter. Hos hästar, liksom hos andra djur, spelar hormoner en avgörande roll i regleringen av många kroppsfunktioner, inklusive metabolism, tillväxt, reproduktion, och stressrespons. 

Vanliga endokrina obalanser är PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction), en hormonell sjukdom hos äldre hästar och orsakas av en överproduktion av ACTH (adrenokortikotropt hormon) från hypofysen. Detta leder till en ökad produktion av kortisol från binjurarna. Även EMS (Eqvint Metabolt Syndrom) är vanligt och kännetecknas av insulinresistens med förhöjt blodsocker och insulin. Hästar med EMS tenderar att vara överviktiga och har en ökad risk för fång. Du kan läsa mer om detta i Artiklar. 

Även Reproduktionssystemet hos hästar styrs av en komplex interaktion av hormoner. Hormonella obalanser kan påverka både ston och hingstar och kan leda till olika reproduktiva problem. Ston kan uppvisa olika beteendeförändringar och problem relaterade till brunstcyklerna. Dessa beteendeförändringar kan ibland vara tecken på underliggande hormonella obalanser eller andra hälsoproblem. Ston med överdriven brunst kan visa tecken på brunst under långa perioder, ibland utan avbrott. Dessa kan bland annat bero på hormonella obalanser eller äggstockscystor. Tyst brunst innebär att stoet inte visar tydliga tecken på att vara i brunst, vilket kan försvåra avelsplaneringen. Hormonella obalanser, stresstolerans och underliggande medicinska tillstånd kan vara möjliga orsaker. Vissa ston kan bli aggressiva eller irriterade under brunstperioderna, vilket kan vara farligt för både människor och andra hästar. Hormonella förändringar, smärta eller obehag relaterat till ägglossning och sociala interaktioner kan bidra till detta beteende. Kontakta veterinär om du upplever allvarliga hormonella obalanser.

Om du är osäker på vad som passar din häst, boka en kostnadsfri Produktrådgivning eller kostnadsfri Inledande konsultation.


Ett friskvårdande arbete för en hormonell obalans hos ston(gäller även valacker och hingstar)
Balanserad diet och god allmänhälsa är viktiga för att stödja en normal brunstcykel. Se till att stoet får tillräckligt med viktiga näringsämnen och håll en jämn kroppskondition. Minimera stressiga situationer och skapa en stabil och lugn miljö för stoet. Stress kan påverka hormonbalansen och förvärra beteendeproblem. Anpassa träningen och hanteringen under brunstperioderna. Vissa ston kan behöva lättare arbete eller förändringar i sin dagliga rutin för att minska stress och obehag. 

Ett avgörande förebyggande och friskvårdande arbete för en hormonell obalans som PPID, EMS, PSSM innebär att ge en balanserad diet. Individuellt med hänsyn taget till dess historia, näringsstatus och livsstil. Ta bort havrekärnor, vete, majs, korn, processade råvaror. Ge foder med lågt innehåll av socker och stärkelse, särskilt för hästar som är benägna att utveckla EMS. Motion hjälper till att hålla hästen i god fysisk kondition och kan minska risken för fetma och insulinresistens. Regelbunden träning är också viktig för att upprätthålla muskelmassa och generell hälsa. Minimera stress genom att ordna en stabil och säker levnadsmiljö. Stress kan påverka hormonbalansen negativt så det är viktigt att hålla hästen så lugn och trygg som möjligt. Regelbunden hovvård är särskilt viktig för hästar med PPID och EMS, eftersom de är mer benägna att utveckla fång. Samarbeta med en kunnig hovvårdare el. hovslagare för att säkerställa att hästen får den bästa möjliga hovvård.

Munkpeppar 1 kg
289 SEK inkl. frakt

Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Du hittar mer information om hästens hormonbalans och hur du kan arbeta med friskvård i våra artiklar. Vill du lära dig mer om tecken på hormonobalanser se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Där får du många tips på bland annat hur du kan stötta hormonbalansen hos din häst.