Sund Grund

Vår värdegrund och arbetssätt på Eqvital utgår från att hjälpa dig som hästägaren att hitta lösningar som håller hästen så nära dess riktiga natur som möjligt och våra råd baseras även på att göra det i samklang med de ambitioner och målsättningar du har med din häst. Vad vi menar med en sund grund är kortfattat att lägga upp hästens diet efter så frekventa och grovfoderbaserade rutiner som möjligt. 

Hästen utvecklades som kringströvande flockdjur betandes en artrik näringsfattig diet, så att efterlikna detta genom ha fri tillgång till anpassat vallfoder/grovfoder eller mycket frekventa utfodringstillfällen med tillgång till ex. hönät eller höbollar övrig tid är det absolut viktigaste för din häst. Att plocka in naturen i form av olika växtfibrer som en mångfald arter gräs, buskar, blad, bark, örter mm fodrar inte bara hästen mentalt och näringsmässigt, även mikrobiotan stärks och kan utföra sina arbetsuppgifter bättre.  Till en sund grund hör friskt tillgängligt vatten, salt, övriga mineraler och vitaminer.

Om du vill möta hästens sanna natur ska du utesluta så mycket processade råvaror som möjligt. Uteslut spannmål som vete(vetemjöl), korn, majs, ris, havrekärnor. Andra processade råvaror som draft, drav, jäst. Uteslut oljor av okänt ursprung samt icke kallpressade oljor. Balansera omega 3-6 kvoten så att hästen får mer omega 3 än 6 i sin diet. Läs innehållsförteckningar på allt du ger din häst. Om du tänker "gräs" och ovanstående naturliga diet så får du snart svar på om det är en lämplig råvara till din häst. 

Läs mer i våra Artiklar.