HÄSTENS NERVSYSTEM - Stress

Om du behöver extra Näringsstöd för din häst trots att du har provat det vi föreslår nedan kan du titta på våra tinkturer Relieve och Comfort.  Relieve understödjer kroppens normala funktioner att stå emot och anpassa sig till stress. Använd som ett stöd när hästen utsätts för stressande situationer, före, under och efter. Vid kronisk stress kan man stötta hästen under en 6-8 veckors period. Håll upp och se hur hästen svarar. Fri från startkarens. Comfort understödjer kroppens normala funktioner. Stöttar det centrala nervsystemets, endokrina-, samt immunsystemets normala funktioner. Utmärkt att ha i stallapoteket. Comfort har en startkarens 96 timmar.

Om du är osäker på vad som passar din häst, boka en kostnadsfri Produktrådgivning eller kostnadsfri Inledande konsultation.

Hästens nervsystem består av två huvuddelar: det centrala nervsystemet (CNS) och det perifera nervsystemet (PNS). CNS omfattar hjärnan och ryggmärgen, medan PNS består av nerver som förgrenar sig från ryggmärgen till resten av kroppen. Nervsystemet styr alla kroppens funktioner, inklusive rörelse, sinnesintryck och reaktioner på omgivningen.

STRESS
När en häst utsätts för stress aktiveras den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet, vilket är en del av PNS. Detta system förbereder kroppen för att hantera hot eller utmaningar genom att sätta igång "fight or flight"-responsen. Hormoner som adrenalin och kortisol frigörs, vilket leder till ökad hjärtfrekvens, snabbare andning och ökad muskelspänning. Den parasympatiska delen förbereder kroppen för att bryta ner och ta upp näring där välmående hormoner som endorfiner utsöndras. Växling mellan dessa delar av nervsystemet är naturlig och kan växla snabbt. Om hästen är mycket reaktiv, stressar lätt upp sig och tappar fokus kan den ha brist på vissa aminosyror, mineraler och vitaminer. 

Kronisk stress. Om hästen utsätts för långvarig stress kan det ha flera negativa effekter på hälsa och välmående. Förhöjda nivåer av stresshormoner kan leda till problem som magsår, nedsatt immunförsvar och muskelspänningar. Hästar som upplever långvarig stress kan bli introverta, irriterade, aggressiva eller ångestfyllda. De kan också utveckla stereotypa beteenden som krubbitning eller vävning. Stress kan påverka hästens förmåga att prestera och återhämta sig efter ansträngning. Hästar kan få svårare att fokusera och lära sig nya uppgifter. Som alltid ska en veterinär konsulteras om hästen är sjuk.

Ur ett friskvårdande arbete ur ett näringsperspektiv är stressreducering en av de viktigaste. För att hästen ska kunna tillgodogöra sig näring behöver den vara stabil, dvs vara i den parasympatiska delen mesta tiden av dygnet. Att förstå vilka de underliggande orsakerna till att hästen är i ett kroniskt stresstillstånd är viktigt för hållbar återhämtning. Att skapa en lugn miljö, tillgång till födosök, ge frihet och sällskap är stressreducerande och kan vara nyckeln för en häst som visar kronisk stress. Om hästen är mycket reaktiv, stressar lätt upp sig och tappar fokus kan den också ha brist på vissa aminosyror, mineraler och vitaminer, lägg en sund grund i foderstaten och se till att hela näringsbehovet möts. Ofta behöver man öka vissa mineraler under en period för att återsställa hästen.

Comfort, 100ml
345 SEK inkl. frakt
Stöttar det centrala nervsystemets, endokrina-, samt immunsystemets normala funktioner. Perfekt att ha i stallapoteket
Relieve, 250ml
495 SEK inkl. frakt
Understödjer kroppens normala funktioner att stå emot och anpassa sig till stress. Stabiliserar nervernas normala funktion.

Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Om du upplever att din häst har obalanser som du inte kan hitta förklaring på och du vill lära dig mer kan du se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Mag- tarmkanalen har en direktkontakt med hästens nervsystem och många tecken och obalanser som hästen visar kan i grunden ligga i en obalanserad mikrobiota. Vill du ha vår hjälp kan du se våra konsultationer. Läs också mer om hästens nervsystem och stress i vår blogg.