HÄSTENS MAGE OCH TARM

Näringsstöd för en välmående mage och tarm lägg en sund grund med nedan beskrivet grovfoder. Om behov finns lägg till Flourish Evolve, komplett med många gräsarter och magtarmfrämjande örter, Prebiotikan Höpellets med över 40 olika gräs- och växtarter. Behöver du stärka hästen ytterligare, se vår serie Let´s get Started som stärker hästens egen självläkande funktion. Pre- och probiotikan Proferm och Nutribiome kan sättas in vid foderbyten eller för stöttning vid ex. mugg.

Vill du ha hjälp boka gärna en kostnadsfri Produktrådgivning eller kostnadsfri Inledande konsultation.

Hästens fodersmältningssystem består av munhåla(saliv), foderstrupe, magsäck, tunntarm, grovtarm(blindtarm, stora och lilla kolon) samt ändtarm. Lever och bukspottkörtel har också viktiga funktioner i samband med foderomvandlingen. Hästens fodersmältningssystem är anpassat för att bearbeta stora mängder fibrer från grovfoder, som hö och gräs. Magen är relativt liten, vilket gör att hästen behöver äta små mängder foder under större delen av dygnet. Tunntarmen bryter ner och tar upp näring med hjälp av enzymer och grovtarmens mikrobiota (tarmflora) har flera viktiga uppgifter, varav den största är att fermentera växtfibrer som ger energi till hästen. Mikrobiotan kan med rätt omständigheter utvinna minst 75-80% av sitt energibehov från växtfibrer.

Hippokrates var före sin tid när han sade att allt börjar i magen. För hästen är fodersmältningssystemet nyckelorganet av kroppens alla system, och grovtarmen har en särskilt viktig roll. En frisk, balanserad och artrik mikrobiota som fermenterar en mångfald gräs- och växtfibrer är avgörande för hästens energi och välmående.
Mikroberna i hästens grovtarm fermenterar fibrerna från gräs och hö. Om balansen mellan "goda" och "dåliga" mikrober störs, kan det leda till en sur miljö, normalt ska pH vara runt 7 i tarmen. En försurad grovtarm kan skapa en kedjereaktion som leder till tarmdysbios och indikationer finns på att det kan förekomma SIBO (överväxt av bakterier i tunntarmen). Då 70-80% av immunförsvaret sitter i tarmen rubbas denna av en sur miljö. En tarmdysbios kan leda till kolik, läckande tarm, magsår, allergier, beteendeförändringar, fång mm

Friskvårda hästens mage och tarm genom att ge hästen högkvalitativt artrikt grovfoder som bas i dieten, tillgång till födosök med småplock av flera olika gräs, växter, bark, rötter etc. minst 20 timmar per dygn för att skapa ett mikrobiom med stor mångfald. Försök undvik hösilage om det är det enda alternativet, välj ett med högre ts(torrsubstans). Detta för att minska mjölksyrebelastningen, både i munhåla och tarmkanal. Var dock noga med att välja ett hygieniskt hösilage-risken för mögel ökar ju torrare det är. Undvik all spannmål (försurande, ofta bekämpningsmedel, glutenrisk mm) soja, tillsatt socker, processade råvaror. Välj "rent" kompletteringsfoder, dvs som är lätt för hästen att smälta i sin naturliga form. Ha för hästen sunda foderrutiner, tillgång till frisk vatten, vänj in byte av foder under 2-3 veckor, håll din häst i rörelse. Läs mer i Artiklar.

Remove, Let´s Get Started 1, 600gr
695 SEK inkl. frakt
Stöttning av avgiftningsorgan. Använd som separat kur eller som Steg 1 i Lets Get Started serien.
Restore, Let´s Get Started 2, 600gr
695 SEK inkl. frakt
Stödjer magens och tarmens normala funktion. Använd som separat kur eller som Steg 2 i Lets Get Started serien
Revive,  Let´s Get Started 3, 750gr
795 SEK inkl. frakt
Understödjer kroppens normala funktioner och vitaliserar. Använd som separat kur eller som Steg 3 i Lets Get Started serien.
Proferm, Pre- och probiotika för din häst
238 SEK inkl. frakt
Köp minst 3 och få 15% rabatt (syns i kassan)

Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Du hittar mer information om hästens immunförsvar och hur du kan arbeta med friskvård i våra Artiklar. Vill du lära dig mer om tecken på obalanser i fodersmältningssystemet se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Där får du många tips på bland annat hur du kan förbättra magtarmhälsan och immunförsvaret hos din häst.