ÖVERBLICK FODER OCH NÄRINGSTILLSKOTT

Ditt foderval 

Det foderbeslut du tar påverkar dramatiskt din hästs hälsa och livskvalitet. Först och främst är hästar gräsätare. Deras fodersmältningssystem kräver en varierad växtdiet för att skapa och upprätthålla optimal hälsa och prestation. Underskatta inte vad ett hygieniskt, anpassat grovfoder med många gräsarter kan göra för din häst. Ett koncentrerat färdigfoder foder ska utformas efter hästens behov, inte vad marknaden har för idé om utfodring. Man kan inte bryta de etablerade oflexibla naturlagarna och förvänta sig att komma undan med det utan konsekvenser. Alla hästar ska få leva sitt liv i inre balans, men när den äter olämpligt foder utmanas hela hästens kropp. Visst kan du fodra din häst med kraftfoder innehållande spannmål, processade råvaror och oidentifierad olja och de ser glänsande och friska ut, men vad som händer inne i din häst kan vara en helt annan historia.

Våra produkter är valda med omsorg för hästen som art. Foder och målsökande kurer är artrika, näringstäta, kraftfulla och hämtade från naturen. Våra egna produkter är framtagna för att återställa och bibehålla den fantastiska inre balans och självläkande funktion hästen föddes med och vår inspiration hämtas från hästens naturliga livsstil och grundläggande behov. Levnadsglädje och Livskvalitét.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.