HÄSTENS IMMUNFÖRSVAR

Näringsstöd. För att underhålla ett aktivt, starkt och balanserat immunsystem är det bästa du kan ge din häst ett hygieniskt, artrikt, anpassat grovfoder. Sedan kan du komplettera med artriktiga och näringstäta Flourish Evolve som innehåller hälsofrämjande råvaror som stöttar mage och tarm, samt Höpellets ger en artrikedom som förser mikrobiotans "goda" mikrober näring för support av immunförsvaret. Om du upplever att hästen har ett behov av att ytterligare stärka sitt immunförsvar, behöver en "omstart" eller har flera obalanser kan du titta på Let´s Get Started serien som följer en röd tråd i att stärka hästens eget självläkande system.

Kontakta oss gärna om du vill ha en fri produktrådgining.

Hästens immunförsvar är ett komplext system som skyddar mot infektioner och sjukdomar. Det består av både ett medfött och ett adaptivt (anpassat) system. Det medfödda immunförsvaret är den första försvarslinjen och reagerar snabbt på patogener (smittämne) och består bl. a av hud, slemhinnor, vita blodkroppar och inflammation för att bekämpa infektion. Det adaptiva immunförsvaret är mer specialiserat och utvecklar ett minne av tidigare infektioner för att kunna reagera effektivare vid framtida angrepp. Det lymfatiska immunförsvaret filtrerar lymfan i lymfkörtlarna, filtrerar blod och bekämpar infektioner i mjälten samt får T-celler att mogna i Thymus. 70% av immunförsvaret sitter i tarmslemhinnan, där mikrobiotan har en viktig uppgift att hålla patogener och andra icke önskvärda ämnen borta.

Flera faktorer kan bidra till ett försämrat immunförsvar hos hästar, där fysisk och psykisk stress är en av de vanligaste. En otillräcklig eller obalanserad diet kan leda till näringsbrist som påverkar immunförsvarets funktion. Även näringsbelastning i form av ex. socker och stärkelse påverkar immunförsvaret. Höga parasitbelastningar kan försvaga hästens immunförsvar. Även yngre och äldre hästar har ofta ett svagare immunförsvar och en vanlig orsak till försvagat immunförsvar är kroniska sjukdomar och infektioner. När det gäller stallmiljö så kan dålig ventilation, hög fuktighet och smutsiga förhållanden bidra till försämrat immunförsvar.

Ett friskvårdande arbete för att stödja och främja hästens immunförsvar är för det första att minimera stress genom att skapa en lugn och stabil miljö för hästen. Säkerställ att hästen får en näringsrik och balanserad diet med alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Tillräcklig och regelbunden motion hjälper till att hålla hästen i god fysisk form och stöder immunförsvaret. Håll stallet rent och välventilerat för att minska risken för infektioner. Förebygg parasitbelastning genom att mocka hagar och växelbeta. Se till att foder och vatten är hygieniskt. Support för immunförsvaret kan du hitta i det grovfoder du ger om du söker efter ett så artrikt foder som möjligt. Handbeta på platser där en artrik flora finns, erbjud stockar, grenar och ris att tugga på. 


Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Du hittar mer information om hästens immunförsvar och hur du kan arbeta med friskvård i våra artiklar. Vill du lära dig mer om tecken på dåligt immunförsvar se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Där får du många tips på bland annat hur du kan förbättra immunförsvaret hos din häst.