HÄSTENS LUFTVÄGAR

Den underliggande orsaken till obalanser i luftvägarna kan ha ett helt annat utgångsläge. Läs nedan. De näringsstöd du hittar hos oss som kan vara aktuella senare är Höpellets som bidrar med prebiotika(mat) till mikrobiotan, Islandslav som stöttar slemhinnor, samt Let´s Get Started som ger dig, förutom en digital guide hur du ska tänka runt dieten till hästen, en trestegs serie med örtstöd för att stötta kraften i hästens självläkande system.

Vill du ha hjälp boka gärna en kostnadsfri Produktrådgivning eller kostnadsfri Inledande konsultation.

Hästens luftvägar är ett komplext system som ansvarar genom andning för att transportera syre till kroppen och koldioxid som restprodukt från kroppen samt medverkar till syra/bas balansen. Systemet kan delas in i övre och nedre luftvägar. De övre luftvägarna inkluderar näsborrarna, näshålan, svalget och struphuvudet. De nedre luftvägarna omfattar luftstrupen och lungorna med dess bronker och alveoler (lungblåsor) där utbyte sker. Luftvägarna täcks av en slemhinna som bland annat fungerar som ett första försvar mot olika typer av patogener(smittämnen).

De obalanser som kan uppstå i luftvägarna som ex. allergiska reaktioner, infektioner och inflammationer kan ur ett funktionsmedicinskt perspektiv förstärkas om det finns en obalans i hästens magtarmsystem. En frisk och och diversifierad mikrobiota spelar en avgörande roll i att upprätthålla ett starkt immunsystem. Eftersom en stor del av immunsystemet finns i mag-tarmkanalen, kan en tarmdysbios (obalans i mikrobiotans sammansättning) påverka kroppens förmåga att försvara sig, inklusive de utmaningar som påverkar luftvägarna. 

Ett friskvårdande arbete om du vill hjälpa hästen ur ett annat, mer holistiskt, perspektiv bör du utgå från att stärka hästens mage och tarm med dess mikrobiota. Börja med en så ren diet som möjligt, dvs PLOCKA BORT alla kompletteringsfoder och olika tillskott som du ger idag, ta bort spannmål (vete, havrekärnor, korn, majs, ris) soja, processade råvaror, tillsatt socker mm. Ge istället tillräckligt med fibrer - grovfoder som har många arter, är hygieniskt, dammfritt och anpassat för individen. Blanda gärna ett grövre med ett finare vallfoder eller låt hästen gå på bete om möjligt. Lägg till samtliga mineraler och vitaminer som är fria från ovanstående samt linfrö eller annan omega 3 källa. Se till att levnadsmiljön är stress- och dammfri. Avvakta någon månad och se hur hästen svarar. Står hästen på medicinering ska du givetvis stämma av detta med din veterinär.

Islandslav 400g
225 SEK inkl. frakt
Remove, Let´s Get Started 1, 600gr
695 SEK inkl. frakt
Stöttning av avgiftningsorgan. Använd som separat kur eller som Steg 1 i Lets Get Started serien.
Restore, Let´s Get Started 2, 600gr
695 SEK inkl. frakt
Stödjer magens och tarmens normala funktion. Använd som separat kur eller som Steg 2 i Lets Get Started serien
Revive,  Let´s Get Started 3, 750gr
795 SEK inkl. frakt
Understödjer kroppens normala funktioner och vitaliserar. Använd som separat kur eller som Steg 3 i Lets Get Started serien.

Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Om du vill lära dig mer om hästen, dess respirationssystem och friskvårdande tips läs gärna mer i våra Artiklar. Om du vill lära dig känna igen tecken på obalanser gå gärna vår kurs Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm.