NÄRINGSSTÖD

NÄRINGSSTÖD

Vi arbetar tillsammans med hästägare för att hålla deras hästar så harmoniska, friska och starka som möjligt.

Vårt mål med det arbetet är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla sin hälsa och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd vi föreslår kommer stötta och främja hästen, men för att få en hållbar återställning på en upplevd obalans och inte bara "sätta plåster" på problemet eller vara beroende av olika typer av tillskott krävs en mer djupgående insats. De tillskott du väljer kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt genom sitt liv och livsstil. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation.